Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projekt Introduktion Södertörn under 2009, medel från lst 1.5 mkr

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projekt Introduktion Södertörn under 2009, medel från lst 1.5 mkr"— Presentationens avskrift:

1 Projekt Introduktion Södertörn under 2009, medel från lst 1.5 mkr
Syfte: Att lägga grunden för ett operativt samarbete på Södertörn som leder till att varje nyanländ har tillgång till Södertörns samlade utbud av insatser och möjliggör gemensamma strategiska utvecklingssatsningar. Målsättning: Att skapa en långsiktig hållbar struktur och modell för det Södertörnsgemensamma introduktionsarbetet som leder till snabbare etablering. Nyckeltal och resultatmått kommer att tas fram för att kunna mäta projektets faktiska inverkan.

2 MÅL Samverkansmål: Målet är att skapa en långsiktigt hållbar struktur och modell för det Södertörnsgemensamma introduktionsarbetet som leder till snabbare etablering för den nyanlände. Insatsmål: En regions gemensam position; ”introduktionsstrateg” med ett klart definierat uppdrag att samordna kommunernas introduktionsarbete, för att öppna upp befintliga insatser inom regionen för alla nyanlända oavsett hemkommun, gemensam utveckling och planering av nya insatser, och omvärldsbevakning. En gemensam webbaserad interaktiv insatskarta. Ett effektutvärderingssystem Effektmål: Nyanlända invandrare inom Södertörn har möjlighet att tillgå insatser som i hög grad möter deras behov vilket resulterar i att tiden i utanförskap minskar. Ett mer kostnadseffektivt kommunalt introduktionsprogram än idag. En kortare bidragsperiod per nyanländ för kommunerna i regionen.

3 nära samverkan med matchning södertörn Styrgrupp: Se förslag* bilaga 2
Referensgrupp: SKL, KSL, Lst, Lss samt Projektägare: Huddinge, Marie-Louise Khan Tamakloe Projektledare: Birgitta Hart Carpenter Projektgrupp: Haninge: Kerstin Nygren, enhetschef Nynäshamn: Kerstin Samuelsson, enhetschef Botkyrka: Leif Sejnered, enhetschef Tyresö: Britt-Lis Widberg, sektionschef Salem: Gunilla Carlsson, Flykting-och arbetsmarknadssekreterare Södertälje: Karin Akselson, enhetschef Huddinge: Kambiz Asadollahi, enhetschef Nykvarn: Agneta Arotaival, flyktingsamordnare Nacka: Birgitta Beijer, introduktionskonsulent Värmdö: Nedhal Pirababi, flyktingsamordnare Arbetsförmedlingen: Monica Lindberg, arbetsförmedlare Delaktivitet 1 Kartläggning insatser, se detaljplan Delaktivitet 2 Strateg – se detaljplan Delaktivitet 3 Webbkarta – se detaljplan Delaktivitet 4 Framtagande av nyckeltal, se detaljplan Delaktivitet 5 Mångfaldsutbildning. Birgitta disk. Med S Matchning

4 Målgrupper som omfattas av projektet
Nyanlända flyktingar och invandrare på Södertörn – får tillgång till ett brett introduktionsprogram som underlättar etablering på arbetsmarknaden Näringslivet genom Matchning Södertörn – får tillgång till ett större utbud av arbetskraft/kompetens, får fördjupade kunskaper om mångfald i ett lönsamhetsperspektiv Flyktingmottagningar/introduktionsenheter och dess medarbetare – får kunskap om och tillgång till ett brett utbud av insatser som underlättar i arbetet med den nyanländes planering för en individuellt utformat introduktionsplanering. Arbetsförmedlingen – får kunskap om och tillgång till ett brett nätverk kring den nyanlände och samverkan kring insatser som finns inom kommunerna som underlättar i arbetet med den nyanländes planering för en snabb etablering på arbetsmarknaden.

5 Aktiviteter Kartläggning av befintliga insatser och inventering av behov, Undersöka möjligheten att tillsätta en gemensam Introduktionsstrateg, samt finansiera en gemensam webbkarta. Utforma en webbkarta för handläggare inom introduktionsverksamhet för nyanlända. Ta fram gemensamma effektutvärderingstal efter SKL:s modell för arbetsmarknadsinsatser. Mångfaldsutbildning tillsammans med Matchning Södertörn.

6 benchmarking och kunskapsinhämtning
Bland annat: ÖSTSAM samordnare: Catherine Szabo, Östgötaregionens samverkansansvariga kring introduktion sedan 2003, Stockholms samordnare Karin Perols Umeå regionens Utvecklingsledare Åsa Kling som arbetat med samverkan i regionen sedan 2006 Gävleborgs Länsstyrelse: Robert Larsson. Vi avser även stämma av med Sundsvalls Per Östberg som också startat upp ett samverkansprojekt i Sundsvallsregionen under 2009, och Växjö – som vi ryktesvägen hör har ett intressant samarbete.


Ladda ner ppt "Projekt Introduktion Södertörn under 2009, medel från lst 1.5 mkr"

Liknande presentationer


Google-annonser