Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Riktlinjer för övergångar. Bakgrund  Allt fler samverkanspartners och med olika huvudmän  Svårigheter att uppfylla styrdokumentens intentioner  Utredning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Riktlinjer för övergångar. Bakgrund  Allt fler samverkanspartners och med olika huvudmän  Svårigheter att uppfylla styrdokumentens intentioner  Utredning."— Presentationens avskrift:

1 Riktlinjer för övergångar

2 Bakgrund  Allt fler samverkanspartners och med olika huvudmän  Svårigheter att uppfylla styrdokumentens intentioner  Utredning genomförd 2011  Uppdrag att ta fram riktlinjer under 2012, uppdraget kvarstår 2013  Inskrivet i skolplanen (kommer i någon form i förskoleplanen)

3 Framtagandeprocess  Referensgrupp med kommunala förskolor, fristående förskola, kommunal grundskola och konsult  Utkast till riktlinjer och stödunderlag för dokumentation framtaget  Synpunkter bearbetas (nuläge)  Färdigt förslag i oktober  Politisk behandling

4 Riktlinjernas struktur och ansvarsfördelning  Gemensam övergripande del, riktlinjer för hela staden  Gemensamt underlag för handlingsplaner som sedan färdigställs lokalt för varje stadsdelsområden  Förslag till underlag för dokumentation  Stadsdelsförvaltningarna har ett samordningsansvar

5 Viktiga delar som behandlas  Bakgrund, syfte och styrdokument  Det avslutande förskoleåret  Rutiner och tidsplan för övergång  Former för samverkan kring det pedagogiska innehållet  Information till och samverkan med föräldrar  Dokumentation  Mottagandet i skolans verksamheter  Barn som behöver särskilt stöd


Ladda ner ppt "Riktlinjer för övergångar. Bakgrund  Allt fler samverkanspartners och med olika huvudmän  Svårigheter att uppfylla styrdokumentens intentioner  Utredning."

Liknande presentationer


Google-annonser