Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

GIS-samverkan Södertörn 2014

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "GIS-samverkan Södertörn 2014"— Presentationens avskrift:

1 GIS-samverkan Södertörn 2014
Mathias Rantanen Kart- och mätchef, Haninge kommun Förvaltningsrådet GIS-samverkan Södertörn

2 Om det är någon som inte vet vad Södertörn är så är det åtta kommuner söder om Stockholm. Tillsammans har vi ca invånare.

3 VP 2014: Införande SGD Kundenkäter Gemensamma resurser Öppna data Gemensamma avtal Uppdrag gemensam affärsmodell och geodatastrategi alt. organisationsformer Historik Gemensam handlingsplan Harmoniserade kartor Gemensam utbildning Workshop äldreomsorg Upphandling konsult Första leverans vägnät Ny vision Upphandling SGD nr 2 Det började 2004 med en gemensam konferens. Svårt att sprida GIS. Gemensam strategi. En av de potientiella användarna var hemtjänsten. De var mest intresserade av gc-nät. När vi hade skaffat ett sådant så insåg vi att det vore ju smart att lagra det i samma db. Och varför inte göra detsamma med all vår information? Sagt och gjort. LOU. Efter tre år så var vi äntligen i hamn. Och efter att ha haft stort fokus på upphandlingarna kan vi nu istället ägna mer tid åt att fördjupa samverkan inom andra områden. Tex Upphandling SGD Gemensam vision Kommunvisa handlingsplaner Nykvarn och Nynäshamn ansluter SGD-införandet påbörjas Utredning ruttplanerare Kravspec.. för gemensam GIS- plattform, SGD Beslut gång- cykelvägnät Samverkansavtal Gemensam konferens 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

4 Nuläge Egentligen skulle det vara åtta handtag på spaden men det var en stor dag när vi åkte runt till alla kommuner med avtalet för undertecknande.

5 Vision 2015 ”Under år 2015 skall Södertörnskommunerna ha upphandlat och implementerat en gemensam plattform som ger verksamheter och medborgare tillgång till kommunala geodata och kommunala verksamheter tillgång till alla geodata de behöver.” Vår tidigare vision löd enligt följande. Det är inte längre en vision utan verklighet.

6 Innehållet i upphandlingen
Andra verksamheters system Kartproduktionsverktyg, analysverktyg, tittskåp FIR Fastighetsinform-ationsregister Kartdatabasen ByggR, Ecos, Focus Detaljplan, VA-banken, Mapinfo, Tekis GATA, LTF, Autocad… Grundläggande geografiska data (Baskarta, översiktskarta, ortofoton, gång- och cykelvägnät,… LV (Lokal vägdatabas) Ingår i upphandlingen som grundfunktioner För att nå den visionen har vi upphandlat en tjänsteplattform. Den ska ersätta dagens verksamhetssystem men också ge möjligheter att möta morgondagens kunder och möjligheter och krav. Optioner VA-information, planinformation, parkinformation, skogsinformation, arrenden,… Extern webbkarta

7 Kommunernas 8 systemkartor som ska bli en!
Men innan vi är där så ska alla åtta systemkartor bli en!

8 Förvaltningsrådet/ledningsgruppen
Organisation Leder samverkan, består av chefer eller motsvarande Existerar bara under införandet Förvaltningsrådet/ledningsgruppen Så här har vi organiserat arbetet. Införande- projektet SGD Förvaltnings- organisation Annan samverkan En varaktig organisation som hanterar frågor kopplade till drift och utveckling av SGD Projekt eller arbetsgrupper utanför SGD

9 Införandeprojektet Projektorganisation är framtagen och bemannad
Införandeprojektledare från Agima upphandlad Projektplan är antagen Workshopar för resp process har genomförts Migreringsarbetet har påbörjats Beräknas vara klart feb/mars 2015 Att upphandlingarn tog så lång tid var inte bara negativt. Vi har hunnit rigga både ett införandeprojekt och en förvaltningsorganisation.

10 Projektorganisation införande SGD
Förvaltningsråd/ledningsgrupp Eva Nord, Södertälje Sanna Sparr-Olivier, Botkyrka Mathias Rantanen, Haninge Anders Lindelöf. Huddinge Ola Edström, Nykvarn Lars Norén, Nynäshamn Anders Freeman, Salem Helena Swahn, Tyresö Projektorganisation införande SGD Styrgrupp Sanna-Sparr Olivier, Botkyrka Christer Pihl, T-kartor Huvudprojektledare Staffan Kjellman, Agima Biträdande projektledare Peter Lundin,, Agima Projektsamordnare Angela Jarlenfors, Botkyrka Projektcontroller Henrik Lagerhed, Tyresö Lokala projektsamordnare Matilda Spångberg, Botkyrka Sven Mårtensson, Haninge Gisela Kurman, Huddinge Erik Persson, Nykvarn Lars Norén, Nynäshamn Anders Freeman, Salem Ebba Löndahl-Åkerman, Södertälje Börje Buss, Tyresö Leverantörens projektledning Ola Högberg, Kvadrat Andreas Oxenstierna, T-kartor Daniel Lekberg, Norconsult Astando Jörgen Fredriksson, TDC

11 Förvaltningsorganisationen
Rollerna bemannas av Södertörnskommunerna Bemanningen ska rotera mellan Södertörnskommunerna Ordföranderollen i styrgruppen innehas av ordförandekommunens representant i förvaltningsrådet, väljs på årsbasis Förvaltningsorganisationen samfinansieras av Södertörnskommunerna avseende ordförande funktionssamordnare funktionsspecialister (5 st) Och förvaltningsorganisationen ser ut så här.

12 Frågor?


Ladda ner ppt "GIS-samverkan Södertörn 2014"

Liknande presentationer


Google-annonser