Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En resa från 2010 till 2013 Feelgood FHV och SDF Fosie (Malmö Stad) 2010: -Fokus på efterhjälpande individ -Traditionellt samarbete -Kund/leverantör förhållande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En resa från 2010 till 2013 Feelgood FHV och SDF Fosie (Malmö Stad) 2010: -Fokus på efterhjälpande individ -Traditionellt samarbete -Kund/leverantör förhållande."— Presentationens avskrift:

1

2 En resa från 2010 till 2013 Feelgood FHV och SDF Fosie (Malmö Stad) 2010: -Fokus på efterhjälpande individ -Traditionellt samarbete -Kund/leverantör förhållande 2013: -Strategiskt partnerskap -Fokus på det förebyggande arbetet -Insatser på grupp- och organisationsnivå

3 Vår 2010 -Leverantör/kund förhållande -Ingen gemensam plan -Fokus på efterhjälpande individ -Samarbetet i stort fungerade inte bra -Sdf Fosie var ingen nöjd kund…

4 Höst 2010 -Framtagande av gemensam verksamhetsplan -Workshop -Tydliga fokusområden i samarbetet -Gemensam plan – gemensamt arbete

5 Vår 2011 -Implementering av verksamhetsplan -Rangordning och prioritering av fokusområden -Tjänsteutveckling för att matcha aktuella behov -Primärt fokusområde; SAM

6 Höst 2011 -Start ”SAM utbildning” för samtliga chefer inom organisationen -Individuell konsultation med arbetsmiljöexpert två till tre månader efter genomförd utbildning -Införande av rutiner kring SAM -December 2011 inspektion från Arbetsmiljöverket

7 Vår 2012 -Fortsatt arbete med ”SAM utbildning” för chefer -Tjänsteutveckling för att svara upp mot krav i inspektionen -Beslut om att erbjuda chefer ”handledning inom psykosocial arbetsmiljö” (start april 2012) -Löpande arbete med tidigare identifierade fokusområden

8 Höst 2012 -Fortsatt handledning av chefer -”SAM utbildning” för skyddsombud -Deadline handledning chefer oktober 2012, leverans av färdiga handlingsplaner -Löpande arbete med tidigare identifierade fokusområden -Utvärdering av genomförda insatser under 2011 och 2012, vad har vi åstadkommit?

9 Status inför 2013 Vi kan konstatera följande: -Alla insatser som genomförs har en tydlig koppling till SAM -Hälsa och arbetsmiljö är en strategisk verksamhetsfråga -Chefer är trygga och säkra i sitt arbetsmiljöuppdrag -Samtliga ledningsnivåer + fack + skyddsombud är involverade -Väl fungerande samarbete mellan chefer och skyddsombud i det dagliga arbetet -Goda relationer och stark tilltro till FHV som partner i arbetsmiljöarbetet

10 Reflektioner -Krävs investering för att nå resultat -Kräver ett aktivt ledningsarbete av HRC -Kräver tid och engagemang från FHV -Kräver att HRC har sin organisation med på tåget -Måste arbeta både strategiskt och operativt parallellt -Förutsättning att ha verksamhetsplan med tydliga fokusområden -Måste våga prioritera områden/insatser, vad är realistiskt att mäkta med? -Tydlig struktur kring kommunikation på alla nivåer -Ett strategiskt partnerskap skapar möjligheter att mäta effekter och resultat…

11 Framgångsrik upphandling FHV -Förfrågningsunderlag tas fram i samverkan -Enkät till chefer, vad är viktigt? -Referensgrupper (fackliga och huvudskyddsombud samt chefer) -Förankring och dialog i skyddskommittén -Fokus på krav som säkrar samarbete och utveckling -Genomtänkta utvärderingskriterium

12


Ladda ner ppt "En resa från 2010 till 2013 Feelgood FHV och SDF Fosie (Malmö Stad) 2010: -Fokus på efterhjälpande individ -Traditionellt samarbete -Kund/leverantör förhållande."

Liknande presentationer


Google-annonser