Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FAS 05 FÖRNYELSE- ARBETSMILJÖ- SAMVERKAN.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FAS 05 FÖRNYELSE- ARBETSMILJÖ- SAMVERKAN."— Presentationens avskrift:

1 FAS 05 FÖRNYELSE- ARBETSMILJÖ- SAMVERKAN

2 UTGÅNGSPUNKTER Bygger vidare på: Utveckling-92 och Kompetens-93.
Förnyelse - inte nytt: Kommunerna ska kunna arbeta vidare utifrån befintliga avtal

3 Medbestämmandelagen (MBL) Arbetsmiljölagen (AML)
Rättslig grund: Medbestämmandelagen (MBL) Arbetsmiljölagen (AML) Lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (LFF) Diskrimineringslagen ”Ny” 2009 EU:s ramavtal och ramprogram

4 Tydligare fokusering på arbetsmiljö och hälsa.
Tydligare fokus på att förstärka den enskilde medarbetarens möjligheter att medverka i förändringsarbetet för en god hälsa och arbets- miljö.

5 Mål De centrala parternas målsättning är ett
samverkanssystem som ger förutsättningar för ett positivt arbetsklimat, en god hälsa och arbetsmiljö där inflytande och delaktighet är en rättighet för alla medarbetare.

6 Samverkanssystemets grundidé
Så många frågor som möjligt behandlas av dem som i sitt arbete är direkt berörda Den enskildes arbete påverkar och påverkas av arbetsgruppen och den närmaste ledningen därför är arbetsplatsträffen av stor betydelse för individen.

7 Samverkanssystemet grundidé forts.
Dialogen mellan medarbetare och chef utformas så att alla ges möjlighet att framföra sina åsikter både i det dagliga arbetet och i organiserade medarbetarsamtal.

8 Samverkan i Uppsala kommun Syfte
Underlätta samverkan mellan parterna Vara forum för dialog mellan arbetsgivaren och de fackliga företrädarna, meningen är att komma bort från ”MBL:s förhandlingsstruktur” Öka medarbetarnas möjlighet till delaktighet

9 Samverkan i Uppsala kommun Syfte forts.
Understödja en fortsatt utveckling av verksamheten Integrera hälsa, arbetsmiljö, medbestämmande och verksamhetsfrågor Skapa ett arbetssätt som genomsyras av dialog och processtänkande

10 Samverkan i Uppsala kommun Samverkansgrupp
Formen för samverkan är samverkansgrupp/arbetsmiljögrupp Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) förutsätter att skyddsombud medverkar i samverkansgruppens arbete Samtliga parter tar ansvar för att anmäla frågor inför samverkansgrupp/arbetsmiljögrupp

11 Samverkan i Uppsala kommun Samverkansgrupp
Frågor som rör enskild person ska inte behandlas i samverkansgrupp Samverkan ska dokumenteras i form av protokoll Oenighet ska tydliggöras i protokollet Arbetsgivaren ansvarar för att sedvanliga MBL-förhandlingar upptas vid oenighet

12 Samverkan i Uppsala kommun
Det är arbetsgivaren som fattar beslut och är ansvarig för beslut och verkställighet i alla verksamhetsfrågor

13 Samverkan i Uppsala kommun Arbetsplatsträff
Med arbetsplats avses minsta arbetsplats där arbetsledare har både verksamhets- och personalansvar

14 Samverkan i Uppsala kommun Arbetsplatsträff forts.
Arbetsplatsträff kan inte ersätta formaliserad samverkan i samverkansgrupp/arbetsmiljögrupp Arbetsplatsträff är inte partsammansatt och omfattas därigenom inte av MBL


Ladda ner ppt "FAS 05 FÖRNYELSE- ARBETSMILJÖ- SAMVERKAN."

Liknande presentationer


Google-annonser