Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Inlärningsmiljö för att öka motivation

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Inlärningsmiljö för att öka motivation"— Presentationens avskrift:

1 Inlärningsmiljö för att öka motivation
Arends I. Richard(2011): Learning to teach.

2 Productive Learning Community
Individuell Grupp Elever och lärare har gemensamma mål Eleverna ser sig själva som kompetenta och självständiga Eleverna ser varandra som kollegor och tycker om varandra Elever och lärare reflekterar över gamla erfarenheter och hyllar vad de gjort bra Det finns en norm kring att: Göra sitt bästa Bli klar med sitt skolarbete Hjälpa andra och få hjälp själv Ha en öppen kommunikation och dialog

3 Strategier för att skapa en produktiv inlärningsmiljö

4 Fokusera på det vi kan förändra, som våra attityder
Fokusera på det vi kan förändra, som våra attityder. Ha en tro på att eleven kan lära!

5 Yttre motivation Undvik att ge yttre motivation som betyg, priser etc. när eleven redan har en inre motivation. Använd yttre motivation när det inte finns någon inre motivation Använd yttre motivation på så sätt att eleverna själva känner att de har kontroll och kan bestämma själva Elevinflytande, fokusera på att informera istället för att bestämma

6 Skapa en positiv inlärningsmiljö
Self determination Få eleven att känna sig ansvarig för sin inlärning Få en positiv känsla: Negativ: Ni ska vara klara innan… Positiv: Du brukar skriva bra, det ska bli intressant att läsa den. Om man ger en negativ känsla ge dem snabbt en positiv i replik. Jag pressar er, men ni sköter er bra.

7 Bygg på elevers intresse och värderingar
Relatera lektioner till elevernas liv Använd elevernas namn i exempel. Hjälper till att personalisera inlärning och fångar uppmärksamhet. Gör material levande Variera metoder, material och miljöer

8 Strukturera inlärning föra att skapa flow
Skapa mål som inte är för lätta eller för svåra Skapa klara mål som inte är diffusa. Vad förväntas av eleven? Ge relevant och meningsfull feedback under aktiviteten

9 Kunskap kring resultat (feedback)
Feedback på goda resultat ger inre motivation Feedback på sämre resultat ger elever nödvändig information kring vad de ska göra bättre Ge specifik och ej dömande feedback Attribution, feedback ska: Uppmuntra intern attribution: ansträngning Inte extern attribution: tur, skrivaren fungerade inte Fokusera på vad eleven inte gjorde istället för vad hen inte kan.

10 Att öka elevinflytande och känsla av självbestämmelse(self determination)
Plus Önskningar Bra föreläsning Intressant grupparbete Inspirerande gästföreläsare Vi önskar mer tid till.. Större inflytande vid planering Prov istället för uppgift

11 Målsättning för elever
Låt eleverna kunna skilja mellan: Läraren bör: Mål där de jämför sig mellan varandra Mål där de jämför sig med sig själva Skapa gemensamma mål Detta för att kunna ha mer realistiska och nåuppbara mål Jämför eleven med tidigare prestation

12 Flerdimensionella uppgifter bör:
Skapa intresse, utmanande Innehålla mer än ett svar Tillåta olika elever bidra med olika saker Involvera flera sinnen Behöva flera förmågor och beteenden Innehålla moment med att läsa och skriva

13 Grupputveckling (Schmucks, 2001)
Steg 1: Lära känna varandra. Känna sig delaktig (inkluderad). Måste gås igenom på nytt när det kommer en ny medlem. Steg 2: Två maktkamper uppstår. En testar lärarens auktoritet. Den andra bildar en hierarki inom gruppen. Sker inte en lösning på dessa konflikter kommer gruppen inte vidare till nästa steg.

14 Grupputveckling (Schmucks)
Steg 3: Börjar jobba tillsammans. Kan tillsammans sätta/klara av mål och arbeta med uppgifter. Gruppen kan återgå till tidigare steg. Steg 4: Fortsätter att utvecklas och klarar av mer utmanade uppgifter. Kan behöva gå tillbaka till tidigare steg vid förändringar.


Ladda ner ppt "Inlärningsmiljö för att öka motivation"

Liknande presentationer


Google-annonser