Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kompetensutvecklingsprojektet Koh-I-Noor

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kompetensutvecklingsprojektet Koh-I-Noor"— Presentationens avskrift:

1 Kompetensutvecklingsprojektet Koh-I-Noor
för personal inom särskilda boenden, LSS 1 oktober 2010 till 30 november 2012 Projektägare Kommunförbundet Norrbotten och finansierat av ESF – Europeiska socialfonden

2 Bakgrund Webbenkät Få en bild av kompetensbehovet Mål/Syfte
Till 750 personer, 600 svar inkom 80,5 % svarsfrekvens Mål/Syfte - stödja kommunerna att hitta strategier för en god lär- och hälsomiljö för personal, ökad jämställdhet och tillgänglighet. 11 kommuner i Norrbotten 101 gruppbostäder ca 800 deltagare Av alla 14 kommuner i Norrbotten valde 11 att aktivt delta.

3 Utbildningsdelar Innehåll Utbildningsmetod Lärande
Lagar och förordningar Etiska värderingar Yrkesrollen Funktionshinder Utbildningsmetod Traditionell föreläsning Webbaserad Inspelad DVD Streaming Grupparbete

4 Hur skulle vi nå ut till alla?
Baspersonal Chefer Sjuksköterskor Arbetsterapeuter Sjukgymnaster Pedagoger Team Samtalsledare Chef Nätverksträffar Stort geografiskt område Team – för att nå ut till alla verksamheter och ha nyckelpersoner med lite större ansvar. Detta som ett sätt att hitta ett sätt arbeta med kunskap som inhämtas

5 Arbetsmetod Utbildning Arbetsmaterial Samtal och reflektion
Utvärdering

6 Lärande Innehåll Analys Verktygslåda Livslångt lärande Nätverk
Kaos - förändringar Analys Fördjupad kunskap Utveckling av nätverk Idéutveckling Varit svårt att omvandla kunskap till egen verksamhet Traditionell föreläsning med grupparbetet, Föreläsare Tomas Tydén, professor i pedagogik

7 Lagar och förordningar
Innehåll Webbaserad Spel, scener Utvalda lagar Teknik Analys Se – Göra – Höra Roligt och uppskattat Egen takt Vi kunde mer än vi trodde Svårt ämne blev intressant Webbaserad utbildning, Edukey, Överkalix. Upphandlingen gällde under hela projekttiden.

8 Etiska värderingar Innehåll Analys DVD, streamad
Min inställning till min samtid Människans värde Vad är rätt handling – hur tar vi ställning Vad är ett gott och meningsfullt liv? Vilka etiska personegenskaper bör vi ha? Bemötande Analys Bästa hittills! Etiska rådet Viktigt, känsligt, nya infallsvinklar Reflektion enskilt/grupp Startat processer Ökad sammanhållning och kommunikation Inspelad föreläsning, Erik Blennberger, professor i etik, Socialstyrelsens etiska råd

9 Yrkesrollen Innehåll Analys Innebörd och betydelse Samsyn
Professionell – personlig – privat Makt Bemötande Utmaningar - Hinder Stora krav, inte bara sunt förnuft Analys Viktigt, roligt och intressant Utvecklande Stödpersonens roll Väckt eftertanke/reflektion Ökad medvetenhet om maktförhållanden Varför gör vi som vi gör och för vems skull? Traditionell föreläsning, föreläsare Tina Olivemark, Cantabile AB. Inspelad på DVD

10 Kunskaper och erfarenheter på grundläggande nivå
Socialstyrelsens vägledning för arbetsgivare, Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning, 2012

11 Funktionshinder Utvecklingsstörning Neuropsykiatri
Innehåll Historik Begreppets innebörd Intelligens Orsaker Olika förmågor Kommunikation Normaliseringsprincipen – Vad är normalt? Funktionshinder och livslopp Innehåll Autism, ADHD Bedömning Problemskapande beteende Pedagogiskt arbetssätt Hjälpmedel Struktur Tydliggörande Traditionell föreläsning, Föreläsare – Utvecklingstörning, Veronica Lövgren – forskare vi Umeå Universitet, socionom. Föreläsare – Neuropsykiatri, Gunilla Granqvist – enhetschef psykosocialt stöd i Piteå kommun, arbetsterapeut. Inspelade på DVD

12 Utvecklingsstörning/Neuropsykiatri
Funktionshinder Utvecklingsstörning/Neuropsykiatri Analys Mycket kunskap och erfarenhet Allt relevant – upplevs olika Väcker frågeställningar Samtalstillfällen och reflektion ger mest Ökad medvetenhet – insikt – idéer Gemensamma mål

13 Resultat via enskilda utvärderingar, grupputvärderingar, loggböcker och enkätutvärdering
Tid för samtal och reflektion – uppskattad och nödvändigt Positiva processer Ökad medvetenhet - personalens ansvar - maktförhållanden - vikten av goda relationer - att hämta kunskap på olika sätt Stärkt yrkesroll – ökad trygghet Leder till positiva effekter för brukare/kund - sättet att arbeta - bemötande - självbestämmande - inflytande - självständighet Att hämta kunskap på olika sätt – samtalstillfällen, Internet, Föreläsning, Webbaserad utbildning, Inspelade föreläsningar, Arbetsmaterial, Nätverk, Film, Böcker, Handledning, Tidsskrifter, Studiebesök Öka trygghet i mötet med brukar/kund, kollegor, chef, anhörig, god man/förvaltare

14 Resultat Personal Politiker Chefer
Plan för kompetensutveckling – arbete återstår Projektet som helhet - stort engagemang - positiv till innehåll, metoder och genomförande Framtida påverkan - kompetensutveckling - organisationens prioriteringar - ge förutsättningar - avsätta tid - skapa strukturer och rutiner - allas ansvar Personal Politiker Chefer Hur – verksamhetsnära förslag, strukturer och rutiner, - varje kommun måste hitta sin egen lösning men också nätverka över kommungränserna.


Ladda ner ppt "Kompetensutvecklingsprojektet Koh-I-Noor"

Liknande presentationer


Google-annonser