Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

UPPDRAGSDIALOGEN Dialog med chefen – ett sätt att få kontroll över arbetstiden och arbetsinnehållet 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "UPPDRAGSDIALOGEN Dialog med chefen – ett sätt att få kontroll över arbetstiden och arbetsinnehållet 1."— Presentationens avskrift:

1 UPPDRAGSDIALOGEN Dialog med chefen – ett sätt att få kontroll över arbetstiden och arbetsinnehållet 1

2 Avtalet säger: §2 med detta avtal avser parterna att skapa goda förutsättningar för skolans utveckling, öka professionens inflytande över detta arbete och garantera en rimlig arbetsbelastning §3 ansvarsfördelning …ge individen inflytande …avstämning varje år §4 skolledningen bör inför läsårets början genomföra en uppdragsdialog med medarbetaren/na för att fastställa uppdragets innehåll 2

3 VARFÖR ? Varje enskilt lärararbete är unikt
Lärararbete förändras ständigt Individuell hänsyn måste tas Läraryrkets omfattning är så stort 3

4 Lärararbetet idag Pedagogiskt arbete Planering Utvärdering
Dokumentation Utvecklingsarbete Administration ………. 4

5 Vad påverkar arbetsinnehållet
Skolans verksamhet och förutsättningar Läraruppdragets innehåll Individuella förutsättningar Kompetens / kompetensutveckling 5

6 Vad skall bestämmas? Ditt specifika uppdrag och den tid som behövs för att utföra detta Arbetsinnehållet skall rymmas inom arbetstiden 6

7 Vad ingår i det specifika arbetet?
Pedagogiska arbetet Reflektion Planering Kontakter med föräldrar, andra pedagoger … Dokumentation Utvärdering Inläsning / kompetensutveckling Omvärldsanalys Utvecklingsarbete …….. 7

8 Vad är arbetstidsramen?
Semestertjänst 40 tim/vecka Begränsningsperioder Ferietjänst tim / 194 a-dagar 8

9 ARBETSTIDSSCHEMA GEMENSAMT KOMMA ÖVERENS OM ETT SCHEMA ÖVER DITT ARBETSINNEHÅLL OCH ARBETSTID FÖR DETTA Kan variera över perioderna 9

10 Övertid? Om det blir arbete utöver arbetstidsschemat skall övertid utgå Schemat kan ändras 10 alt 14 dagar i förväg 10

11 Dialogen - överenskommelsen
Arbetstiden används på bästa sätt under året Arbetssituationen skall vara hälsosam 11


Ladda ner ppt "UPPDRAGSDIALOGEN Dialog med chefen – ett sätt att få kontroll över arbetstiden och arbetsinnehållet 1."

Liknande presentationer


Google-annonser