Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

INNAN-Projektet Insteg för Nysvenskar på Arbetsmarknaden Nolaskogs

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "INNAN-Projektet Insteg för Nysvenskar på Arbetsmarknaden Nolaskogs"— Presentationens avskrift:

1 INNAN-Projektet Insteg för Nysvenskar på Arbetsmarknaden Nolaskogs
Integrationsenheten Örnsköldsviks kommun

2 INNAN-projektet Treårigt metodutvecklingsprojekt
SFI på distans och kommunikation Målgrupp: kvotflyktingar år Projektägare: Integrationsenheten

3 Projektmål Flyktingar ska uppleva ett sammanhang genom kontakt med företag, föreningar samt lära känna ortsbor och samhället de lever i. 80% uppnår anställningsbar kommunikativ nivå i svenska inom introduktionstiden. 95% av den grundläggande informationen ska ha uppfattats. I projektet ska en kommunikationsmetod utarbetas. Metoden ska vara anpassad efter individens behov och resultera i en metodhandbok.

4 Mötesplatser i fokus 4 orter Mellansel, Långviksmon, Bjästa, Husum.
Social samvaro och studier. Snabb kontakt med företag i närområdet bryter isolering och skapar möjlighet att erövra yrkesrelaterat språk. Individanpassad SFI-undervisning på distans.

5 Samhällsinformation Enskilda individer missar eller missuppfattar ofta grundläggande information om samhället, vilket påverkar livet och valmöjligheterna i Sverige. Målet är att utforma en modell som kan vara till stöd och vägledning i arbetet med nyanlända flyktingar. ”Bakom varje klagomål finns ett önskemål ”

6 Utgångspunkter Vad betyder det att ”förstå” någonting?
Att förstå är att kunna – och kunna är att ha lärt sig någonting Lärandet leder till kunskap Handläggare - en förmedlare av kunskap

7 Förstudie Enkäter Kartläggning av tidigare arbetssätt
Fokusgruppsintervjuer med ”gamla” flyktingar Referensgrupper Omvärldsbevakning Rapport

8 Förstudien visar ….. 39 % av flyktingarna har svårt att förstå till vilken myndighet de ska vända sig för att få stöd Invandrare efterfrågar stöd för att komma in i svenska samhället På behovet av en modell som tar hänsyn till individuella, sociala och kulturella faktorer. Lärandeprocessen ska stå i centrum Att informationen bör individanpassas och fås på många olika sätt och språk Att det finns behov av kvalitetssäkra informationsöverföringen

9 Kommunikationsmodellen

10 Kommunikationsmodellen - Fem delmoment
Moment 1. Individuell Kommunikationsplan Moment 2. Kartläggning Moment 3. Digitalt informationsmaterial Moment 4. Samverkan Moment 5. OCN och samhällsinformation

11 Individuell kommunikationsplan
Skräddarsyr samhällsinformationen med stöd av: Kartläggning Digitalt informationsmaterial Samverkan OCN och samhällsinformation

12 Kartläggning - hitta rätt strategi
Hur vill Du få information om det svenska samhället? Är det viktigt att vara snabb eller uppskattas en mer långsiktig process? När vill Du få Din information? Vad motiverar inlärning? Finns det intresseområden, framtidsdrömmar, arbetslivserfarenhet osv. som kan underrätta inlärning? Finns det eventuella hinder för inlärning?

13 Analys och reflektion Analysera och reflektera över den information du fått fram. Finns det specifika intresseområden, kunskaper och behov som kan underlätta att ett lärande sker? Vad vill du att individen ska kunna eller göra efter informationstillfället? Finns det eventuella referenspunkter?

14 Skräddarsy informationen
Målgruppanpassa och skräddarsy informationen utifrån det som kommit fram i kartläggning och analys. Prioritera inom vilka områden som lärandet skall påbörjas.

15 Virtuellt informationsmaterial
Framtaget i samverkan med berörda organisationer och myndigheter Nedladdningsbar ljudfil och kopieringsbar informationstext Flexibelt och lättillgängligt informationsmaterial på elva olika språk Möjlighet att användas vid svenskinlärning

16 ”Ingenting storslaget har
Samverkan ”Ingenting storslaget har någonsin gjorts av någon isolerad”

17 ”Samhället talar med gemensam tunga”
Samverkan Referensgrupp 100 Referensgrupp flykting ”Samhället talar med gemensam tunga”

18 OCN - Ett verktyg för att kvalitetssäkra och synliggöra det icke formella lärandet
Utformat arbetsmaterial kring samhällsinformation Materialet har metodprövats i samverkan med berörda handläggare för att se hur modellen kan användas i praktiken. Ger handläggare en struktur i arbetet med att förmedla samhällsinformation Ger deltagare ett intyg som är meriterande i olika sammanhang behovsområden:

19 Våra 25 OCN-Moduler

20 Exempel på OCN-modul Skatteverket-Folkbokföring och ID-kort
Läranderesultat Deltagaren ska kunna 1. Folkbokföring Bedömningskriterier: Deltagaren har uppnått detta då han/hon kan 1.1 Identifiera varför personer som lever och bor i Sverige måste folkbokföras. 1.2 Identifiera vilken myndighet som ska kontaktas vid folkbokföring. 1.3 Identifiera varför personnummer behövs i Sverige. 1.4 Uppge sitt eget personnummer.

21 Modellen dokumenteras i en metodhandbok…..

22 Den Framtida utmaningen!!!!!
Förankra och skapa förutsättningar för att modellen ska leva vidare efter projektavslut

23 Tack för oss!!!! Tack för oss!!!
”Jag vet att du anser dig förstå det du tror att jag sa, men jag är inte säker på att du inser att det du hörde, inte var vad jag menade” Tack för oss!!!


Ladda ner ppt "INNAN-Projektet Insteg för Nysvenskar på Arbetsmarknaden Nolaskogs"

Liknande presentationer


Google-annonser