Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lotusmodellen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lotusmodellen."— Presentationens avskrift:

1 Lotusmodellen

2 Lotusmodellen Alkoholproblem – drogproblem på arbetsplatsen
Individuell rehabilitering Förebyggande interaktiv utbildning Lotusmodellen Sverige AB

3 Primär tid 12- stegprogram
Lotusmodellen

4 Alkoholproblem Missbruk (ADDIS) Beroende (ADDIS) Hur er beroendet ut?
Hur ser den sociala miljön ut? Utgå från helheten Långsiktighet Lotusmodellen

5 Individuella processen
Tillgängligheten Trygghet Medarbetare Lotusmodellen

6 Individuellt anpassat program
Alkoholen Ekonomi Miljön Hälsan Relationer Lotusmodellen

7 Struktur ADDIS utredning – motiverande samtal
- Målsättning: ”för min egen skull” Inledande vecka: 3 – 5 personer - Målsättning: ” träffa andra med samma problem” Fördjupningsdagar: 2 plus 2 dagar i månaden - Individuella teman och feed back ”tänka fritt och friskt” Individuella samtal: Efter individens behov Interaktiva rehabilitering: Utvärderingar Anhörigprogram: Grupp och individuella samtal Rehab möte med arbetsgivaren Lotusmodellen

8 En bra arbetsmiljö Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och ska se till att arbetsmiljöarbetet ingår naturligt i verksamheten. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete handlar om att i det dagliga arbetet uppmärksamma och ta hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas hälsa och säkerhet. Källa: Arbetsmiljöverket Lotusmodellen

9 Ur verkligheten….. Anställd: Varför tog ingen tag i mig tidigare?
Medarbetare: Vi såg signalerna, men vi visste inte vad vi skulle göra? Vad handlar det om: Att ge kunskap och att öka medvetenheten till alla på företaget Lotusmodellen

10 Att upptäcka och förebygga
Alkohol och –drogpolicy men tydliga riktlinjer i handlingsplan Utbilda alla chefer Utbilda alla medarbetare Alkohol och drogproblem är en ”färskvara” Lotusmodellen

11 Lotusmodellen interaktiva förebyggande utbildning
Ledningsgruppen Chefer Merarbetare och anhöriga Enkelt Tillgängligt Pedagogiskt Förebyggande Kunskap och samverkan är nyckeln till resultat Lotusmodellen

12 Systematiska arbetsmiljöarbetet
? Lotusmodellen

13 Lotusmodellen


Ladda ner ppt "Lotusmodellen."

Liknande presentationer


Google-annonser