Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunikation som påverkar Göteborg 4 oktober 2012 Välkommen!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunikation som påverkar Göteborg 4 oktober 2012 Välkommen!"— Presentationens avskrift:

1 Kommunikation som påverkar Göteborg 4 oktober 2012 Välkommen!

2 10:00 Strategisk kommunikation 10:40 Workshop 1 11:45 Lunch 12:45 Workshop 2 14:00 Workshop 3 med fika 15:30 Summering 16:00 Slut

3 Exempel – 30 sekundaren Alltid beredskap!
Håll ”projektidén på 30 sek ” i minnet! Berätta vad du håller på med! Glöm inte: ALLT signalerar!

4 Strategisk kommunikation som påverkar utifrån ett helhetsperspektiv

5 Varning! Projektbubblan
(aktiviteter, deltagare, tid, pengar, lokaler, regler, rapportering mm)

6 ? Horisonten Projekttid Dåliga exempel
PO 1 – enbart egen KU mha EU-medel. Inget intresse av att sprida. Skönt att slippa. Bara genomföra driften. PO 2 – eget företag med unik metod. Vill bara sprida för att få kunder. Egenintresse. Vill inte sprida till andra. Konkurrens.

7 Socialfondens programmål
Projekt Innovativ idé Resultat Effekter Problem Behov SPeL:s exempel Innovativ verksamhet, Samverkan och, Lärande miljöer och Strategisk påverkan Varför finns det ESF-projekt? Diskussionsfråga: Stämmer bilden med hur ni tänker? Här en tankbild att ha med sig i vardagen. Jag ser ESF-projekt som en möjlighet att pröva nya idéer som kan användas för att utveckla arbetslivet. Därför är det viktigt att tänka på strategisk påverkan och arbeta för effekter hela tiden i projektet. Regionala planen Socialfondens programmål Strukturer EU Lissabonstrategin

8 Hur ser er projektkarta ut?
Projekt- aktiviteter Idé Resultat Viktigt att ni ha den innovativa idén klar för er och vad den ska leda till efter projektet. Den ska bygga på regionala problem och utvecklingsbehov, därför får ni ESF-pengar. Aktiviteterna leder till projektresultat som ni utvärderar men vilka organisationseffekter ger det? Utvärderar ni det? Risken finns att ni bara tänker och handlar på projektnivå och missar organisationsnivån. Hjälpfrågor: Vilken är ert projektets innovativa idé? Vilka långsiktigt hållbara effekter ska finnas kvar? Hur hänger era projektmål ihop med regionala problem och utvecklingsbehov i ert område? Hur kopplar de aktiviteter som projektet ska genomföra till de övergripande målen? Vad krävs av de deltagande organisationerna för att projektet ska ge långsiktigt hållbara effekter? Vilka måste vara involverade? Hur förbereder ni för de förändringar som ska göras? Hur fångar ni upp motstånd mot förändringarna? Hur ska ni driva utvecklingen i era respektive ordinarie organisationer? Problemet Effekter i direkt berörd organisation Indirekta intressenter

9 Roller och ansvar PROJEKTÄGARE & STYRGRUPP UTVÄRDERARE PROJEKTLEDARE
Helhetssyn Förankring Strategi Analys Påverkan Effekter UTVÄRDERARE Kritisk reflektion Lärande för påverkan PROJEKTLEDARE Operativa handlingar Projektresultat

10 VAD är viktigast att kommunicera?
Hur bra vi är? Svårigheter vi har? Antal deltagare? Arbetsmetoden? Lösningsmodellen? Samarbetsformen? Processen? Lärdomarna? Tillgänglighet? Jämställdhet?

11 Workshop 1: VAD? Budskap Problemet som ska lösas? Den innovativa idén?
Det långsiktiga målet?

12 Vem vill vi påverka? Deltagarna och deras vänner? Styrgruppen?
Samarbetspartners? Branschorganisationer? Myndigheter? Politiker? Beslutsfattare? Media?

13 Prioritera mottagare Vilka engagerar sig stöder känner till?

14 Workshop 2: VEM? (mottagare)
Vilka mottagare har nytta av projektresultaten? Vem kan möjliggöra eller beslut om att implementera och förändra? Finns det andra intressenter och opinionsbildare? OBS! Ej deltagare

15 HUR? Internt: Lärande miljöer Externt: Kommunikation 2.0

16 Svårighet Kunskap Attityd Beteende Organisation Tid Struktur

17 ...att spela på alla arenor
Strategi Varför Hur Vem SOCIALA MEDIER Personligt och öppet Interaktivitet och dialog Mål: aktivera mottagaren Bilden berör

18 Workshop 3: HUR? (kanaler)
A. Hur uppfattar du din bordsgrannes projektidé? Intervjua och skriv ner i SMS; skicka till B. Hur mycket av ditt budskap tror du gick fram- vilka nyckelord är viktiga? Hur följer vi upp kommunikationsaktiviteter? Hur skapar vi hållbarhet i påverkansarbetet?

19 Kommunikationsstrategi Varför? Vad? Vem? Hur? Kommunikationsplanering

20 Summering Kunskaper Erfarenheter Idéer Kontakter Verktyg 30 sekundaren
Projektkartan Kommunikationsstrategin (plan)

21 Kommunikation som påverkar
Gör er projektkarta Kommunikation som påverkar Se SPeL:s Checklista Strategisk påverkan och Exempelsamling för Innovativ påverkan, Samverkan och Strategisk påverkan! Viktigt att ni ha den innovativa idén klar för er och vad den ska leda till efter projektet. Den ska bygga på regionala problem och utvecklingsbehov, därför får ni ESF-pengar. Aktiviteterna leder till projektresultat som ni utvärderar men vilka organisationseffekter ger det? Utvärderar ni det? Risken finns att ni bara tänker och handlar på projektnivå ovanför röda strecket och missar organisationsnivån under. Låt styrgruppen fylla innehållet i figurerna utifrån sitt konkreta projekt! Hjälpfrågor: Vilken är ert projektets innovativa idé? Vilka långsiktigt hållbara effekter ska finnas kvar? Hur hänger era projektmål ihop med regionala problem och utvecklingsbehov i ert område? Hur kopplar de aktiviteter som projektet ska genomföra till de övergripande målen? Vad krävs av de deltagande organisationerna för att projektet ska ge långsiktigt hållbara effekter? Vilka måste vara involverade? Hur förbereder ni för de förändringar som ska göras? Hur fångar ni upp motstånd mot förändringarna? Hur ska ni driva utvecklingen i era respektive ordinarie organisationer?

22 Kommunikationsstrategi
VARFÖR - syfte VAD - budskap VEM - mottagare HUR – kanal Kommunikationsplanen görs tidigt, är flexibel och följs upp kontinuerligt Gör utifrån detta sedan en kommunikationsplan med ansvariga och tidsplan

23

24 SPEL paketet Styrgruppsutbildning – Stärka förutsättningar för professionell styrning Utvärderarseminarium - Lyfta utvärdering som möjlighet för styrning, lärande och påverkan Implementeringsworkshop – Hitta vägar att påverka mottagarna Kommunikationsseminarium - Främja ett mer fokuserat och lärande påverkansarbete


Ladda ner ppt "Kommunikation som påverkar Göteborg 4 oktober 2012 Välkommen!"

Liknande presentationer


Google-annonser