Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen

2 Försäkringarna och bolagen
Arbetsskada AFA Trygghetsförsäkring Sjukdom AFA Sjukförsäkring Arbetsbrist Dödsfall AFA Livförsäkring

3 Försäkrings-utbildning Skadereglering och Försäkring
Verksamheten Kapital-förvaltning Försäkrings-utbildning Skadereglering och Försäkring Arbetsmiljö & Hälsa Prevention

4 Skadereglering och Försäkring
… drygt 3 miljoner människor omfattas av minst en av vår försäkringar … utbetalningen till AFAs försäkrade under år 2001 uppgick till ca 8 miljarder kr

5 Exempel på pågående forskningsprojekt:
Arbetsmiljö & Hälsa Forskning Exempel på pågående forskningsprojekt: Nervskador Depression,psykisk arbetsskada Genusforskning Rörelseorganen, belastning Riskeliminering Isocyanater Antimikrobiell resistens Alkohol Hörsel, buller KOL

6 Exempel på pågående preventionsprojekt:
Arbetsmiljö & Hälsa Prevention Exempel på pågående preventionsprojekt: Pappers/massa - informationssystem Blodsmitta - e-learning Stål och metall - informationssystem Livsmedel - maskinkonstruktion Bygg - fallkampanj Såg/trä - riskanalysutbildning Väktare-utbildning Skog - riskanalysutbildning Verkstad - riskanalys och information

7 Två AFA-program för bättre hälsa och arbetsmiljö
Arbetsmiljö & Hälsa Prevention Två AFA-program för bättre hälsa och arbetsmiljö Forskning Rehabilitering

8 Två AFA-program för bättre hälsa och arbetsmiljö
Arbetsmiljö & Hälsa Två AFA-program för bättre hälsa och arbetsmiljö Bakgrund Trend med ökande sjukfrånvaro och skador. Förränta investeringar i prevention, forskning och utveckling. Återföra vunna kunskaper och metoder till arbetslivet.

9 Problem Antal sjukskrivna längre än 30 dagar månadsvis 1993–feb Data från Riksförsäkringsverket

10 Två AFA-program för bättre hälsa och arbetsmiljö
Arbetsmiljö & Hälsa Två AFA-program för bättre hälsa och arbetsmiljö På uppdrag av: PTK

11 Mål På varje arbetsplats skall arbetsgivare och anställda ha tillgång till de erfarenheter, kunskaper och metoder som krävs för att bedriva ett aktivt förebyggande hälso- och arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljö och hälsa för 2000-talet

12 Syfte Minska sjukfrånvaro och arbetsskador genom att skapa långsiktiga och effektiva kommunikationslösningar så att resultaten av forskning, kunskaper, metoder och goda exempel som finns ska komma arbetslivet till del för ett friskt, sunt, säkert och tryggt arbetsliv. Arbetsmiljö och hälsa för 2000-talet

13 Arbetsmiljö och Hälsa

14 Två AFA-program för bättre hälsa och arbetsmiljö
Arbetsmiljö & Hälsa Aktiviteter Information Utbildning Informationsplats/Portal Systematisk Arbetsmetodik för Arbetsmiljö och Hälsa Branschprojekt FoU-projekt Kunskaps- o erfarenhetsinsamling Screening av våra register Kommun- landstingsindex Rehabilitering Utvärdering Organisation/Genomförande Två AFA-program för bättre hälsa och arbetsmiljö

15 Arbetsmetodik för arbetsmiljö, hälsa och säkerhet
R I S K ÖKAD PRODUKTIVITET och LIVSKVALITET ORGANISATION ÅTGÄRDER I N D I V I D

16 Informationsinsamling
Analyser Fördjupade analyser Företagsseminarier Informationsinsamling Utvärdering S t ö d Åtgärder Återkopplings- seminarier Urval METODIK

17 Informationsinsamling
Urval Ledningens inställning Branschindex Företagshälsovård Resurser Redan på gång Timing Analyser Fördjupade analyser Företagsseminarier Informationsinsamling Utvärdering S t ö d Åtgärder Återkopplings- seminarier Urval METODIK

18 Supportteamet Uppdragsgivaren AFA 1 projektledare
1 organisationsperson 1 hälsovetare 1 FHV 1 fack el annan AFA 2 organisationskonsult/ beteendevetare 1 säkerhet/riskexpert 1 hälsovetare

19 Informationsinsamling
SYFTE: hitta organisationen och individerna där de befinner sig MÅL: beskriva ett nuläge Analyser Fördjupade analyser Företagsseminarier Informationsinsamling Utvärdering S t ö d Åtgärder Återkopplings- seminarier Urval

20 Informationsinsamling
Ledningsseminarier Syfte: Skapa insikt om metodiken och insatsen omfattning samt att operativ ledning vet vad den ska leda….. Mål: Kontrakt (letter of intent) Analyser Fördjupade analyser Företagsseminarier Informationsinsamling Utvärdering S t ö d Åtgärder Återkopplings- seminarier Urval

21 Informationsinsamling
Kartläggning och analys Syfte: Att skapa underlag för analys och åtgärder på varje nivå och hos varje individ Mål: Beskriva ett nytt bredare nuläge hos organisationen och ett aktuellt läge för individen Fördjupade analyser Företagsseminarier Informationsinsamling Utvärdering S t ö d Åtgärder Återkopplings- seminarier Urval Analyser

22 Kartläggning och analys
Analys av individers livsstil och hälsa (HAHA 1) direkt återkoppling till individen och på gruppnivå >30 medarbetare Analys av den psykosociala arbetsmiljön (HAHA 2) direkt återkoppling till individen och på gruppnivå >7 medarbetare Genomföra verksamhetsanpassade säkerhetsronder Sammanställa och påvisa samband Förbereda återkoppling

23 Informationsinsamling
Fördjupade analyser Syfte: Tränga bakom otydligheter i enkätsvar och identifiera gemensamma problemområden Mål: Finna grundorsaker och hävstänger till förändring Analyser Företagsseminarier Informationsinsamling Utvärdering S t ö d Åtgärder Återkopplings- seminarier Urval Fördjupade analyser

24 Återkopplingsseminarier
Resultaten av analyserna och skyddsrond 1/2 dag sätts av i första linjen Chefen leder mötet med metodstöd från insatsteamet Processa resultatet Prioritera 3 bra områden, 3 förbättringsområden Identifiera åtgärder av områden gruppen själv kan påverka Tids- och resursplanera åtgärder

25 Informationsinsamling
Återkopplingsseminarier Syfte: Alla skall få se ”sitt” resultat och också vara med i prioriteringar av åtgärderna och vart de skall leda….. Mål: Skapa ett gemensamt dokument Analyser Företagsseminarier Informationsinsamling Utvärdering S t ö d Åtgärder Återkopplings- seminarier Urval Fördjupade analyser

26 Informationsinsamling
Åtgärder Planläggs på varje nivå Söker stöd i överordnad nivå Generella beslutas av högsta ledning På individnivå enligt vetenskapligt utvärderade metoder Analyser Företagsseminarier Informationsinsamling Utvärdering S t ö d Åtgärder Återkopplings- seminarier Urval Fördjupade analyser

27 Informationsinsamling
Stöd Pedagogiskt Konsultativt Investering organisation arbetsmiljö individ Analyser Företagsseminarier Informationsinsamling Utvärdering S t ö d Åtgärder Återkopplings- seminarier Urval Fördjupade analyser

28 Informationsinsamling
Utvärdering Varje delsteg i processen metoden Identifierade nyckeltal, kort- och långsiktigt lokalt resultat Parterna utvärderar helheten total effekt afa följer organisationen i 5 år…. Bas för fortsatt arbete Analyser Fördjupade analyser Företagsseminarier Informationsinsamling Utvärdering Återkopplings- seminarier Urval S t ö d Åtgärder


Ladda ner ppt "Välkommen."

Liknande presentationer


Google-annonser