Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kapitel 2 Livsstilens betydelse för hälsan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kapitel 2 Livsstilens betydelse för hälsan."— Presentationens avskrift:

1 Kapitel 2 Livsstilens betydelse för hälsan.
Livsstilen är ett övergripande begrepp. Det omfattar våra värderingar, livsåskådning, relationer, tid, kost, motion och alkohol.

2 Sid 63- 65. Det är du själv som väljer livsstil och som påverkar den.
Livsstilen är som ett paraply med: Motion, sömn, sol, kost, alkohol och sexvanor. De resurser som finns är tex våra motionsvanor och kallas för livsstilsfaktorer.Livsstil kopplas ofta till resurser ex: att kunna vara mer aktiv, ekonomi, tid. Diskutera vilka resurser har ni? Sid 64 Friskfaktorer :det som stimulerar oss fysiskt, psykiskt och socialt. Riskfaktorer: beteende som kan resultera i sjukdomar eller olyckor. Att byta livsstil innebär att ändra värderingar och beteenden

3 Sid 66 Välbefinnande och hälsa
Hur tillfreds man är med livet beror på: Hur du ser på dig själv Familj och vänner Skolan, arbete, sysselsättning Tillgången på resurser ex: tid , pengar, miljö. Det är viktigt att finna meningsfullhet i tillvaron, vilket innebär: Att lita på sig själv Att vara självständig Att vara spontan och ärlig Att vara medmänsklig Att visa självkännedom Vad är lycka? Diskutera sid 67 kring massmedias påverkan! Sid 68: testa dig själv

4 Coping och Salutogent perspektiv
Sid 69: att kunna handskas med¨ Positivt = att förstärka friskfaktorerna Negativt = unna sig något Att utveckla och förstärka friskfaktorerna är en form av copingstrategi. Anpassning hänger nära samman med coping. Diskutera om du eller någon i din omgivning har tvingats anpassa er för att klara av en viss situation? Sid 71: Salutogena perspektiv= fokusera på möjligheter istället för svårigheter. Patogenta perspektivet = fokuserar på ohälsa Holistiska synsättet = alla delar samverkar till en helheten inom människorna - kroppen, själen, tankarna och känslorna - och mellan människorna i samhället.

5 KASAM = En känsla av sammanhang
Sid KASAM= Begriplighet, hanterbarhet & meningsfullhet. Testa dig själv.

6 Motivation och behov Sid 75. Motivationen fungerar som drivkraft.
Olika former av behov: motionera, läsa böcker, laga mat, dataspel eller spela musik. Grundläggande behov: röra på sig, äta, dricka, sova och känna närhet. Obalans? Sid 76: Inre och yttre motivation. Ex på hur svårt det är att motivera: hörselskydd, sjuk: det är inte mitt problem Diskutera vad det är som motiverar dig!

7 Reaktiv och proaktiv Sid 78. Reaktiv: behov som du själv tycker att du har Proaktiv: behov som liknar yttre motivation Ge exempel. Fyra dimensioner av behov: Maslows behovstrappa. Normativa behov = behov som experter bedömer att andra har Behovet av upplevelser = Den enskilda individen Uttryckta behov = en grupp Relativa behov = olika grupper jämför sig med varandra Analysera dina egna behov.

8 Uppgift sid 80 Svara på frågorna gruppvis.


Ladda ner ppt "Kapitel 2 Livsstilens betydelse för hälsan."

Liknande presentationer


Google-annonser