Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Källbystugans kvalitetsarbete

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Källbystugans kvalitetsarbete"— Presentationens avskrift:

1 Källbystugans kvalitetsarbete
Av Anna Stengard och Malin Lundberg

2 Diskussion och reflektion i arbetslaget Arbetslagets dokumentation
Kvalitets redovisning Diskussion och reflektion i arbetslaget Arbetslagets dokumentation Läroplanen Avdelningens verksamhets-plan

3 Dokumentationscirkeln
Förtydligande av dokumentationscirkeln Genom att göra observationer eller intervjuer får vi syn på det som intresserar barnen och därmed en ledtråd till vad vi ska jobba med. Alla våra observationer, intervjuer och bilder samlar vi ihop för att göra en dokumentation. När man sätter ihop texter och bilder har man inte några egna värderingar med utan det är en ren ”redovisning” av vad som har hänt. Dokumentationen är ett medvetet val av något jag sett och hört i mina observationer, som gjort mig extra intresserad. Jag har valt ut att fördjupa mig kring en fråga som väkts, jag har en ide om vad jag är ute efter. För att dokumentationen ska bli en pedagogisk dokumentation krävs det att vi går vidare med den och reflekterar över vad vi sett för att kunna utmana barnen på rätt sätt. Glöm inte att reflektera tillsammans med barnen, över vad de gjort och kommit fram till. Barnen för projektet vidare med det som intresserar, förundrar och väcker nya frågor hos dem. För pedagogen gäller det att hänga på barnens intresse och försöka utmana och stimulera dem i deras utforskande. Så är man tillbaka i gen och måste göra nya observationer för att se hur barnen tar sig an problemet. observation Väcks frågor samla material Pedagogisk sammanställer Dokumentation reflektera och tolka Dokumentation det vi ser

4 Reflektion och diskussion

5 Reflektionsfrågor att använda vid planering och utvärdering
Hur lyfter vi fram olikheten som en tillgång i gruppen? Hur ger vi barnen möjlighet att vara delaktiga kring val av innehållet i sin egen vardag? Hur och när ger vi barnen möjlighet att reflektera tillsammans? Hur synliggör vi barnens förmågor? Hur ger vi barnen möjlighet att använda sig av varandras olika kompetenser och kunskaper? Hur gör vi föräldrarna delaktiga i verksamheten? Hur uppmuntrar miljön lärande möten mellan barnen? Vad var det som var mest intressant för barnen? Vad blev vi pedagoger mest nyfikna på? Vilka lärprocesser är barnen inne i (Vad är det barnen försöker förstå)? Hur kan vi utmana barnen i det som de tyckte var mest intressant? Med vilka frågor, vilket material, vilka uppgifter? Hur kan vi använda dokumentationen tillsammans med barnen? På vilket sätt skall vi fortsätta dokumentera?

6 Avdelningarnas verksamhetsplan

7 Avdelningarnas verksamhetsplaner är uppbyggda efter läroplanens rubriker:
Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet Uppföljning, utvärdering och utveckling


Ladda ner ppt "Källbystugans kvalitetsarbete"

Liknande presentationer


Google-annonser