Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nuläges Analys - utse en bordsvärd - utse en tidshållare - utse en sekreterare Runda Vilka framgångar ser du att ni redan har gjort i i ert projekt? Vilka.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nuläges Analys - utse en bordsvärd - utse en tidshållare - utse en sekreterare Runda Vilka framgångar ser du att ni redan har gjort i i ert projekt? Vilka."— Presentationens avskrift:

1 Nuläges Analys - utse en bordsvärd - utse en tidshållare - utse en sekreterare Runda Vilka framgångar ser du att ni redan har gjort i i ert projekt? Vilka metoder har ni använt? Varför har ni lyckats så bra med detta? Vilka utmaningar & dilemman ser du? Att ni har i projektet?En kort diskussion/inventering Gör en runda, var och en får berätta om sina framgångar. Skriv ned sammanfattande rubriker på rapport bladet. Varje bord ger varandra positiv feedback och uppmuntran till vilket bra arbete den har gjort!

2 Om vi fick bestämma

3 3 3

4 För, med & av unga

5 20 november 1989 Barn upp till 18 år.
Barn lyfts in i på den politiska agendan. Barn har sina rättigheter som fullvärdiga medborgare Barn är subjekt

6 Barnkonventionen Artikel 2
Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Artikel 3 Det som är det bästa för barn ska alltid gälla.

7 Artikel 6 Att få leva och må bra, borde vara självklart för alla barn.
Ingen får bestämma om sånt som gäller dig, utan att först höra vad du tycker!

8 Regeringens mål Ungdomspolitiken
alla ungdomar mellan 13 och 25 år ska ha verklig tillgång till välfärd och inflytande.

9 Vad är politik?

10 Dialog Delaktighet Ansvar Påverkan
Tränings arenor för att kunna utveckla det aktiva demokratiska medborgarskapet Dialog Delaktighet Ansvar Påverkan

11 Transportsträckan Veta att man tycker något
En process att kunna formulera sina åsikter: Att få en chans att reflektera över mina åsikter innan ex en enkät! Veta att jag kan påverka& hur jag ska göra Veta vad som händer med mina åsikter 11 11

12 Demokrati ? Former för att komma överens om gemensamma angelägenheter
12 12

13 Utmaning Relationer istället för organisering

14 Inflytande ? Bild från SKL Medborgardialog hemsida april 2010

15 Elevinflytande arbetet på skolorna behöver utvecklas ordentligt
Unga upplever att deras förslag inte tas på allvar Internet sociala medier ger nya perspektiv,sociala instutioner & verktyg

16 Vad krävs av dig & mig?

17 Ledarens förhållningssätt
Lyhördhet Dialog i demokratisk anda Uppmuntran till kritiskt tänkande

18 Ledarens kompetens att förmedla till deltagarna
Slussning ( föra över kunskap) Empowerment redskap Projektkunskap Ungas egen organisering ( föreningskunskap) Demokratisk möten

19 Lokalt områdesarbete Samverkan Kunskap & förmedlare av demokrati & mänskliga rättigheter, barnkonventionen i synnerhet

20 Arbeta med ett ungdomsperspektiv
Synliggöra och motverka diskriminering Kunskap om härskartekniker, normkritisk tänkande

21 Aktuell omvärldskunskap, anknytning till forskning
Kunna mäta kvalité och analysera sin egen profession & verksamhet, för att kunna utvecklas

22 Skapa och utveckla hjälpsamma stödstrukturer

23 KASAM Känslan av Sammanhang Antonovsky

24 Metoder är en framgångsfaktor


Ladda ner ppt "Nuläges Analys - utse en bordsvärd - utse en tidshållare - utse en sekreterare Runda Vilka framgångar ser du att ni redan har gjort i i ert projekt? Vilka."

Liknande presentationer


Google-annonser