Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Om vi fick bestämma. För, med & av unga Vad är en ungdom?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Om vi fick bestämma. För, med & av unga Vad är en ungdom?"— Presentationens avskrift:

1 Om vi fick bestämma

2

3 För, med & av unga

4 Vad är en ungdom?

5 Synen på unga människor en speciell historia

6 20 november 1989 Barn upp till 18 år. Barn lyfts in i på den politiska agendan. Barn har sina rättigheter som fullvärdiga medborgare Barn är subjekt

7 Barnkonventionen Artikel 2 Alla barn har samma rättigheter och lika värde.Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Artikel 3 Det som är det bästa för barn ska alltid gälla.Det som är det bästa för barn ska alltid gälla.

8 Att få leva och må bra, borde vara självklart för alla barn. Artikel 6 Att få leva och må bra, borde vara självklart för alla barn. Artikel 12 Ingen får bestämma om sånt som gäller dig, utan att först höra vad du tycker!Ingen får bestämma om sånt som gäller dig, utan att först höra vad du tycker!

9 Ungdomsvårds kommiténs ideal 1945 ”Att den självständiga, aktiva & samhällsintresserade ungdoms typ som framhållits ska fostras fram”

10 Regeringens mål Ungdomspolitiken alla ungdomar mellan 13 och 25 år ska ha verklig tillgång till välfärd ochalla ungdomar mellan 13 och 25 år ska ha verklig tillgång till välfärd och inflytande.

11 Vad är politik?

12 Fokus 10 Mer engagemang & intresse för politik om vi har fler förebilder Aktiva i politiken 18- 25 år ökar Unga är mer politiskt intresserade än förra generationen Mer politiskt medvetna i konsumtion

13 UTMANINGAR utbildning, arbete, bostad, miljöFår unga påverka i frågor som gör verklig skillnad i deras vardag? utbildning, arbete, bostad, miljö Kunskap om att motverka diskriminering & förtryck? Hur får unga reda på sina rättigheter? Av vem? Vems ansvar?Hur får unga reda på sina rättigheter? Av vem? Vems ansvar?

14 Tränings arenor för att kunna utveckla det aktiva demokratiska medborgarskapet Dialog Delaktighet Ansvar Påverkan

15 Transportsträckan Veta att man tycker något En process att kunna formulera sina åsikter: Att få en chans att reflektera över mina åsikter innan ex en enkät! Veta att jag kan påverka& hur jag ska göra Veta vad som händer med mina åsikter

16 Demokrati ? Former för att komma överens om gemensamma angelägenheter

17 Utmaning Relationer istället för organisering

18 Inflytande ? Bild från SKL Medborgardialog hemsida april 2010

19 Elevinflytande arbetet på skolorna behöver utvecklas ordentligt Unga upplever att deras förslag inte tas på allvar Internet sociala medier ger nya perspektiv,sociala instutioner & verktyg

20 400 kommunala inflytande forum

21 Expert kompetens är viktigt! Expert kompetens är viktigt!

22 Vad krävs av dig & mig?

23 Ledarens förhållningssätt Lyhördhet Dialog i demokratisk anda Uppmuntran till kritiskt tänkande

24 Ledarens kompetens att förmedla till deltagarna Slussning ( föra över kunskap) Empowerment redskap Projektkunskap Ungas egen organisering ( föreningskunskap) Demokratisk möten

25 Lokalt områdesarbete Samverkan Kunskap & förmedlare av demokrati & mänskliga rättigheter, barnkonventionen i synnerhet

26 Arbeta med ett ungdomsperspektiv Synliggöra och motverka diskriminering Kunskap om härskartekniker, normkritisk tänkande

27 Aktuell omvärldskunskap, anknytning till forskning Kunna mäta kvalité och analysera sin egen profession & verksamhet, för att kunna utvecklas

28 Skapa och utveckla hjälpsamma stödstrukturer

29 KASAM Känslan av Sammanhang Antonovsky

30 Tips för att lyckas!

31 SAMVERKA?!

32 Vad är KUL? Att bli sedd för den man är Att den vuxne ser och bekräftar mig Att fnittra ihop Kompetensutveckling Ulf Blomdahl

33 M etoder är en framgångsfaktor

34 Att se nytt

35 Nuläges Analys - utse en bordsvärd - utse en tidshållare - utse en sekreterare Runda Vilka framgångar ser du att ni redan har gjort i din verksamhet. Varför har ni lyckats så bra med detta? En kort diskussion/inventering Gör en runda, var och en får berätta om sina framgångar. Skriv ned sammanfattande rubriker på rapport bladet. Varje bord ger varandra positiv feedback och uppmuntran till vilket bra arbete den har gjort!

36


Ladda ner ppt "Om vi fick bestämma. För, med & av unga Vad är en ungdom?"

Liknande presentationer


Google-annonser