Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

STRESS Stress är ett allmännt fenomen i vardagen, som påverkar på människans välmående. Stressen uppstår i människans inre men den är oftast en reaktion.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "STRESS Stress är ett allmännt fenomen i vardagen, som påverkar på människans välmående. Stressen uppstår i människans inre men den är oftast en reaktion."— Presentationens avskrift:

1 STRESS Stress är ett allmännt fenomen i vardagen, som påverkar på människans välmående. Stressen uppstår i människans inre men den är oftast en reaktion på någon yttre faktor. Stressen är ett av de största och mest växande hoten mot hälsan. Psykiska orsaker leder allt mer ofta till tidig pensionering.

2 Stess är den fysiologiska reaktion som uppstår i kroppen då människan ställs inför svåra situationer. Hjärnan sänder ut stressimpulser genom nerver och hormoner. Impulserna förbereder kroppen på att ta itu med det som är stressigt. Kroppen reagerar på många olika sätt: Hjärtat börjar slå snabbare Andningen blir djupare Muskelrna spänns Mage, tarmar, immunförsvaret och hormoner.

3 Stress kan påverkas av fysiologiska, psykiska eller sociala faktorer.
Exepmel på fysiologiska faktorer: miljön, kroppsställning, kost, motion. Exempel på psykiska faktorer: mobbning, vantrivsel, bråk, tidsbrist, sömnbrist. Exempel på sociala faktorer: atmosfären, kommunikation, sammarbete.

4 Posivit och Negativ stress
Viktigt att skilja på positiv eller negativ stress. Den positiva stressen medför meningsfull och lustbetonad ansträngning där kroppen inte reagerar med skadliga stressfaktorer. Negativ stress orsakar negativa förädringar i både individens mentala och fysiska hälsa.

5 Stress symtom Symtomen varierar och är individuella till sin karaktär.
Det är svårt att se utifrån ifall en människa är stressad. Individen ifråga kan också ha svårt att medge att hon är stressad och tar skada av stressen. Vanliga symtom är: koncentrationssvårigheter, glömskhet, trötthet, motivationsbrist, sömnlöshet, svårt att slappna av. Dessa symtom kan i värsta fall leda till värre sjukdomare t.ex. utbrändhet.

6 Stress på arbetspaltsen/skolan
Orsakas ofta av fysisk eller psykisk belastning som visar sig som funktionella förändringar på kroppen, t.ex. nedsatt arbetsförmåga. Miljön påverkar beteendet luften, temperaturen och belysningen gemenskapen och sammarbetet

7 Ett bra arbete Är utmanande. Leder till synliga resultat.
Är ansvarsfullt. Ger arbetstagaren möjlighet att utvecklas. och få respons av sitt arbete. Motiverar arbetstagaren.

8 Positiv Atmosfär Gemensamma mål En tydlig arbets-och ansvarsfördelning
Fungerande spelregler och rutiner Möjlighet att utvecklas Färdigheter och kreativitet Fungerande sammarbete Tid för organisation och sociala kontakter Positiv feedback

9 Negativ Atmosfär Informationen fungerar inte.
Nedskräninkning/mobbning förekommer. Difusa arbetsuppgifter. Beskylningar,konflikter, allmännt missnöje. Känsla av hopplöshet. Får inte visa sina kunskeper. Ingen möjlighet till att utvecklas.

10 Stresshantering För personer som har endera för mycket eller för lite att göra. För personer som har en negativ livssyn Men för att kunna ta itu med stress måste man vara vara: Medveten om sitt problem. Motiverad. Ha en vilja ” göra det avgörande valet”.

11 Det finns två huvudsakliga strategier för att hantera stress.
För det första kan man ta itu med de förhållanden som orsakar stressen och för det andra mildra symtomen. Vad kan jag göra för att förbättra min livssituation?

12 När man är medveten om sin stress har man möjlighet att påverka de negativa känslor som uppstår. Typsika exempel: Svart och vitt tänkande. Orealistiska mål. Selektivt tänkande. Att vända positivt till negativt. Överdrivna generaliseringar. Katastroftänkande. Personalisering. Sammanblandning av känslor och fakta. Förhastade och negativa slutsatser.

13 Hur minska stress? Koppla av hemma.
Växlig mellan arbete och vila. (Fritid)‏ Motionera. Gör något du tycker om. Organisera din dag. Avslappning och pausgymnastik. Ändra kroppsställningar.

14 Bra böcker angående stress och stresshantering
Angelöw, B Träna menatlt och förbättra ditt liv. Angelöw, B Konsten att hantera stress och möta förändingar. Doctare, C Hjärnstress. Kan det drabba mig? Perski, A Det stressade hjärtat. Att förstå stress och hur vi hanterar livskriser.


Ladda ner ppt "STRESS Stress är ett allmännt fenomen i vardagen, som påverkar på människans välmående. Stressen uppstår i människans inre men den är oftast en reaktion."

Liknande presentationer


Google-annonser