Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Så gör du.  Namn  Arbetsplats/Yrke  Fritidsintresse  www.jag_rekomenderar.nu www.jag_rekomenderar.nu  En bra bok/film 5 SNABBA Kaffe – The Bil –

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Så gör du.  Namn  Arbetsplats/Yrke  Fritidsintresse  www.jag_rekomenderar.nu www.jag_rekomenderar.nu  En bra bok/film 5 SNABBA Kaffe – The Bil –"— Presentationens avskrift:

1 Så gör du

2  Namn  Arbetsplats/Yrke  Fritidsintresse  www.jag_rekomenderar.nu www.jag_rekomenderar.nu  En bra bok/film 5 SNABBA Kaffe – The Bil – Kollektivtrafik Kräftor – Surströmming Sommar – Vinter Chef - Arbetare

3  Grupparbete  Vilka farhågor och förväntningar kommer vi att ha innan uppsökeriet

4  Ge exempel på skillnader när du diskuterar och när du samtalar?

5 Förberedelser:  Vad står Kommunal för?  Vad är vår styrka?  Hård fakta (försäkringar)  Mjuk fakta (Nåbarhet)  Hur bygger vi i hop det till en bra helhet

6  Varför är vi där?  Hur vill vi visa medlemmarna Kommunal?  VI – DEM!  Dialog

7  Kommunal känner inga gränser för kampen. Kommunal med många och olika medlemmar är en stark kraft i utvecklingen av samhället. Vår förmåga och närhet skapar trygghet i en föränderlig värld.

8  Alla människors lika värde  Frihet  Rättvisa  Solidaritet  Demokrati

9  Kommunals uppgift är att tillvarata medlemmarnas intressen på arbetsmarknaden och i samhällslivet i övrigt. Kommunal ska arbeta för goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden, för god arbetsmiljö, samt för inflytande, utbildning och utvecklingsmöjligheter för medlemmarna. Kommunal ska arbeta för att främja medlemmarnas ekonomiska och sociala villkor i samhället och deras delaktighet i ett rikt kulturliv. Kommunal ska också verka för en samhällsutveckling på demokratisk socialistisk grundval, innebärande social rättvisa, generell välfärdspolitik, full sysselsättning, jämställdhet mellan kvinnor och män samt internationell facklig solidaritet.

10  Vad ska jag ha med mig för material?  Hur lång tid får det ta?  Vart ska vi samtala (Boka plats och tid)  Börja med ”väder och vind”, framför allt var dig själv

11  Se till att det finns tid för frågor  Var öppen och lyssnande  Ställ motfrågor och följdfrågor  Gör klart att samtalet endast sker mellan er. (Om man så vill)

12  Börja inte argumentera för kommunal.  Faktafrågor – Finns Arbetsplatsombud? Vad vet du om Kommunal? Har du varit med i facket tidigare? Har du haft kontakt med fackliga företrädare tidigare?

13  Medlemsavgiften är för hög.  Jag har inte råd.  Det räcker med A-kassa.  Facket gör ju ändå ingenting.  Facket är ju lika med SAP.  Jag har försökt få tag på er med det är omöjligt.

14 Facket+SAP=SantFacket+SAP=Sant

15  Lyssna in läget och ställ öppnande frågor som:  Hur menar du? Hur upplevde du det? Vad tycker du är viktigt? Hur skulle du vilja ha det?

16  Följdfrågor – Då markerar du och fördjupar ditt och Kommunals intresse för personen. Vad menar du när du säger så? Berätta lite mer om detta? Har jag uppfattat det rätt att du är tveksam eller?

17  Här kan det vara bra att som utgångspunkt använda det som den andre har svarat som utgångs punkt.  Börja med att reda ut missförstånd och redogör för fakta - Försvara dig inte  Tänk på att det är upplevelser och dom är alltid sanna för dem som upplevt dem.

18  Lägg fram erbjudandet om medlemskap  Ja  Nej  Nja  Bestäm om uppföljning, ny träff - När och hur

19  Se till att uppföljning görs  Ta dig tid att träffa personen igen oavsett om han / hon gått med eller inte

20  Vi lovar och försäkrar att aldrig någonsin under några omständigheter arbeta på sämre villkor eller lägre lön än det vi nu lovat varandra.  Vi lovar varandra detta i den djupa insikten om att om vi alla håller detta löfte så måste arbetsgivaren uppfylla våra krav!

21 Hög A- kassa Hög A- kassa Full Syssels ättning Aktiv arbets mark nads politik Aktiv arbets mark nads politik Starkt anställn ings skydd Rikstäc kande Kollekti vavtal

22 Hög A- kassa Hög A- kassa Full Syssels ättning Aktiv arbets mark nads politik Aktiv arbets mark nads politik Starkt anställn ings skydd Rikstäc kande Kollekti vavtal

23 Hög A- kassa Hög A- kassa Full Syssels ättning Aktiv arbets mark nads politik Starkt anställn ings skydd Rikstäc kande Kollekti vavtal

24 Hög A- kassa Hög A- kassa Full Syssels ättning Aktiv arbetsm ark nads politik Starkt anställn ings skydd Rikstäc kande Kollekti vavtal

25 Hög A- kassa Hög A- kassa Full Syssels ättning Aktiv arbetsm ark nads politik Starkt anställn ings skydd Rikstäc kande Kollekti vavtal

26 Hög A- kassa Hög A- kassa Full Syssels ättning Aktiv arbetsm ark nads politik Starkt anställn ings skydd Rikstäc kande Kollekti vavtal


Ladda ner ppt "Så gör du.  Namn  Arbetsplats/Yrke  Fritidsintresse  www.jag_rekomenderar.nu www.jag_rekomenderar.nu  En bra bok/film 5 SNABBA Kaffe – The Bil –"

Liknande presentationer


Google-annonser