Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att samverka i arbetsmiljöarbete

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att samverka i arbetsmiljöarbete"— Presentationens avskrift:

1 Att samverka i arbetsmiljöarbete
Bättre arbetsmiljö

2 Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete

3 Undersökning Arbetsmiljöronder Arbetsplatsträffar Medarbetarsamtal
Enkäter Gruppmetoder Mätningar Daglig uppmärksamhet

4 Underlag för undersökning
Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS) Tillbud, avvikelser Statistik över olycksfall, tillbud, ohälsa Rehabiliteringsärenden Branschstatistik Forskningsresultat

5 Risker och riskbedömningar
Allvarliga risker ska åtgärdas först Alla ska veta hur man hanterar och minskar risker Det ska finnas skriftliga instruktioner för allvarliga risker Riskbedömning ska alltid dokumenteras

6 Handlingsplaner Ska innehålla åtgärder som inte kan göras genast
Ska ange vem som gör vad när Resultatet ska kontrolleras Kan innehålla långsiktiga mål Kan sammanföras med andra verksamhetsplaner Ska alltid vara dokumenterade

7 Arbetsmiljöpolicy Ska vara lämplig till innehåll och omfattning utifrån problembild och viljeinriktning Ska vara kommunicerad och känd Ska vara dokumenterad vid fler än 9 anställda Ska ses över med lämpliga intervall

8 Exempel på rutiner Förändringar i verksamheten ex organisationsförändring, inköp, kontrakt, avtal Introduktion av nyanställda Rehabilitering och arbetsanpassning Kontakt med sjukskriven

9 Exempel på rutiner Tillgång till aktuella föreskrifter
Undersökningsmetoder: medarbetareundersökning, arbetsmiljörond, användande av checklistor, medarbetaresamtal Kontakt med företagshälsovården (FHV)

10 Skriftliga instruktioner
Ska finnas för: Alvarliga risker Haverier Reparationsarbete Tillbud Olycksfall Underhåll

11 Kunskaper om arbetsmiljö
Alla ska ha kunskaper: Chefer Skyddsombud Medarbetare

12 Chefer och arbetsledare
Behöver speciella kunskaper om: Risker i arbetet och åtgärder Effekter av krissituationer, hög arbetsbelastning, övertid, mobbning, våld och hot, missbruk Föreskrifter, lagar, avtal Hur undersökning kan göras Vad som skapar en god arbetsmiljö

13 Uppgiftsfördelning Vilka uppgifter behövs för arbetsmiljöarbetet?
Vilka ska fördelas? Ska fungera även utanför fasta arbetsställen och arbetstider Vad gäller vid sjukdom, semester mm.?

14 Uppgiftsfördelning Uppgifter ska motsvaras i kompetens, befogenheter och resurser Se till att den som fått uppgifterna uppfattat dem rätt. Informera om uppgiftsfördelningen. Ska alltid dokumenteras vid fler än 9 anställda

15 Dokumentation

16 Alla företag ska dokumentera:
Riskbedömningar Handlingsplaner Sammanställning av skador och tillbud Skriftliga instruktioner för allvarliga risker

17 Med fler än 9 anställda ska dokumentera:
Arbetsmiljöpolicy Rutiner Uppgiftsfördelning Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

18 Uppföljning Ska göras minst en gång om året
Ska omfatta hela arbetsmiljöarbetet Ska dokumenteras vid fler än 9 anställda


Ladda ner ppt "Att samverka i arbetsmiljöarbete"

Liknande presentationer


Google-annonser