Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Avtalsinformation Vårdföretagarna Sveriges kommuner och landsting.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Avtalsinformation Vårdföretagarna Sveriges kommuner och landsting."— Presentationens avskrift:

1 Avtalsinformation Vårdföretagarna Sveriges kommuner och landsting

2 Vårdföretagarna Utfall 2010 – 2011 Ca 1,5% Statistiken visar på ett högre utfall än ”märket” Undantag Bransch D Statistiken ser bra ut för Bransch E och F Chefer och barnmorskor bäst utfall Sjuksköterskor sämst utfall men ändå över ”märket”

3 Sveriges kommuner och landsting SKL
till Ingen fastställd nivå Förlängs om avtalet ej sägs upp med två år

4 Namn på presentationen / Ditt namn
Samarbete med LSR När vi tecknar det centrala kollektivavtalet HÖK med SKL är det förbundsområdet som är avtalspart Från och med 1 april 2010 ingår Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund i OFR:s förbundsområde hälso- och sjukvård Förbunden ska eftersträva ett gemensamt uppträdande inför och under avtalsförhandlingar Överläggningar ska genomföras mellan förbunden om inriktning av avtalsrörelsen, yrkanden och förhandlingsformer Namn på presentationen / Ditt namn

5 Namn på presentationen / Ditt namn.
Lokal lönebildning Resultat skapas på arbetsplatsen genom att medarbetarens kunskap och bidrag till verksamheten syns och värderas. En framgångsrik lönebildning kräver ett tydligt ledarskap som kan formulera begripliga mål för verksamheten. Målen ska vara kopplade till den kunskap som behövs för att uppnå dem. Lönebildningen är en del av arbetsgivarens planering. Det behövs en tydligare koppling mellan budget och verksamhetsplanering och lönebildningen. Alla chefsnivåer och framför allt första linjens chef måste få ett inflytande i budgetarbetet. Namn på presentationen / Ditt namn.

6 Nationell mötesplats 2011 Syftet - En öppen dialog om avtalsarbetet
Ett antal områden som utkristalliserades: Avtal Påverkan Löneprocess Ledarskap Yrke Arbetstider Medlemsstöd

7 Historia/medlemskrav
Alltid mycket motioner om arbetstid på kongresserna Deltid natt/heltid lön Högre ersättningar för OB och jour och beredskap Numera Arbetstidsförkortning Jour och beredskap en del av arbetstiden Högre ersättning OB Cecilia Hellden FR mars 2012

8 Vad har Vårdförbundet gjort ?
Yrkande 2007/08, nattkvot, beredskap, strejk Yrkande 2010, heltäckande yrkande utifrån motioner 2008, fredsplikt Yrkande 2011, heltäckande yrkande plus löneprocess och spec kunskap Yrkande 2012, heltäckande utifrån motioner 2011, fredsplikt Cecilia Helldén FR mars 2012

9 Varför central bestämmelse?
Villkor för vila återhämtning, jour och beredskap och obekväm arbetstid behöver inte vara olika. Villkor för nattarbete, jour o beredskap, obekväm arbetstid är en del av lönevillkoren och måste vara långsiktiga o hållbara Chefen måste ha långsiktiga spelregler för kunskaps försörjningen dygnet runt. Cecilia Helldén FR mars 2012

10 Ide om framtida avtalsreglering
Bestämmelse om arbetstider i vård och omsorg med dygnet runt verksamhet Cecilia Helldén FR mars 2012

11 Hälsosamma arbetstider
Vår kunskap behövs under dygnets alla timmar. Det saknas idag acceptabla villkor för blandad dag - och nattarbete. Det behövs bestämmelser så att vi på bästa sätt kan bidra med vår kunskap, samtidigt som vi upprätthåller vår egen hälsa. Tiden för vila och återhämtning ska ingå i nattarbetstiden. Vård – och omsorg behöver en egen arbetstidsbestämmelse där synen på arbete på obekväm arbetstid och då särskilt nattarbetet, formerna för jour och beredskap, färdtid, förskjuten arbetstid och flextid ses i ett sammanhang i en bestämmelse. All tid bör ses som arbetstid, men värderas olika. Namn på presentationen / Ditt namn

12 Oavsett utfall för de andra avtalsområdena ger vårt löneavtal samma möjligheter till löneutfall som de avtal som kommer att tecknas av de andra organisationerna. Av största vikt att den lokala löneprocessen utvecklas

13 Omvärld Det så kallade märket för 2012 ,som sätts av den konkurrensutsatta industrisektorn, är omräknat till 12 månader 2,6 procent. Den ekonomiska utvecklingen i samhället har bromsats in. Sverige är ett av få länder i Europa som trots allt har stabila statsfinanser. Mission 24 K

14 Utfall efter löneöversyn 2012 Kronoberg
Landstinget, 3,9% Alvesta, 3,36% Lessebo; 3,1% Ljungby, 2,8% Tingsryd, 4,0% Växjö, 4,7% Älmhult; 2,72% Markaryd Uppvidinge

15 Statistik Landsting Resultat identiska individer 2010-2011
Vårdförbundet 3,13 % LSR 3,18 % Läkarförbundet 3,85 % Vision 2,61 % SSR 2,89 % Kommunal 2,62 % Akademikerallians 3,31 %

16 Statistik Kommuner Resultat identiska individer 2010-2011
Vårdförbundet 2,53 % LSR 2,76 % SSR 2,92 % Vision 2,74 % Kommunal 2,42 % LR 2,25 % Lärarförbundet 2,42 % Akademikerallians 2,87 %


Ladda ner ppt "Avtalsinformation Vårdföretagarna Sveriges kommuner och landsting."

Liknande presentationer


Google-annonser