Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.ppab.eu.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.ppab.eu."— Presentationens avskrift:

1

2 Snabba fakta Grundat: 1998 Huvudkontor: Skellefteå
Kontor och filialer: 19 Antal medarbetare: 40 Omsättning: 33 Msek Antal kundanställda FHV: Lokalt ägande: Anders Lundström Annika Dahlberg Robert Lundström Lars Åström

3 Hälsofrämjande arbetsplatser
Hälsofrämjande på arbetsplatsen är de kombinerade insatser av arbetsgivare, arbetstagare och samhälle för att förbättra hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen. Detta kan uppnås genom en kombination av; förbättring av arbetsorganisation och arbetsmiljö, främjande av aktiv medverkan och uppmuntran till personlig utveckling (European Network for Workplace Health Promotion)

4 Hälsofrämjande arbetsplatser
Hälsofrämjande på arbetsplatser inkluderar alla de ansträngningar som sker i alla sammanhang där individer arbetar, och syftar till att öka välbefinnande och hälsa Hälsofrämjande på arbetsplatser befattar sig med orsaker till ohälsa, men fokuserar på möjligheter till god hälsa Hälsofrämjande på arbetsplatser syftar till att möjliggöra för människor att utveckla god hälsa och goda hälsorelaterade beteenden (Menckel och Österblom 2000)

5 Diagnos/sjukskrivning
Hälsofrämjande arbetsplatser Ohälsa Hälsa Sjukdomar Besvär Livskvalitet Känsla av sammanhang Välbefinnande Efterhjälpande/ rehabilitering Förebyggande Hälsofrämjande Självbestämmande Vad är egentligen hälsa? Vi ser det som en resurs för att klara av vardagens påfrestningar och krav. Genom våra insatser bidrar vi till att skapa överskott av energi och livsglädje som kan användas till att vara med och utveckla verksamheter och arbetsplatser. Vi hjälper våra kunder att stärka den här resursen med hjälp av insatser utifrån olika behov och utgångspunkter: efterhjälpande/rehabiliterande, förebyggande och hälsofrämjande. Skador Prestation Uthållighet Funktionshinder Diagnos/sjukskrivning Riskzon Målzon Källa: Ahlborg och Thynell

6 Framgångsfaktorer Samverkan mellan Öppet förhållningssätt
chef – medarbetare – medarbetarföreträdare – myndigheter – vårdgivare – företagshälsa. Öppet förhållningssätt Stöd i våra system lagar o regler – policys – praxis – målbilder - ständiga förbättringar och uppdateringar

7 Framgångsfaktorer Tydlig rollfördelning mellan
beställare – företagshälsa Konsultrollerna Konsultativ konsult Expertfunktion Extraresurs

8 Framgångsfaktorer - FH
Undersök nuläget företagets ambitionsnivå resurser (tid – pengar – kvalité) befintligt SAM

9 Framgångsfaktorer Riskbedömning fysiska risker psykosociala risker
ex: brandskydd, städrutiner, farliga ämnen, ergonomi, besiktningar, skyddsrond, psykosociala risker ex: enkäter, lasso, utvecklingssamtal, stöd till ledare, trakasserier, kränkande särbehandling, större förändringar,

10 Egna iakttagelser Även om det fortfarande finns en efterfrågan på stöd inom ramen för det som benämns fysisk arbetsmiljö, så har det hos oss på PPAB skett en markant ökning av efterfrågan på stöd inom det som benämns psykosocial arbetsmiljö de senaste två åren.

11 Psykosocial arbetsmiljö
Arbetsmängd Kontroll Stöd och erkänsla Gemenskap (social och mål) Rättvisa Värderingar C Maslach Ledarskap Kommunikation Kränkningar och trakasserier

12 Vanlig arbetsgång Första tiden
Relativt stor andel ”Efterhjälpande” insatser som rehabiliteringsstöd, konflikthantering, arbetsmiljökartläggningar. Även ”Förebyggandeinsatser” som lagstadgade hälsoundersökningar, riskanalyser och handledning. Mera av extraresurs och expertkonsult.

13 Vanlig arbetsgång Andra tiden
Mera fokus på ”Hälsofrämjande insatser”. Ledarskapsutveckling, medarbetarutveckling, attitydpåverkan inom hälsa, jämställdhet och tillgänglighet. Även ”Förebyggandeinsatser” som lagstadgade hälsoundersökningar, riskanalyser och handledning. Mera av konsultativt arbetssätt.

14 Vinster med samverkan företagshälsa
Avlastning och utveckling


Ladda ner ppt "Www.ppab.eu."

Liknande presentationer


Google-annonser