Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

– Anette Blomqvist – Ulrica Larsson – Erik Westerlund – Ledarskapsutveckling över gränserna Case Högsby kommun.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "– Anette Blomqvist – Ulrica Larsson – Erik Westerlund – Ledarskapsutveckling över gränserna Case Högsby kommun."— Presentationens avskrift:

1

2 – Anette Blomqvist – Ulrica Larsson – Erik Westerlund – Ledarskapsutveckling över gränserna Case Högsby kommun

3 – Anette Blomqvist – Ulrica Larsson – Erik Westerlund – Bakgrund - Uppdraget Uppgift •Identifiera förbättringsområden efter medarbetarenkäten 2012 •Ge förslag på upplägg för medarbetarundersökningen 2013 Vi har tagit del av resultatet för medarbetarenkäten 2010 samt 2012. Vi har även genomfört intervjuer med både tjänstemän och medarbetare.

4 – Anette Blomqvist – Ulrica Larsson – Erik Westerlund – Bakgrund - Kommunen Högsby kommun + Nära till politiken och tjänstemännen + Korta beslutsvägar - Små resurser - Höga krav på tjänstemän

5 – Anette Blomqvist – Ulrica Larsson – Erik Westerlund – Förutsättningar – Identifierade förbättringsområden. Grupper med stor förbättringspotential •GDU (Gruppdynamisk utveckling) •Feedback •Riskbedömning

6 – Anette Blomqvist – Ulrica Larsson – Erik Westerlund – Förutsättningar – Identifierade förbättringsområden. Arbetsområden •Rutiner och efterlevnad av SAM (Systematiskt arbetsmiljöarbete) •Kvalitativ och tydlig information, satt i ett sammanhang •Fortsätt arbetet med att förbättra förtroendet för den politiska ledningen

7 – Anette Blomqvist – Ulrica Larsson – Erik Westerlund – Förutsättningar – Identifierade förbättringsområden. Svarsfrekvens •Återkommer i arbetsmomenten med medarbetarundersökningen

8 – Anette Blomqvist – Ulrica Larsson – Erik Westerlund – Förutsättningar – Identifierade förbättringsområden. Information •Återkommer i arbetsmomenten med medarbetarundersökningen

9 – Anette Blomqvist – Ulrica Larsson – Erik Westerlund – Förutsättningar – Identifierade förbättringsområden. Upplevelse av enkäten •Positiv •Viktig •Förväntan inför nästa

10 – Anette Blomqvist – Ulrica Larsson – Erik Westerlund – Medarbetarenkäten - Arbetsmoment • Kategorisera personalen • Chefsansvar • Tillgänglighet (enkelhet) • Samverkan • Information

11 – Anette Blomqvist – Ulrica Larsson – Erik Westerlund – Medarbetarenkäten - Arbetsmoment • Svarsfrekvens • Tid

12 – Anette Blomqvist – Ulrica Larsson – Erik Westerlund – Medarbetarenkäten - Arbetsmoment Resultatet av enkäten sammanställs.

13 – Anette Blomqvist – Ulrica Larsson – Erik Westerlund – Medarbetarenkäten - Arbetsmoment Sammanställningen av enkäten redovisas.

14 – Anette Blomqvist – Ulrica Larsson – Erik Westerlund – Medarbetarenkäten - Arbetsmoment Ta fram handlingsplaner utifrån förbättringsområden i enkäten.

15 – Anette Blomqvist – Ulrica Larsson – Erik Westerlund – Medarbetarenkäten - Arbetsmoment Uppföljning av handlingsplaner i samverkan.

16 – Anette Blomqvist – Ulrica Larsson – Erik Westerlund – Medarbetarenkäten - Arbetsmoment Aktivt arbeta utifrån handlingsplanen. Arbetet med arbetsmiljö/medarbetare är ständigt pågående. Under denna period arbetas mer aktivt med att utföra åtgärderna i handlingsplanen.

17 – Anette Blomqvist – Ulrica Larsson – Erik Westerlund – Medarbetarenkäten - Arbetsmoment - Vilka arbetsområden i enkäten valde man att arbeta med? - Hur har man arbetat med dessa områden? - Eventuella åtgärder som genomförts? Per verksamhet

18 – Anette Blomqvist – Ulrica Larsson – Erik Westerlund – Medarbetarenkäten - Arbetsmoment • Kvalitativ och tydlig, satt i ett sammanhang • Helhetsbild Skapar delaktighet ock KASAM (känsla av sammanhang)

19 – Anette Blomqvist – Ulrica Larsson – Erik Westerlund – Medarbetarenkäten - Arbetsmoment

20 – Anette Blomqvist – Ulrica Larsson – Erik Westerlund – Sammanfattning - Rätt förutsättningar - Närvarande och aktiv chef - Hela kedjan

21 – Anette Blomqvist – Ulrica Larsson – Erik Westerlund – VIKTIGT LIKAHELA KEDJAN POLITIK LEDNING MEDARBETAREN KONTINUITETHÅLL I

22 – Anette Blomqvist – Ulrica Larsson – Erik Westerlund – ORTSÄTT ÖRBÄTTRA ÖRENKLA ÖRÄNDRA


Ladda ner ppt "– Anette Blomqvist – Ulrica Larsson – Erik Westerlund – Ledarskapsutveckling över gränserna Case Högsby kommun."

Liknande presentationer


Google-annonser