Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

verksamhetsförklaring

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "verksamhetsförklaring"— Presentationens avskrift:

1 verksamhetsförklaring
Fritidshemmens verksamhetsförklaring Ersmarks skola 2011

2 VAD HAR FRITIDSHEMMEN FÖR KOMPETENSER?
Social kompetens är fritidshemmens starkaste kort. På fritidshemmen ser vi andra sidor av barnen än vad man kan se i skolan. VI KAN HJÄLPA TILL ATT STÖTTA BARNEN INDIVIDUELLT DÄR DET BEHÖVS T ex genom att… *försöka se varje barns behov. Se vem som behöver extra träning i att leka, att samarbeta, att ta initiativ och att kommunicera. Detta gör vi genom att jobba i mindre grupper samt med hjälp av både fri lek och styrda aktiviteter. *regelbundet utvärdera vår verksamhet och anpassa den till barnens behov. VI KAN HITTA NYA FÄRDIGHETER OCH FÖRMÅGOR HOS BARNEN *samverka med skolan. *erbjuda barnen ett utbud av skapande aktiviteter som målning, sömnad, bygglek och allehanda pyssel. *erbjuda barnen lekmöjligheter ute och inne, samt ge dem tillgång till skog och mark genom utflykter i mindre grupper med både fria och styrda lekar i naturen. *ge barnen sinnliga erfarenheter och vardagskunskaper t.ex. genom att baka. *erbjuda barnen rörelselek utomhus eller idrott.

3 VI KAN JOBBA MED RELATIONER I GRUPPEN
T ex genom att… *iaktta barngruppen, se vilka barn som behöver stimuleras till nya lekkonstellationer. *träna på demokratiska processer i mindre och större grupper, t ex vid samlingar, fredagskul eller liknande, där man hela tiden tränar kommunikationsförmåga, lyssnande, ansvar, samarbete och dessutom att vänta på sin tur. *samarbeta med skolan t ex kring StegVis och Ershanden. VI KAN TRÄNA BARNEN PÅ ATT TA EGET ANSVAR *påminna om att alltid läsa veckobrev/information. *påminna om ansvar för egna kläder. *träna på att knyta skor, dra upp dragkedjor och annan påklädning. *påminna om eget ansvar för ryggsäck och egna saker. *påminna om att ta ansvar för skolans/fritidshemmens material. *göra dem medvetna om vårt gemensamma arbete med ljudmiljön. *prata om hållbar utveckling.

4 FRITIDSHEMMEN OCH MATSITUATIONEN
Vi vuxna sitter ner och äter med barnen så ofta det går. På så sätt agerar vi som goda förebilder och kan inspirera barnen till en positiv matstund. Barnen tränar på att lyssna på varandra och att ha ett vänligt sätt och ett bra bordsskick. FRITIDSHEMMEN OCH UTEVISTELSEN När vi är ute får barnen frisk luft, vilket de behöver efter en lång skoldag. Många barn kan även behöva få ”springa av sig” efter att ha suttit stilla under dagen. Utelek är också bra för grov-motoriken. Vid lek ute kan barnen lättare skapa sociala kontakter med barn från andra avdelningar. Vi får ett socialt samspel mellan olika åldrar runt lekar och aktiviteter som t ex hopprep, fotboll, landhockey, basket osv. Barnen lär sig ta ansvar för påklädning och att se vilka kläder som behövs vid olika väder. De övar sig även på att ta ansvar för uteredskap och fritidshemmens material. Utelek stimulerar också fantasin och ger barnen stora möjligheter till kreativitet.

5 FRITIDSHEMMEN OCH DEN FRIA LEKEN
Den fria leken är en mycket viktig del av fritidsverksamheten. Under den fria leken övar sig barnen på en mängd färdigheter som att… Samarbeta med andra barn. Man kan inte alltid få sin vilja fram, utan lär sig kompromissa. När problem uppstår kan barnen i första hand själva försöka lösa dem, vilket är mycket nyttig träning. Barnen övar sitt språk, både att tala och att lyssna. Barnen lär sig att visa hänsyn och att hålla sig till regler. Den fria leken ger barnen i stort sett full kontroll över lekens innehåll. De får själva bestämma och fantisera. FRITIDSHEMMEN OCH SKAPANDE AKTIVITETER På fritidshemmen har barnen stora möjligheter till att utveckla sin skapandeförmåga. Vi kan erbjuda mindre grupper än på skolan och ett ökat inflytande över vad barnen vill skapa. Skapande ger barnen chanser till att upptäcka nya sidor och kompetenser hos sig själva. På fritidshemmen har vi möjlighet att erbjuda meningsfulla och stimulerande aktiviteter med olika material för skapande, t ex olika sorts målning, gips, trä, lera, textil m m. Skapande är ju även musik och drama. Vi kan erbjuda barnen chans till musikuppträdanden och aktiviteter utifrån barnens önskemål och idéer. Genom skapande i olika former utvecklar barnen sin sociala kompetens i samspel med andra barn och vuxna.

6 Källan (förskoleklass)
PERSONAL Källan (förskoleklass) Barbro Fischer Ingrid Brandelind Annika Bergvall Källan (klass 1) Lillemor Nyström Ingela Karlsson Erika Lindblom Forsen (klass 2) Marie Salomonsson Lena Arvidsson Tobias Lundgren Virveln (klass 3) Lena Pechhold Danielsson Katarina Jonsson Johan Öhman Reviderad av fritidshemmen


Ladda ner ppt "verksamhetsförklaring"

Liknande presentationer


Google-annonser