Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Protokoll föräldraråd 2012-01-25 Plats: Bjälbotullsförskola Tid: 17,30 •Tankar efter mötet med våra politiker. Finns det politiska frågor som vill lyfta.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Protokoll föräldraråd 2012-01-25 Plats: Bjälbotullsförskola Tid: 17,30 •Tankar efter mötet med våra politiker. Finns det politiska frågor som vill lyfta."— Presentationens avskrift:

1 Protokoll föräldraråd 2012-01-25 Plats: Bjälbotullsförskola Tid: 17,30 •Tankar efter mötet med våra politiker. Finns det politiska frågor som vill lyfta och diskutera. Vill vi fortsätta att träffa våra politiker? Vi vill gärna fortsätta träffa politikerna, viktigt dock att både allians och oppositionen är representerade. På så sätt blir det mer rättvisa diskussioner. Saker som vi tänker att vi kan lyfta är 15-timmars regeln, inköpsavtal och kosten på våra förskolor,. Här informerar undertecknad att det finns en kostdeklaration från kostservice. Här kan man få information om kosten som serveras på våra förskolor. Varje avdelning kommer få minst ett exemplar som föräldrar kan få läsa. •Säkerheten på våra förskolor, tankar efter TV programmet Kalla Fakta. Hur fungerar säkerheten inom Skänninge förskolor. Personalen går just nu första hjälpen utbildning. Detta är en kurs som vänder sig till personer som har barn eller arbetar med barn mellan 0-8 år. Vi pratar allmän sjukvård samt vad vi skall göra när olyckan är framme. Vi går även igenom olika olycksrisker som finns med barn samt hur vi kan förebygga dessa på enkla och bra sätt. Första hjälpen utbildning och utbildning i brandsäkerhetsarbete går alla medarbetare minst var femte år. Vi genomför brandövningar 1gång/termin. Föräldrarådet kom med förslag att vi ska köpa in filtar för att ha ute om det börjar brinna och vi måste utrymma förskolan. Filtarna är till för att hålla värmen om barnen inte hinner få med sig några ytterkläder ut. Mycket bra förslag, jag tar med frågan till vår samverkansgrupp. Vi berättar om att vi har tydliga handlingsplaner och beredskapsplaner för hur vi ska agera OM något händer. Dessa revideras årligen. När v upptäcker brister i vår miljö anmäler vi det till tekniska som i sin tur ska åtgärda detta. Ser ni brister som behöver åtgärdas tveka inre att ta kontakt med mig eller någon personal. Nya västar i olika färger har köps in till samtliga avdelningar. Alla barn på våra förskolor som är ute och leker kommer ha väst på sig. •Information om Skänninge förskolors likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen är en plan som är utarbetat av förskolechef och alla medarbetare och som har som syfte att motarbeta all form av mobbing ock kränkande behandling. Det finns en plan för respektive förskola. Vi önskar dock att även föräldrar tar del av innehåll och också är med i utformningen. Förslag från föräldrarådet var att föräldrarna kunde få diskutera ”vad är som är viktigt för att era barn ska trivas på förskolan”. Innan vi kommer dit vill jag dock slå ett slag för våra likabehandlinsplaner. De finns på varje avdelning, så har ni några minuter över ta gärna en titt.

2 •Kommande års skolfotografering Skänninge skolområde har tecknat nytt avtal vad gäller skolfotografering. Vi har tecknat ett 1-årigt avtal med stjänstudio. Detta innebär att alla förskolor och skolor inom Skänninge skolområde kommer vara med i skolkatalogen. Det är Ni som förälder som godkänner om ert barn ska var med i skolkatalogen. •Övriga frågor - Önskemål om kommande föräldramöten vad gäller innehåll? Det många goda tankar om kommande föräldramöten. Det finns efterfrågan på föräldramöten som arrangeras avdelningsvis. Det finns också efterfrågan på att sitta och diskutera i olika grupper utifrån ett tema. De senaste föräldramöten har varit ganska god närvaro på föräldrar. För oss är det viktigt att ni känner det betydelsefullt att delta, Därför är det intressant att höra vad ni har för önskemål. Har ni idéer på upplägg så tveka inte att berätta det för någon i föräldrarådet eller personal på respektive förskola. Alla förslag mottages tacksamt. Vi kommer lyfta denna fråga även på nästa föräldraråd. - förskolans kultur utbud Inom förskolan har varje område fått ett kulturombud. Detta för att kvalitetssäkra att alla barn får ta del av olika kulturella engagemang. Kulturombuden kommer att träffas tillsammans med en person som leder arbetet i kommunen. Detta för att kunna ge varandra tips och idéer på olika kulturella aktiviteter som vi kan erbjuda barnen. Vid pennan// Linda Hedlund Förskolechef Tel: 0142- 85854 Mail: lbo@mjolby.se


Ladda ner ppt "Protokoll föräldraråd 2012-01-25 Plats: Bjälbotullsförskola Tid: 17,30 •Tankar efter mötet med våra politiker. Finns det politiska frågor som vill lyfta."

Liknande presentationer


Google-annonser