Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förhandling MBL Och Samverkan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förhandling MBL Och Samverkan."— Presentationens avskrift:

1 Förhandling MBL Och Samverkan

2 Praktiska förberedelser
Att förbereda sig till en förhandling, i vårt fall oftast en samverkan, är en komplicerad historia. Det mesta sitter i ”ryggmärgen” på oss. Vi behöver inte tänka på det. Men här ska vi uttryckligen ta upp allt det som vi bör göra inför en förhandling.

3 Grund Ta reda på vad dina arbetskamraterna tycker i frågorna som ska tas upp vid förhandlingen. Också vad din sektion/klubb har för inställning. Ta reda på vilka lagliga och avtalsmässiga grunder som förhandlingen vilar på. Ställ mål eller målsättning (ar).

4 Grund Bestäm vilket ”lägsta bud” du kan acceptera. Att gå under det innebär att du avbryter förhandlingen Förställ dig hur förhandlingen kan gå till. Vilka ”scenarios” som är tänkbara och hur du ska agera.

5 Grund Gör klart vilka värderingar din motpart har.
Kontrollera datum, klockslag och plats för förhandlingen. Skaffa fram det underlag som behövs till exempel lagar, avtal, ekonomiska pm, utredningar, litteratur och personliga samtal.

6 Grund Kontakta ”expertis” om du behöver, till exempel sektionsföreträdare, huvudskyddsombud eller ombudsman. Ta initiativ till tvärfackligt samarbete. Kontakta din motpart innan förhandlingen om något är oklart.

7 Taktiken Det förslag/yrkanden du lägger ska vara rimliga/möjliga för motparten att uppfylla. Ni bör vara två på förhandlingen. Ni bör bestämma vem som ska föra talan och vad den andre ska ha för roll till exempel föra anteckningar.

8 Taktiken Bestäm hur ni ska kommunicera under förhandlingen med varandra (kan också gälla tvärfackligt). Hur gör ni om ni behöver ändra taktik? Hur gör ni om ni vill ajournera mötet?

9 Mentalt Reflektera över vilka som kan vara straka respektive svara sidor hos dig själv i en förhandlingssituation. Hur kan du göra för att undvika att dina svaga sidor hamnar i fokus?

10 Mentalt Klargör för dig själv varför du åtagit dig förhandlingen (eller deltagandet i samverkansgruppen Föreställ dig konkret vilka personer du förhandlar för. Se dem (arbetskamrater, fackliga kamrater) framför dig

11 Yrkanden Lägg ert bud/yrkande högre än vad ni vill uppnå. Det måste dock vara rimligt. Skapa ett intryck av att det är bråttom med överenskommelsen – att den inte kan vänta. Arbetsgivaren gör ofta så

12 Yrkanden Försök få motparten att tro att det ni vill är mycket bra för dennes verksamhet Ge ett intryck av att om det ska bli en överenskommelse kommer det att ”kosta” rejält för motparten

13 Under förhandling Kom ihåg att: Utgångspunkten är att samverka. Men det ska alltid leda fram till att utveckla vårt arbete och våra villkor så att vi arbetar i en god och frisk arbetsmiljö. I slutändan är vi en kamporganisation

14 Under förhandling Utgå från att din motpart är seriös och har sina bevekelsegrunder för att förhandla som han/hon gör. Skilj från person och sak. Försök få motparten att känna att vi respekterar honom/henne. Att du tar hänsyn till hans/hennes situation.

15 Under förhandling Om du är osäker över något så fråga (med en dåres envishet). Kräv alltid att få se skriftligt material som arbetsgivaren hänvisar till (MBL 18 §). Bluffa aldrig – men du behöver därför inte berätta alla sanningar.

16 Under förhandling Var noga med ramarna – tydlig förslagsgivning, saklig argumentation, parterna ska få tid att yttra sig, överenskommelser ska vara entydigt uppfattande. Försök att behålla ditt lugn även om motparten är otrevlig. Det innebär inte att du inte ska visa känslor. Men låt inte känslorna ta överhanden.

17 Slutet Försäkra dig om att överenskommelsen är rätt uppfattad av båda parter. Justeringen av protokollet är den formella instansen för detta i samverkan. Se till att det finns tidsramar och ansvariga för omsättandet av överenskommelsen i handling

18 Slutet Bestäm kontrollpunkter. Där ni kan följa upp praktiken.
Bestäm ny tid för förhandling. (samverkan är ofta schemalagd)

19 Slutet Resultatet av en första förhandling (egentligen information MBL 19 §) kan ofta vara att parterna ”känt” lite på varandra. Ni har lagt fram synpunkter och yrkanden. Ni drar er sedan tillbaka för att rådgöra med dem ni representerar. Den enda överenskommelsen kan vara en ny tid för fortsatta förhandlingar

20 Utvärdera Gå igenom vad som hänt under förhandlingen
Diskutera vad ni kunde ha gjort bättre . Glöm inte att vädra känslor.

21 Revidera Anteckna vad du ska tänka på till nästa förhandling.
Sätt upp nya målsättningar om det behövs. Skaffa fram nya underlag om du behöver – vänta inte med det.

22 Revidera Ett gått råd till dig som är nybörjare: tala alltid med någon du litar på efter förhandlingen för att få lite perspektiv på vad som hänt.

23 Revidera En mycket viktig åtgärd efter avslutad förhandling är: var, hur och när man ska informera övriga berörda medlemmar. I det sammanhanget är det också viktigt reflektera lite vad man kan informera medlemmarna under pågående förhandlingar. I vissa fall är det sekretess så länge förhandlingarna pågår.


Ladda ner ppt "Förhandling MBL Och Samverkan."

Liknande presentationer


Google-annonser