Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kollektivavtalet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kollektivavtalet."— Presentationens avskrift:

1 Kollektivavtalet

2 Vad är ett kollektivavtal?
Reglerar anställningsvillkor Avtalet gäller för alla på arbetsplatsen, oavsett om du är medlem i facket eller inte Avtalen är anpassade för respektive bransch, företag eller arbetsplats Kollektivavtalet reglerar dina anställningsvillkor, det mesta finns inte reglerat i lagstiftningen Kollektivavtal finns 90% av Sveriges arbetsplatser. Det skiljer sig dock mycket i antal avtal mellan privat och statlig/offentlig sektor Finns det ett kollektivavtal gäller det för alla på din arbetsplats. Även för de som inte är med i facket. Är du inte med i facket är det dina arbetskamrater som är med som ”bjuder dig” på förmånen att ha ett kollektivavtal. Kollektivavtalen är anpassade för respektive bransch, företag eller arbetsplats. Det är finessen med kollektivavtalen. På många arbetsplatser finns olika avtal beroende på vilka som arbetar där, ex på en skola har lärarna och vaktmästarna olika kollektivavtal. Arbetsgivare och facket skräddarsyr lösningar för just den branschen.

3 Lön Löneförhandlingar Arbetstid Anställningsform Inflytande Ledigheter
Innehåll Lön Löneförhandlingar Arbetstid Anställningsform Inflytande Ledigheter Alla avtal är olika. Vissa innehåller allt detta, vissa bara vissa delar. Den som har ett kollektivavtal är dock generellt bättre skyddad och har bättre villkor än de som inte har något kollektivavtal Lön Löneförhandlingar Arbetstid Anställningsform Inflytande Ledigheter

4 Innehåll forts. Semesterersättning Övertid och ersättning Föräldralön
Kompetensutveckling Pension Skydd vid arbetsskada och försäkringar Semesterersättning Övertid och ersättning Föräldralön Kompetensutveckling Pension Skydd vid arbetsskada och försäkringar

5 Svenska modellen Individuella avtal Kollektivavtal Lagstiftning
Så här skulle man kunna illustrera den svenska modellen, dvs hur systemet för reglerna på den svenska arbetsmarknaden är uppbyggda Felaktigt tror många att den störta delen är reglerat i lagstiftning, beslut fattade av riksdagen. Så är det inte!! Historiskt har regleringen av arbetsmarknaden överlåtits från riksdag och regering till arbetsmarkandens parter, dvs arbetsgivare och arbetstagare Men varför kan man inte lagstifta om löntagarnas rättigheter, då blir det lika för alla? Med kollektivavtal kan varje bransch få villkor och regler som passar just den branschen. Lagar är oflexibla. En målares och datateknikers arbetsvillkor är helt olika. En målare kanske prioriterar kompetensutveckling och en datatekniker kanske behöver sjukgymnastik. Det är omöjligt att ha en heltäckande lagstiftning för hela arbetsmarknaden. Genom att avtalen sträcker sig över en viss tid, kan man när den tiden går ut, göra förändringar. Det finns lagar som reglerar villkoren på arbetsmarknaden men de gäller enbart om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen. Lagstiftning

6 Varför pratar vi kollektivavtal?
Låg kunskap Ett golv och ett tak Bra för de svaga Begränsande När vi nu pratar om kollektivavtalet vänder oss primärt till unga och välutbildade som är nya arbetsmarknaden eller som studerar på högskolan Våra undersökningar visar att målgruppen har mycket bristande kunskaper om kollektivavtalets innehåll, olika delar och det faktiska värdet av avtalen Många tar också detta för givet, att det är något som man har rätt till när man jobbar Kunskapen om avtalen är låg. Kollektivavtal associeras till facket men vad avtalen innehåller är okänt. Många tror att det är ett golv och ett tack, att det begränsar individen och att det är mest värt för dem som har svag ställning på arbetsmarknaden eller låg utbildning.

7 Kollektivavtalets värde
Genomsnittligt värde ca kr/år En vanlig reaktion är ”Oj, det här är väldigt mycket pengar, kan det stämma?” Så vad är det värt?? Det skiljer så klart mellan de olika avtalen och mellan olika branscher Det genomsnittligt värde av ett kollektivavtal bland TCO-förbunden är ca kr per person och år Så hur får jag de här pengarna undrar du kanske nu? Det är enkelt – det enda du behöver göra är att jobba på en arbetsplats med kollektivavtal.

8 Facket ger dig som individ inflytande!
Varför är facket viktigt? Facket ger dig som individ inflytande! Inflytande är det allra viktigaste av fackets uppgifter. Det tar tillvara på dina och dina kollegors intressen. Utan medlemmar i facket minskar också möjligheterna att påverka och förhandla fram bra villkor. Du får inflytande över ditt arbete och hur arbetet läggs upp. Regler om arbetsmiljö och arbetstid måste finnas. Du som anställd har en egen representant i bolagsstyrelsen, får möjlighet att förhandla och att gå på fackliga kurser på betald arbetstid. Rätt att få information om hur företaget utvecklas ingår också. Kollektivavtalen kan också användas för att bekämpa diskriminering och för att främja mångfald och jämställdhet.

9 Jag har en schysst chef Utan avtal finns det inget som säger att din chef behöver lyssna Chefer och anställda har olika intressen De flesta chefer är hyggliga, men det gör inte att han eller hon behöver lyssna på dig. Det kan du få om du kan komma överens med arbetsgivaren. Men det är enbart genom kollektivavtal som man garanteras en löneökning. Lönen i kollektivavtal är en lägsta lön. Det finns inga lagar i Sverige om minimilön. Det finns inte heller någon lag om årlig löneförhöjning. Chefer och anställda har delvis olika intressen. Företagen vill maximera vinsten, medan du antagligen vill ha så hög lön och bra villkor som möjligt. Men ett kollektivavtal vet alla vad som gäller. Istället för att behöva förhandla om pensioner och semesterdagar, ersättning m.m finns regler som gäller för alla. Facket och arbetsgivaren är redan överens och allt är klart från den dag du börjar jobba. Förhandlingsrätten innehas enligt lag av facket och arbetsgivarna

10 Hur får jag ett avtal? Bli medlem i facket!
Det första steget är att vara medlem i facket. På så sätt kan du och dina kollegor få hjälp att förhandla fram ett avtal som passar just er arbetsplats. Du kan självklart prata med din arbetsgivare, du har ingen rätt att förhandla. Han eller hon behöver varken lyssna på eller gå med på dina önskemål om till exempel höjd lön. Företag utan kollektivavtal behöver bara förhandla om någon ska sägas upp. Alla andra viktiga förändringar kan arbetsgivaren besluta om ensam. Hur skulle det vara om du helt plötsligt – utan förvarning får nya arbetsuppgifter eller måste leta nytt jobb eftersom företaget lägger sin produktion i ett annat land?

11 Sammanfattning Facket ger inflytande! Utan facket inga kollektivavtal!
Utan medlemmar inget fack! Sammanfattningsvis: Facket ger inflytande! Utan facket inga kollektivavtal! Utan medlemmar inget fack! Så enkelt är det!

12 Ett unikt samarbete 16 medlemsförbund gör gemensam sak
Vi har 1.2 miljoner medlemmar i ryggen vilket är en styrka och en utmaning Allt fler väljer att stå utanför eller lämnar facket samtidigt som allt fler ifrågasätter nyttan av medlemskapet. Det innebär en stor utmaning, för alla Sveriges fackförbund och därför har medlemsförbunden inom TCO bestämt sig för att göra något tillsammans. Samtidigt som får vi inte glömma bort att organisationsgraden i Sverige tillhör den högsta i världen. Det finns en grundläggande positiv inställning till fackets roll, men vi måste ändra hela vårt förhållningssätt för att möta den moderna fackliga medlemmen på deras villkor. Det handlar om ett nytt fackligt bygge som i språkbruk, uppträdande, presentation, tilltal, innehåll, representation, engagemang och uttryck skall gå från att uppfattas som genuint MOT allting till att bli den starka ambassadören FÖR – ett bättre liv. Visionen om ”ett bättre liv” för våra medlemmar är således visionen som samtliga 16 förbund skall sträva mot. - drömmen och ambitionen att skapa bättre förhållanden i arbetslivet, Stark synergi om 16 medlemsförbund gemensamt aktiverar frågan om Medlemskapets värde. Detta är något som ett enskilt förbund inte klarar ensam.

13 Facketförändras.nu Tydliggöra medlemskapets värde
Förnya intresset för den fackliga idén Facket ska förändras Vi skapar en modern dialog Förflytta uppfattningen om oss från en position till en annan. Men det kommer bara att inträffa om vi gemensamt levererar det våra medlemmar förväntar sig av oss Skapa förnyat intresse för den fackliga idén Starta samtal om värdet av ett fackligt medlemskap.

14 Tack!

15


Ladda ner ppt "Kollektivavtalet."

Liknande presentationer


Google-annonser