Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

HÖK 07 Medlemsmöte HÖK 07.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "HÖK 07 Medlemsmöte HÖK 07."— Presentationens avskrift:

1 HÖK 07 Medlemsmöte HÖK 07

2 HÖK 07 Parter Långdragna avtalsförhandlingar under 2007
Lärarnas Samverkansråd Lärarnas Riksförbund Lärarförbundet SKL, Sveriges Kommuner och Landsting Långdragna avtalsförhandlingar under 2007 Parterna stod mycket långt ifrån varandra lönefrågan arbetstidsfrågan Parterna begärde medling Medlarbud HÖK 07

3 Löneavtal 07 Garanterat utfall Tidpunkter för löneöversyn
2008: lägst 3,0% 2009: lägst 3,0% 2007 – 2009: lägst 10,2% sammanlagt per arbetstagarorganisation Tidpunkter för löneöversyn 1 april 2008 1 april 2009 HÖK 07

4 Parternas gemensamma syn
Tydlig och väl förankrad lönepolitik Lönebildning i samverkan mellan parterna Tydligt chefsansvar i löneprocessen God planering av löneöversynsarbetet Kartläggning och analys av löner inför löneöversyn Väl förberedd överläggning mellan aktiva parter Samtal mellan chef och medarbetare om resultat och lön Avstämning med analys av processen Löneutveckling för äldre arbetstagare HÖK 07

5 Inledande överläggning
Tre vägar till ny lön Inledande överläggning Lärarnas Riksförbund - Arbetsgivaren Lönesättande samtal Lärare/Syv - Rektor Lokal modell Förhandling LR - Ag Lönesamtal Oavsett vägval HÖK 07

6 Anställd med semester eller ferie
Semesteranställning Högst 40 timmar per helgfri vecka i genomsnitt i begränsningsperioden Semester 25, 31 eller 32 dagar Eventuellt flextidsavtal Ferieanställning Årsarbetstid snitt på 1767 timmar arbetsinnehållet anpassas till lärares olika förutsättningar Reglerad tid 1360 tim fördelat på 194 A-dagar och tre perioder Förtroendearbetstid Lov Ferier under sommaren Semester 25, 31 eller 32 dagar som förlägges till början av ferien HÖK 07

7 Central arbetsgrupp Lärares arbetstid och arbetsinnehåll
Opartisk ordförande 15 juni 2009 Särskilt uppdrag HÖK 07

8 Särskilt uppdrag Hur ska undervisningstiden relateras till övriga lärararbetsuppgifter för att säkra att hela lärararbetet ryms inom ramen för lärares arbetstid? Hur används arbetstiden idag? På vilket sätt hanteras frågor om arbetstid och arbetsinnehåll i samtal mellan chef och medarbetare? Hur tillförsäkras den enskilde läraren inflytande över den egna arbetstiden och dess arbetsinnehåll? Hur finna vägar för att säkerställa att lärare i alla skolformer ges tillräckligt med tid för för- och efterarbete så att god kvalitet i undervisningen säkras? Hur utformas arbetstidssystem som tillgodoser verksamheters olika behov? HÖK 07

9 Särskilt uppdrag fortsättning
Hur arbetar man på skolor som genomfört en ändamålsenlig fördelning som innebär en individualisering av arbetstid och arbetsuppgifter? Hur ska hänsyn tas till varje skolforms eller skolas specifika särart? Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt att finna alternativa lösningar för lärares arbetstid med inriktning på grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Hur arbetar lokala parter tillsammans kring arbetstid och arbetsinnehåll? Vilka hinder finns? Hur kan de lokala parterna ges en tydlig roll? HÖK 07

10 Allmänna bestämmelser Nyheter
Nedre gräns för deltid 20/40 Möjlighet till genomsnittlig beräkning av dygnsvila Kompensation de år nationaldagen infaller på lördag eller söndag Sjuklön i maximalt 180 dagar vid indragen sjukpenning Föräldrapenningtillägg i högst 3 månader Uppräkning av de ersättningar som anges i krontal HÖK 07


Ladda ner ppt "HÖK 07 Medlemsmöte HÖK 07."

Liknande presentationer


Google-annonser