Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fritidsverksamheten på Södermalms skola

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fritidsverksamheten på Södermalms skola"— Presentationens avskrift:

1

2 Fritidsverksamheten på Södermalms skola

3 Skolans vision: En trygg skola där glädje, välbefinnande och lust att lära är centrala begrepp.

4 Fritidshemmet regleras i skollagen och läroplanen ( Lgr 11)

5 Vi på fritids har en helhetssyn som innebär att om barnet / eleven mår bra, så har han / hon också bästa förutsättningen att lära.

6 Fritidshemmet och skolan ger eleverna olika kunskaper och erfarenheter, som tillsammans kompletterar varandra. Båda verksamheterna utgår från barnens utveckling och lärande.

7

8 Fritidshemmets uppdrag är:
Att ha omsorg om barnets välbefinnande och stödja barnens fysiska, sociala, intellektuella och emotionella utveckling.

9 Detta innebär att vi stödjer barnens utveckling:
före och efter skolan under skoltid i olika gruppkonstellationer (skolfritids) tillsammans med klasslärare under skoltid under skollov

10 På fritidshemmen strävar vi efter att erbjuda varje barn en meningsfull fritid där det fria valet sätts i fokus.

11 Vi vill ge barnet möjlighet att utveckla sin sociala kompetens, sin självkänsla och sin identitet genom ett positivt samspel med andra barn och vuxna.

12 Våra ledord är… Trygghet Lärande Utveckling

13 Trygghetsarbetet innefattar bland annat vårt arbete med Värdegrunden
Nolltollerans mot all form av kränkande behandling Likabehandlingsplanen Trivselregler Friends Rastvärdar Islandsmodellen

14 Lärande sker på många olika sätt
Social kompetens Digitala verktyg Skapande Lek Drama Musik Dans Hälsa

15 För att befrämja positiv utveckling arbetar vi bland annat med…
Genusperspektiv Demokrati Elevinflytande

16

17 Och nu… Välkommen till…

18 En dag på fritids!

19 Klockan 06.30 öppnar fritids

20 Frukost serveras klockan 07.30

21 Under skoldagen som börjar 08
Under skoldagen som börjar har de yngre eleverna schemalagd skolfritidstid.

22

23

24 Eftermiddagsfritids öppnar efter skolans slut

25

26 Mellanmål ger ny energi

27

28 Frukt är gott!

29 Klockan 17.30 stänger fritids

30 Tack för idag!

31 Södermalms skola September 2013


Ladda ner ppt "Fritidsverksamheten på Södermalms skola"

Liknande presentationer


Google-annonser