Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Modeller.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Modeller."— Presentationens avskrift:

1 Modeller

2

3 Arbetsmetoder ”Pluppkarta” Diskussioner; vad kan förbättras och hur?
Dramaövningar; attityder kring Jaxområdet Fältstudier Fotografering Modellbyggen Ritningar, Jaxtorget Presskonferens, Redovisning 24 maj 2012 ”Alla yrkens kväll” ”Snacka om Borlänge”, medborgardialog Förutsättningslösa diskussioner med unga i tidiga skeden – Jaxtorget, påbörjat med ungdomsrådet. Skapande verksamhet m.m. – Nygårdsskolan och Maserskolan Tillfällen att delta under samrådet – planprogram för Jakobsgårdarna 3

4 Min tro och förhoppning är
att barn och unga som får vara delaktiga och blir lyssnade på utvecklar ett samhällsengagemang som de tar med sig vidare genom livet

5 ”Peace & Love finansierar satsning på Sportfältet
Nya sportfältet Ur Borlänge tidning 25 februari 2012 ”Peace & Love finansierar satsning på Sportfältet Det blir också en satsning på spontanidrott. Hur det ska se ut ska borlängebor och framför allt ungdomar, få vara med och påverka.” Förutsättningslösa diskussioner med unga i tidiga skeden – Jaxtorget, påbörjat med ungdomsrådet. Skapande verksamhet m.m. – Nygårdsskolan och Maserskolan Tillfällen att delta under samrådet – planprogram för Jakobsgårdarna

6 Sportfältet Hur har vi arbetat? Projektledare, 2 st per klass,
uppgift: hålla kontakten med kommunen Trygghet och integration Gruppdiskussioner Fältstudier Insamling av information, bilder m.m. Redovisning: ritning av ”drömsportfältet” Förutsättningslösa diskussioner med unga i tidiga skeden – Jaxtorget, påbörjat med ungdomsrådet. Skapande verksamhet m.m. – Nygårdsskolan och Maserskolan Tillfällen att delta under samrådet – planprogram för Jakobsgårdarna 6

7 Förutsättningslösa diskussioner med unga i tidiga skeden – Jaxtorget, påbörjat med ungdomsrådet.
Skapande verksamhet m.m. – Nygårdsskolan och Maserskolan Tillfällen att delta under samrådet – planprogram för Jakobsgårdarna

8 Unga spekulerar Erika berättar om de olika delarna i projektet
Introduktionsdag för 12 lärare Inspirationsdag för elever 269 elever – Miljötinget, Ung Företagsamhet, KNUT-projektet Debatt 170 elever. Politiker och tjänstemän i panelen. Svarade på frågor. Frågor via sms eller direkt. Sms i realtid som besvarades direkt. Samtal där elevers frågor och idéer bollades. Slutredovisning Presentera sina förslag för en jury. Politiker, tjänstemän, organisationer mfl 8

9 Skräddarbacksskolan åk 5

10 Lärdomar vid arbete med skolan
Förankra tidigt och tydligt med skolledning och lärare - Ge tydligt uppdrag - Visa på kopplingen mellan fysisk planering och läroplanen - Låt arbetet vara intensivt i början och plana ut därefter

11 Förankring i Lgr 11 Samhällskunskap
Mänskliga rättigheter inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen och diskrimineringsgrunderna i svensk lag - Aktuella samhällsfrågor /.../ - Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner - Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.

12 Förankring i Lgr 11 Geografi
Fältstudier av natur- och kulturlandskap, till exempel av samhällsplanering i närsamhället Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data /.../ kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på Internet, till exempel satellitbilder.

13 Mervärden Positiv ingång för mindre studiemotiverade elever
Positiv energi, värdefulla kontakter och nya infallsvinklar Medievana Sommarjobb med barnkonventionen och ungdomsrådet fortsatt intresse för samhällsfrågor Tillfälle att bearbeta flera delar ur det centrala innehållet i bl.a. samhällskunskap och geografi på ett verklighetsanknutet sätt

14 Positivt att samhällsplanera i skolan
Man blir mer rädd om saker och mer engagerad när man får vara med och påverka Roligt att ens åsikter känns viktiga Vi är experter på att vara just ungdomar Vuxna och politiker borde lyssna mer på ungdomar Roligt med ett lite mer fritt och kreativt arbetssätt Förutsättningslösa diskussioner med unga i tidiga skeden – Jaxtorget, påbörjat med ungdomsrådet. Skapande verksamhet m.m. – Nygårdsskolan och Maserskolan Tillfällen att delta under samrådet – planprogram för Jakobsgårdarna

15 På gång Planerande för ett ridhus – skola med ridprogram kontaktad Gång- och cykelväg vid industriområde – skola ska kontaktas Folkets park – gymnasiet och en låg- och mellanstadieskola har visat intresse

16 Beslut i kommunstyrelsen
I planprocessen ska en av rutinerna vara att barn och unga ska komma till tals. I samband med att planuppdrag ges ska beslut tas på vilket sätt barn och unga ska komma till tals.

17

18

19 Träff med barn och lärare på skolorna
Barn och unga i samhällsplaneringen Nätverksträff

20 Tack! Unni Öhman


Ladda ner ppt "Modeller."

Liknande presentationer


Google-annonser