Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Brukarnas medverkan i kunskapsprocessen – Från egen erfarenhet till inflytande – Delaktighet och kunskapsutveckling David Rosenberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Brukarnas medverkan i kunskapsprocessen – Från egen erfarenhet till inflytande – Delaktighet och kunskapsutveckling David Rosenberg."— Presentationens avskrift:

1 Brukarnas medverkan i kunskapsprocessen – Från egen erfarenhet till inflytande – Delaktighet och kunskapsutveckling David Rosenberg

2 Boendestöd – Olika perspektiv…
Vi upplever att många brukare har svårt att uttrycka sina önskningar och det är någonting man måste träna upp, genom att regelbundet uppmuntras att komma med idéer och förslag. I intervjuerna framkommer det att många brukare tar stor hänsyn till att personalen har mycket att göra och lite resurser, och anpassar sina önskemål efter detta.

3 Brukarrevision Brukarerfarenheter

4 FoU och brukarinflytande – Vem är kunden?
Vilket ansvar har vi som FoU att samarbeta med socialtjänsten och hälso-och sjukvårdsystemets ”brukare”, för att stödja delaktighet och inflytande? Ska FoU:s resurser, kunskap och metoder vara tillgänglig på samma sätt som vi försöker vara för praktiker? Kan man systematisera kunskap, utifrån brukarnas egen erfarenhet, för att utveckla en evidensbaserad praktik som tar brukarnas kunskap på allvar?

5 Brukare som aktörer i FoU-arbete
Brukarmedverkan i kunskapsutveckling Brukarperspektiv i forskning Brukare som aktörer i forskning - PAR Brukarstyrd forskning

6 Systemen är till för de som behöver dem…
Som personal behöver vi utveckla vår förmåga i konsten att bemöta och vi behöver anpassa våra organisationer, våra system efter de människor vi har som uppdrag att möta. Så det inte blir tvärtom. Vi behöver hjälp av själverfarna personer i vår strävan att skapa en god psykiatrisk vård. Christer Johansson Chef Psykosteamet och Psykiatriska Akutteamet Uddevalla

7 Vad är brukarrevision – Varför FoU?
Det kan vara en studie som har samma metodologiska angreppssätt som forskning men där personer med egen erfarenhet av funktionshinder står för frågeformulering, materialinsamling och analys.

8 Varför brukarrevision? :(Ershammar/Denhov)
. Utvärdering och granskning har tidigare ansetts endast vara en uppgift för forskare och myndigheter. Men det finns starka argument för varför även representanter för brukarna ska granska den vård och omsorg de tar del av; * Självbestämmande * Kunskap * Maktutjämning * Återhämtning (Delaktighet i äterhämtningsprocessen)

9 “Men sedan vid själva intervjuarna så var det viktigt att man var uppmärksam på om det var någon som inte vågade prata eller man såg om det var någon som ville säga något och då gällde det ju att spinna på och få med alls röster.” (Brukarrevisor)

10 Eftersom man varit patient själv kan det vara lätt att hitta beröringspunkter och få förtroende… det mest centrala med brukare som intervjuare är ju möjligheten till patientens förtroende, man har ju en viss förståelse för hur det kan kännas. De flesta vill inte säga vad som helst till personal men kan ha lättare att berätta för en person som vet hur det är att vara patient.

11 ”Bieffekter”

12 Effekter av brukarrevision?
Verksamheterna får ett nytt verktyg för utveckling Kopplingen till FoU ger revisorerna och processen ökad legitimitet Personal och brukare i verksamheten upplever personer med egen erfarenhet som en viktig kunskapskälla – Det kan höja brukarnas röst i verksamheten

13 “Istället för att uppleva det (den egna erfarenheten) som en nackdel kan man se det som en fördel, att vara behövd, ha kompetens och granska.” (Brukarrevisor)

14 FoU och brukarinflytande – Vem är kunden?
Vilket ansvar har vi som FoU att samarbeta med socialtjänsten och hälso-och sjukvårdsystemets ”brukare”, för att stödja delaktighet och inflytande? Ska FoU:s resurser, kunskap och metoder vara tillgänglig på samma sätt som vi försöker vara för praktiker? Kan man systematisera kunskap, utifrån brukarnas egen erfarenhet, för att utveckla en evidensbaserad praktik som tar brukarnas kunskap på allvar?


Ladda ner ppt "Brukarnas medverkan i kunskapsprocessen – Från egen erfarenhet till inflytande – Delaktighet och kunskapsutveckling David Rosenberg."

Liknande presentationer


Google-annonser