Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Södertörns projekt ”Introduktion Södertörn” implementerades 2010 genom samfinansiering av en gemensam introduktionsstrateg (8 kommuner och arbetsförmedling)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Södertörns projekt ”Introduktion Södertörn” implementerades 2010 genom samfinansiering av en gemensam introduktionsstrateg (8 kommuner och arbetsförmedling)"— Presentationens avskrift:

1 Södertörns projekt ”Introduktion Södertörn” implementerades 2010 genom samfinansiering av en gemensam introduktionsstrateg (8 kommuner och arbetsförmedling) OECD:s rapport ”Territorial Reviews Stockholm Sweden” 2006 Södertörns utvecklingsprogram, SUP Samverkansöverenskommelse mellan kommuner i Stockholms län rörande introduktion av nyanlända KSL 2009 Regional Utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2010 Bakgrund (2009-2010 Introduktion Södertörn) nu; Etablering Södertörn

2 Etablering Södertörn Huddinge, Salem, Nynäshamn, Tyresö, Haninge, Värmdö, Nacka och Arbetsförmedlingens Arbetsmarknadsområde Huddinge Vision Nyanlända bidrar med sin fulla potential till tillväxt och en långsiktig hållbar utveckling på Södertörn Mål Ett gemensamt strategiskt och operativt samarbete för nyanlända på Södertörn

3 Etablering Södertörn Ett samverkansorgan där kommuner och arbetsförmedling tillsammans utvecklar och säkerställer en likvärdig etablering för alla nyanlända. Samverkan bygger på att allas resurser och erfarenheter används optimalt Det gör vi genom att; •Påverka och utöva inflytande genom den gemensamma strategen •Omvärldsbevaka och sprida kunskap/information på området •Identifiera och undanröja hinder för personer i etablering •Som representanter fungera som en länk till den egna organisationen med ansvar att internt se till helheten •Upprätthålla den gemensamma databasen för insatser och säkerställa att den kontinuerligt uppdateras

4 Strategernas uppdrag 2011 •följer upp, identifierar och analyserar frågor kring etablering för nyanlända i förhållande till organisationernas uppdrag •bevakar och följer upp konsekvenser av nya förordningar, uppdrag och lagar •representant i regionala och nationella nätverk och samarbetsforum för effektivisering av etablerings- och introduktionsuppdrag •bevakar vad som händer i omvärlden som påverkar nyanlända och deras familjer •tar fram en modell för förvaltning och spridning av den gemensamma databasen.


Ladda ner ppt "Södertörns projekt ”Introduktion Södertörn” implementerades 2010 genom samfinansiering av en gemensam introduktionsstrateg (8 kommuner och arbetsförmedling)"

Liknande presentationer


Google-annonser