Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Centrum mot våld Förstudie 2012-2013. Bakgrund Länsstyrelsen har ett regeringsuppdrag att stödja samordningen i länet av insatser mot våld i nära relation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Centrum mot våld Förstudie 2012-2013. Bakgrund Länsstyrelsen har ett regeringsuppdrag att stödja samordningen i länet av insatser mot våld i nära relation."— Presentationens avskrift:

1 Centrum mot våld Förstudie 2012-2013

2 Bakgrund Länsstyrelsen har ett regeringsuppdrag att stödja samordningen i länet av insatser mot våld i nära relation 2010 bildades en länsgrupp för regional samverkan Länsövergripande strategi 2011-2014 Vidareutveckla arbetet Centrum mot våld prioriterat ur ett länsperspektiv

3 Projektet Syfte med förstudien: Finns förutsättningar att skapa en strukturerad verksamhet som erbjuder samlade insatser för: Våldsutsatta kvinnor och barn Barn i familjer med övergrepp och våld Insatser för män med våldsproblematik

4 Projekttid 6 månader med start hösten 2012 Finansiering 400.000 kr Förstudien ska presenteras i tryckt rapport Resultatet ska presenteras för Länsgruppen, Länets Samhällsråd samt Chefsgruppen Region Dalarna

5 Problemställningar Finns förutsättningar för en länsverksamhet med samlade insatser för våldsutsatta? Vilka uppdrag har olika aktörer i länet avseende våld i nära relation? Finns intresse i länet för ett centrum och vilka myndigheter ska i så fall ingå? Finns samverkansvinster med ett centrum? Ska lokaliseringen vara central eller delad? Vilken kompetens och vilka verksamheter ska finnas? Dimensionering av resurser? Långsiktig finansiering? Erfarenheter från andra län?

6 Omvärldsbevakning Norrbotten – samverkan mot våld – funktioner i stället för hus Utväg Skaraborg – gemensam handlingsplan för kommunerna

7 Familjefrid Dalarna Centrumbildning ska underlätta för respektive huvudman att fullfölja de uppdrag inom våldsområdet som följer av respektive lagstiftning Centrumbildning ska bygga på likvärdighet i länet Centrumbildning ska ges förutsättningar att vara en permanent verksamhet Eva de Marothy knyts till förstudien Tillsammans med Ina von Chantz-Lundgren tas en modell fram för Familjefrid Dalarna

8 Förstudiens två delar Uppbyggnad av ett kompetenscentrum med uppgift att stödja verksamheterna med konsultation och utbildning samt kartläggning av utbildningsbehov Behandlingsbehov : Går det att bygga behandlande verksamheter i samarbete mellan kommuner/landsting? Presentera en idé om kort och långsiktig finansiering och förutsättningar för en permanent verksamhet


Ladda ner ppt "Centrum mot våld Förstudie 2012-2013. Bakgrund Länsstyrelsen har ett regeringsuppdrag att stödja samordningen i länet av insatser mot våld i nära relation."

Liknande presentationer


Google-annonser