Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mental träning Mål & Motivation

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mental träning Mål & Motivation"— Presentationens avskrift:

1 Mental träning Mål & Motivation
Lektionens huvudsyfte är att ökad kunskap kring att sätta upp bra mål och förstå motivation bättre. Motivation påverkas och är nära besläktat med det mål som en person har med sitt liv och sitt idrottande. Reflektioner kring uppgift 1 Anspänning. Dela ut uppgiften.

2 Mental styrka Tänk på en mentalt stark idrottare
Varför tror du denna idrottare är mentalt stark? Hur kan sämre lag/idrottare slå fysiskt bättre? Vinner alltid det ”bästa” laget?

3 Mål & motivation Vad är det som driver mig att hålla på med min idrott? Vilka lång- och kortsiktiga mål har jag med min idrott? Hur arbetar vi med mål i min förening/idrott? Vad gör mig motiverad? Tänk efter och svara på ovanstående frågor. Hur kan sämre lag/idrottare slå fysiskt bättre?

4 Interaktionscentrerat perspektiv
Motivation Interaktionscentrerat perspektiv Personliga faktorer Personlighet, egenskaper Behov Intresse av deltagandet Krav Mål Självförtroende Attributionsstil m.m Interaktion Situationsfaktorer Omgivning (Ledarstilar, spelare) Faciliteter - kvalitet Vinster & Förluster Prestationsmiljö Deltagar- motivation Motivation delas in i riktning och intensitet. Motivationen påverkas av personliga faktorer (1), som t ex självförtroende, individuell mål o.s.v. Motivationen påverkas även av den situation man befinner sig (2), alltså mycket kring hur ledaren fungerar och vad han/hon skapar för prestationsmiljö (är det mycket fokus på resultat eller på prestation/utveckling?) , det kan även vara påverkan hemifrån. Personliga tillsammans med situationsfaktorer leder till Deltagarmotivation. Attributionsstil = Återkommande sätt att tillskriva sig själv eller omgivningen orsakerna till framgång och misslyckande.

5 Inre & Yttre Motivation (Amotivation)
Typer av Motivation: Inre & Yttre Motivation (Amotivation) ”Varierar i olika sammanhang och situationer” Yttre Motivation: - Regleras av yttre medel och drivkraften är belöningar, berömmelse och priser - Deltar i en aktivitet för andras skull. - Att gå till en aktivet som upplevs onödig men nödvändig. Inre Motivation: - Tillfredställd av att genomföra aktiviteten. - Drivs av att lära sig och uppnå ny kunskap – ny färdigheter - Deltar för att uppleva stimulans Motivation = processer som sätter igång, upprätthåller och riktar beteende För att bli elitidrottare krävs en motivation utöver det vanliga. Kan man bli elitidrottare om man inte är motiverad? Exempel. Inre: själv valt aktiviteten, glädje, klara en uppgift, samhörighet Yttre: uppmärksamhet, massmedia, medaljer, lön, sponsorer. Lek blir till arbete Lätt att börja som inre men alltmer hamna i yttre, känna sig mätt, inte roligt längre Amotivation: tvivel på egna förmågan, oförmåga till nya lösningar, tvivel på att belöningen är mödan värd, det spelar ingen roll vad jag gör, domarna hatar mig osv. Hur kan man komma ur amotivation? Amotivation Upplever att den egna kapacitet och förmågan är för låg. Är en följd av att aktiviteten är upplevs för krävande, att ett beteende inte kommer att uppnå visst resultat. Relaterat till känslor som hopplöshet och brist på kontroll Det flesta uppgifter har både inre- och yttre motiverande faktorer. Amotivation: Avsaknad av motivation till ett visst beteende.

6 Olika typer av mål Resultatmål Prestationsmål Processmål
Ju närmare tävling desto mer prestations- och processmål Framgångsrika idrottare använder alla 3 typerna av mål Stress, oro och ångest Övning olika typer av mål Resultatmål: medaljer, ranking, skytteligan. Försäsong. Ingen egen kontroll. Dopade/bättre motståndare. Ingen egen kontroll lätt att skylla på sådant som är utanför den egna kontrollen när det går sämre t.ex. otur, fusk, tränaren, domaren. Prestationsmål: personligt rekord, högre eget tempo, utmana fler gånger, 12,50 på 100 meter. Tävlingssäsong. Egen kontroll. Processmål: flyt, känsla, linje, Lugn & harmonisk, uppträda förtroende ingivande. Mästerskap. Egen kontroll. Idrottare som ensidigt sätter upp resultatmål och focuserar på dessa under i tävlingssituationer upplever högre ängslan och oro. Det kan vara relevant att tänka avigt: Att ha ha processmål under mästerskap och prestationsmål under tävlingssäsong och om man ska ha resultatmål kanske de ska ligga under försäsong?! GÖRA TEST OLIKA MÅL!

7 Varför mål? Tydliga mål som upplevs viktiga – ökar individens ansträngningar Tydliga mål – mindre risk att tappa motivationen vid motgångar Väldefinierade mål – motivationen koncentreras Tydliga mål – mer benägen att söka nya vägar och lösningar för att nå målen Rätt typ av mål – mindre negativ stress Mål bidrar positivt till individens motivation att träna Kunna se och glädjas över sina framsteg Sätt mål både för träning och tävling

8 Att sätta mål Formulera i positiva termer Variera typen av mål
Sätt dina egna mål Låt målens antal och svårighetsgrad vara utmanande men realistiska Sätt upp delmål Sätt upp mål som är specifika och mätbara ex. i form av beteendetermer eller i fysiska utvecklingen. Kortsiktiga, långsiktiga och drömmål Sätt upp mål för tävlingar och träningar & livet utanför. Strategi för hur de skall uppnås Bestäm när målen ska vara uppnådda Ändras förutsättningarna, ändra målen Belöningar/förstärkningar Ink it, don´t think it! Saker man skall klara av inte saker man inte skall göra. Alla 3 sorters mål behövs fundera över vilka du drivs mest av. Låt inte tränaren eller lagkamraterna sätta dina egna mål. Elitidrottare tenderar att sätta svårare mål än idrottare på låg nivå. Sätt upp delmål så motivationen hålls levande. Gör upp en plan för hur du skall nå dina mål. De flesta människor behöver regelbundet få förstärkningar för att beteendet skall fortgå. Pavlov & Skinner. Skriv ner, tala om för andra om dina mål så ökar sannolikheten att du uppnår dem.

9 Vanliga misstag Sätter upp mål som inte utmanar och tänder dig
Glömmer att fira delmål och ha roligt på vägen Omsätter inte målet i målbilder Väntar för länge med att börja resan Ser bara en väg till målet Tar inte hjälp av andra Ser misstag som misslyckanden Vanliga misstag från Olof Röhlander

10 Test Målsättningsförmåga 1,6,11,16
Resultatinriktat motivationsklimat 2, 7, 12, 17 Processinriktat motivationsklimat 3, 8, 13, 18 Inre motivation 4, 9, 14, 19 Yttre motivation 5, 10, 15, 20 Målsättningsförmåga, Processinriktat motivationsklimat, Inre motivation = positivt

11 Sittningen Lärarhandledning för övning i målsättning
Övning på målsättningsarbete Två eller fler personer 1. En person genomför det ”fysiska testet” - sittningen, två gånger. Med sittningen menas att personen ska sitta den klassiska 90 grader så länge som möjligt. En ska ta tid. Personen som genomför sittningarna ska INTE veta att han/hon ska göra det en andra gång. 2. Efter första sittningen sätter personen upp målsättningsarbete tillsammans med de andra gruppmedlemmarna, med hjälp av begreppen som gåtts igenom (Resultat, Prestation och Processmål). Ge ut papper som tillhör övningen där de kan fylla i. 3. Genomför sittningen en gång till. 4. Disktera utfallet av övningen med hjälp av frågorna längst ner på pappret.

12 Uppgift Göra en egen målsättning med alla typerna av mål utgå från tipsen du fått i föreläsningen hur du sätter mål. Göra en arbetsplan för hur du skall kunna nå målen. Var konkret med hur, när och med vad du skall jobba för att nå målen. Gör en tidsplan. Maila till Senast 7:e mars.


Ladda ner ppt "Mental träning Mål & Motivation"

Liknande presentationer


Google-annonser