Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samverkan Göteborg. Samverkan -Syftar till  Uppfylla lagkrav  att främja effektivitet, förnyelse och kvalitet i stadens förvaltningar och bolag genom.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samverkan Göteborg. Samverkan -Syftar till  Uppfylla lagkrav  att främja effektivitet, förnyelse och kvalitet i stadens förvaltningar och bolag genom."— Presentationens avskrift:

1 Samverkan Göteborg

2 Samverkan -Syftar till  Uppfylla lagkrav  att främja effektivitet, förnyelse och kvalitet i stadens förvaltningar och bolag genom ett arbetssätt där frågor får en allsidig belysning som leder fram till ett bra beslutsunderlag  att ge förutsättningar för ett positivt arbetsklimat, en god hälsa och arbetsmiljö medinflytande och delaktighet för samtliga medarbetare så att medarbetarskapet kan utvecklas  att som parter bevara och utveckla förtroendefulla, konstruktiva relationer med respekt för arbetsgivarens och de fackliga organisationernas olika roller och arbetsförutsättningar

3 I praktiken Hur uppfattar ni arbetsgivarens intentioner när ni möts i samverkan?

4

5 Femton påståenden om partssamverkan 1. Rangordna inom varje område (Förutsätter, underlättas och motverkas) de fem påståenden som står under respektive rubrik. Vilket är mest relevant osv. ner till minst relevant. 2. Diskutera vilka påståenden är förbättringsområden i de samverkansgrupper som du deltar i.

6

7 Var hör värdeorden hemma? (APT eller partssamverkan?) Delaktighet Tidig och fördjupad dialog Påverkan på den egna arbetssituationen Inflytande Delta i planerings och beslutsprocessen AML 2 kap 1§, Samverkan Göteborg

8 -Partssamverkan skall vidare göra det möjligt att gemensamt delta i planerings- och beslutsprocessen, samt att överblicka och följa upp verksamheten. Samverkansgrupper skall knytas till beslutsnivåerna i linjeorganisationen. -Arbetssättet i samverkansgruppen skall präglas av att en fördjupad dialog kring frågorna under ärendets beredning för att om möjligt uppnå enighet innan arbetsgivaren fattar beslut. Effektivisera informationsflödet Hur sker samverkan?

9 FML-AFF-LAFF -http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/1974 0358.htmhttp://www.notisum.se/rnp/sls/lag/1974 0358.htm -http://www.skl.se/download/18.9f425ef1 47b396d4678291b/1408546259026/AFF +(1).pdfhttp://www.skl.se/download/18.9f425ef1 47b396d4678291b/1408546259026/AFF +(1).pdf

10 Skyddskommité §3g, §8 -FSG och LSG är skyddskommité -Skyddsombud måste närvara -SSG Vad gäller?

11 Kallelser och protokoll -Formalia är viktigt. Varför?

12 Lokala partssamverkans- överenskommelser Vad är en lokal part? (sid 19) Läs Tips och råd och fundera över i grupp: Vad ska vi tänka på i samband med revision? Vad ska vi tänka på när vi förhandlar?

13 Rekrytering och rörlighet § 9a -Bestäm i FSG vilka rutiner ni har i er förvaltning för rekrytering -LAS, stadens rekryteringsordning (övertalighet och rehab) -Alla tjänster ska utannonseras

14 Kompetensförsörjning § 9b -Kontinuerlig och kvalificerad -Arbetsplatsens och arbetstagarens behov -Uppdrag som kompetensutveckling – konsulter -Långsiktig planering

15 Sacoombud Du representerar alla de 12 förbund som ingår i Sacorådet i Göteborgs stad. (Till skillnad från dina fackliga kollegor i de andra förbunden.)


Ladda ner ppt "Samverkan Göteborg. Samverkan -Syftar till  Uppfylla lagkrav  att främja effektivitet, förnyelse och kvalitet i stadens förvaltningar och bolag genom."

Liknande presentationer


Google-annonser