Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är feedback? Vad ska jag tänka på för att feedback ska bidra till studentens lärande?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är feedback? Vad ska jag tänka på för att feedback ska bidra till studentens lärande?"— Presentationens avskrift:

1 Vad är feedback? Vad ska jag tänka på för att feedback ska bidra till studentens lärande?

2 Feedback som ger lärande
Relaterad till uppgift och mål Vart är jag på väg? Feedup Hur går det för mig? Feedback Vad kan jag förändra/stärka? Hur ska jag förändra/stärka? Feedforward (Hattie 2007)

3 Att ge feedback Beskriv beteende - hur någon gör (inte är)
Din reaktion – inte generellt rätt eller fel Konkretisera, ge exempel Förändringsbara beteenden

4

5 Att ge feedback – Jag budskap
Beteende - beskriv beteendet som du vill påtala. Vad jag ser eller hör. Konsekvens - tala om vilka effekter handlingen får . Min reaktion och vad jag vill eller önskar ska hända istället. Känsla – Beskriv de känslor som handlingen väcker hos dig. Vad jag känner när jag ser eller hör detta

6 Att ge feedback JAG budskap Du budskap
”Jag tycker att det var särskilt bra och genomtänkt att du kollade syresättningen först innan du…det innebär att patienten…. Jag kände mig därför helt trygg med att låta dig fortsätta själv.” ”Jag la märke till att du tittade på klockan när vi pratade och då får jag svårt att koncentrera mig. Jag vill ha ögonkontakt med dig.” Du budskap ”Bra! Du är duktig!” ”Du är så oengagerad!”

7 ”We need not judge which is true
”We need not judge which is true. We need to understand the way individuals reason, the way their minds work.” Argyris (1985)

8 Feedback; utforskande samtal
Stud Egna reflektioner – tankar, känslor, MÅL HL Delger observation & utforskar ”Jag la märke till att…” Berätta hur du tänkte där.. HL Feedback Jag tycker att… Feedback och feedforward - Vad tänker du om detta? Stud Summering NY MÅLSÄTTNING

9 Feedback – på språng (se även one-minute preceptor model)
Stud: Vad fungerade bra och varför HL: Vad fungerade bra & varför Stud: Vad kan utvecklas och HUR HL: Vad kan utvecklas och HUR Stud: Summerar NY MÅLSÄTTNING

10 One-minute-preceptor
”En minuts- modellen” Instruera utifrån generella regler och principer När detta händer gör så här… Instruktioner blir lättare ihågkomna om de formuleras som generell regel eller princip Studenten möter patienten Anamnesupptagning, Undersökning Praktiskt moment (sätta nål, spinal, Ta ett status One-minute-preceptor (Gordon, Meyer & Irby 1996) Engagera studenten Hur ser du på det hela? Vad tror du att detta kan röra sig om? Alternativt Berätta hur du brukar, tänker göra detta. Hjälp studenten identifiera brister och ge förslag på alternativ - Feedforward Denna diagnos är inte så trolig här därför att.. Vid sådana här situationer pröva istället.. Nästa gång kan du… En annan möjlighet är att … Utforska hur studenten resonerar Berätta hur du tänker! Vad leder dig till dessa slutsatser? Fråga studenten efter belägg för resonemanget innan du ger dina synpunkter. På så sätt kan du få reda på vad studenten vet och identifiera ”luckor”. Positiv förstärkning - beskriv det som studenten gjorde bra/rätt - Feedback Din diagnos är väl förankrad i …Bra att du …detta gör att… Bra att du höll , riktade… Nyvunna färdigheter behöver förstärkas

11


Ladda ner ppt "Vad är feedback? Vad ska jag tänka på för att feedback ska bidra till studentens lärande?"

Liknande presentationer


Google-annonser