Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är hälsa? MÅ BRA MÅ DÅLIGT Verklig ohälsa Upplevd hälsa AVSAKNAD

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är hälsa? MÅ BRA MÅ DÅLIGT Verklig ohälsa Upplevd hälsa AVSAKNAD"— Presentationens avskrift:

1 Vad är hälsa? MÅ BRA MÅ DÅLIGT Verklig ohälsa Upplevd hälsa AVSAKNAD
AV SJUKDOM SJUKDOM ©2005 Solution Center

2 Ohälsa Hälsa Främja Vilka faktorer bidrar till bättre hälsa?
Hur utvecklar vi mänskliga resurser? Främja Ohälsa Hälsa Förebygga Vilka faktorer leder till ohälsa? Hur ska vi förhindra att ohälsa uppstår? ©2005 Solution Center

3 Strategiskt hälsoarbete
Må dåligt Må bra Träning Utveckling Sammanhang Avsaknad av sjukdom Sjukdom Vård/behandling Rehab Prevention Medicinskt angreppssätt Att arbeta med Friskfaktorer Sjukdom Ohälsa Riskfaktor Fysiskt Psykiskt Socialt ©2005 Solution Center

4 - Agera när problem dyker upp.
Reaktivt - Agera när problem dyker upp. Förebyggande - Arbeta med kartläggning av brister. - Minska riskfaktorer för ohälsa - Fördelning av arbetsuppgifter (delegering) Främjande Utveckla ledarskap och medarbetarskap Verka för ett engagemang i arbetet Arbeta med friskfaktorer Helhetssyn på hälsa, ekonomi och kvalitet,  ©2005 Solution Center

5 Friskfaktorer Privat Arbete Fritid Utanför arbetet
©2005 Solution Center

6 Friskfaktorer Humor, arbetsglädje och trivsel
Fungerande utrustning och bra fysisk arbetsmiljö Att få utvecklas/växa i jobbet kompetensmässigt Att kunna påverka sin arbetssituation, flexibilitet och variation i arbetet Bra lön och/eller löneförmåner Friskvård i arbetet Tid för att hinna/kunna göra ett bra arbete Att få feedback/beröm när man gjort något bra Icke-stress/rimliga arbetsförhållande Bra arbetsledning/tydlig arbetsledning Fungerande och tydlig organisation Solidaritet och gemenskap Respekt och social empati Tillåtande atmosfär och rak öppet klimat ©2005 Solution Center

7 Friskfaktorer i arbetsuppgiften
Friskfaktorer i arbetsgruppen Friskfaktorer i organisationen ©2005 Solution Center

8 KASAM – känsla av sammanhang
Fokus på hälsa och det friska Begriplighet Är informationen som når mig ordnad, sammanhängande, strukturerad och tydlig Hanterbarhet Upplevelsen att kunna åstadkomma något. Jag är inte ett offer Meningsfullhet I vilken utsträckning känner jag är mitt arbete är meningsfullt? Aaron Antonovsky, forskare i medicinsk sociologi ©2005 Solution Center


Ladda ner ppt "Vad är hälsa? MÅ BRA MÅ DÅLIGT Verklig ohälsa Upplevd hälsa AVSAKNAD"

Liknande presentationer


Google-annonser