Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Verksamhet och arbetsliv i utveckling

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Verksamhet och arbetsliv i utveckling"— Presentationens avskrift:

1 Verksamhet och arbetsliv i utveckling
Hej Jag heter … och …

2 Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan
Avtalet bild 1 FAS Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan

3 FAS Gäller för centrala parter – tillsvidare Lokala avtal
Avtalet bild 23 FAS Gäller för centrala parter – tillsvidare Lokala avtal Rättslig grund (MBL, AML och FML) + diskrimineringslagstiftning + EU:s ramavtal och ramprogram Medbestämmandelagen Arbetsmiljölagen Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

4 Avtalet bild 2 FAS Verksamhet Samverkan Arbetsmiljö Samverkan som metod för att utveckla verksamheten och förbättra arbetsmiljön

5 FAS innehåll Verksamhetsutveckling Hälsa Arbetsmiljö Rehabilitering
Avtalet bild 3 FAS innehåll Verksamhetsutveckling Hälsa Arbetsmiljö Rehabilitering Jämställdhet Mångfald Arbetsorganisation INFLYTANDE Vad vi lägger in i många av dessa begrepp/rubriker finns utvecklat i Stöd för planering av arbetsmiljöutbildning

6 Samverkanssystemets arenor
Avtalet bild 12 Samverkanssystemets arenor Vardagssamverkan Medarbetarsamtal Arbetsplatsträff Samverkansgrupp (skyddskommitté) Central samverkansgrupp (central arbetsmiljökommitté) Vardagssamverkan och medarbetarsamtal viktigt, men inte ”formella” FAS-arenor som Arbetsplatsträff, Samverkansgrupp och Central samverkansgrupp. Rollen som skyddskommitté ställer särskilda krav på kompetens och sammansättning …

7 Samverkan i FAS-anda Att samverka genom dialog, fördjupat samtal, innebär att ta vara på kompetens och engagemang föra in olika perspektiv mål synliggörs och förankras

8 FAS – stöd genom verktyg
Avtalet bild 24 FAS – stöd genom verktyg FAS arbetsliv Stöd för planering av arbetsmiljöutbildning Upphandling av och samarbete med företagshälsovård

9 Stöd för planering av arbetsmiljöutbildning
för chefer och skyddsombud i kommuner, landsting och regioner samt Pacta-företag

10 Stöd för lokala parter och utbildningsanordnare
Stödja kunskapsutveckling Främja FAS-anda Öka arbetsplatsens engagemang Förenkla upphandling eller egenproduktion

11 Kunskap som ger handlingskraft
Behovskartläggning Lokal anpassning Pedagogik – HUR Tydliggöra roller Relevanta fakta Bredd

12 Olika utifrån olika förutsättningar

13 Upphandling av och samarbete med företagshälsovård

14 Företagshälsovård enligt FAS
Verktygen bild 1 Företagshälsovård enligt FAS Främja och utveckla hälsa, förebygga risker Multidisciplinär, professionellt oberoende expertverksamhet inom förebyggande hälso- och arbetsmiljöarbete samt arbetslivsinriktad rehabilitering Sakkunskap inom medicin, teknik, beteendevetenskap och ergonomi Stöd och komplement till egen kompetens inom hälsa och arbetsmiljö FHV:s kvalitet, dimensionering och inriktning – viktiga samverkansfrågor Kan nyttjas av arbetsgivare och medarbetare

15 Vilken företagshälsovård har vi? Vilken företagshälsovård behöver vi?
Inriktning Individ Enhet Organisation Främja hälsa Förebygga ohälsa Efterhjälpa

16 FAS hemsida

17 Dialogverktyget FAS arbetsliv


Ladda ner ppt "Verksamhet och arbetsliv i utveckling"

Liknande presentationer


Google-annonser