Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Värdegrund, Vision och Verklighet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Värdegrund, Vision och Verklighet."— Presentationens avskrift:

1 Värdegrund, Vision och Verklighet.
Målarbete i praktiken! Värdegrund, Vision och Verklighet.

2 Varför gör vi detta? Ledning och styrning av våra arbetsplatser
Identifiera problem och möjligheter i alla led Följa upp och korrigera Bättre samsyn mellan verksamheter Synliggöra interaktionen inom, mellan och utanför verksamheterna Hälsosam organisation

3 Förväntat resultat Bättre service till kommunens medborgare!
Tydliga målformuleringar för verksamheter och arbetslag. Ska ge verktyg för er chefer att styra era verksamheter. Ska ge en ökad insikt hos varje enskild medarbetare – Varför är jag på jobbet? Allt för att uppnå: Bättre service till kommunens medborgare!

4 TILLSAMMANS Gemensam värdegrund! Mod, Glädje och Respekt MOD GLÄDJE
- att ta ansvar -att fatta beslut -att prova nytt -att agera GLÄDJE Positiv inställning Ha roligt på jobbet Se varandra RESPEKT Känna stolthet och respekt för uppdraget Ta alla på allvar Respektera fattade beslut

5 Från Vision till Lönekriterier?
Målhierarkier Från Vision till Lönekriterier?

6 Arbetslagsmål/enskilda medarbetare Från Vision till Lönekriterier!
Övergripande mål Verksamheternas mål Enheternas mål Arbetslagsmål/enskilda medarbetare Från Vision till Lönekriterier!

7 Vision för Sorsele kommun
” Ett livskraftigt Sorsele – där vi tillsammans skapar ett hållbart och generöst samhälle för alla.”

8 Sorsele kommuns övergripande mål
”Sorsele kommun är en service- och myndighetsorganisation där helhetssyn och samverkan präglar arbetet för medborgarnas bästa. Verksamheten i den samordnade förvaltningen kännetecknas av hög kvalitet. Ett gemensamt synsätt i hela organisationen är att verka för en social-, ekologisk och ekonomisk hållbar tillväxt som även är smart och inkluderande”

9 Mål för socialtjänstverksamheten
”Tillsammans gör vi ett arbete som aktivt främjar och stärker den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv. Vi bedriver en hälso- och sjukvård med god kvalitet, trygghet, säkerhet och på lika villkor för vår befolkning. Arbetssättet inom socialtjänsten är rättsäkert samt präglas av gott bemötande med respekt för den enskilde.”

10 Mål för skolverksamheten
” Tillsammans levererar vi en skola av hög nationell kvalitet. Barn, elever och vårdnadshavare möts med respekt av medarbetare som sätter barn- och elever i centrum.”

11 Mål för tekniska verksamheten
” Tillsammans levererar vi service och tjänster av hög kvalitet med gott bemötande gentemot våra kunder. Verksamheten är miljö- och energieffektiv i sin förvaltning av kommunens egendomar och verkar för en säker och attraktiv miljö.”

12 Mål för tillväxtverksamheten
”Tillsammans ger vi goda förutsättningar för boende, besökare och företag att trivas och utvecklas i kommunen.”

13 Mål för stödverksamheten
” Tillsammans är vi effektiva med god service internt och externt. Vårt arbetssätt kännetecknas av gott bemötande och god tillgänglighet för våra kunder.”

14 Hur går vi vidare? Utbildning för chefer Stödmateriel
Tidsplan Förslag till arbetsgång Mall för målarbete Mall för lönekriterier Uppföljande träff 19 november, 8-12:00

15 Workshåpp - Målarbete Mari-Anne E och Elin B Mona-Lisa V och Martin D
Barbro F-O och Jan F Sonja R och Pär R Jan A och Anita B Jenny O och Gunnar B Eva S och Cathrine V Matz J och Hanna H Camilla D och Michael W Simon S och Ulrika R

16 Uppdrag Använd mallen för målarbete
Sätt mål för en enhet som utgår från Målhierarkin. Välj ett arbetslag inom enheten. Bryt ner enhetens mål till arbetslagets mål. (Vad?) Beskriv hur målet ska nås. (Hur) Beskriv hur uppföljningen ska gå till. Högst tre mål för ett arbetslag. Extrauppgift: Testa mallen för lönekriterier.


Ladda ner ppt "Värdegrund, Vision och Verklighet."

Liknande presentationer


Google-annonser