Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till Tullingebergsskolans förskoleklass 2014

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till Tullingebergsskolans förskoleklass 2014"— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till Tullingebergsskolans förskoleklass 2014

2 Några fakta om Tullingebergsskolan
Cirka 230 barn inklusive förskoleklass och träningsskola Cirka 45 anställda Budget på cirka 20 miljoner Vi lagar maten själva –bäst på ekologi i kommunen 2012!

3 Tullingebergsenheten Rektor, 50% biträdande rektor, 90%skolintendent
Organisation Tullingebergsenheten Rektor, 50% biträdande rektor, 90%skolintendent På Tullingebergsskolan fyra arbetslag: Näckrosen Daggkåpan Solsidan 4-5

4 Dokument som styr vår verksamhet
Lgr11, med tim- och kursplaner Skollag 2011, skolförordning Botkyrka kommuns ettårsplan                                                       

5 Det här är skolans ledningsdeklaration
Skolledningen på Tullingebergsskolan ska inspirera, uppmuntra och leda medarbetare och elever. vara lyhörd och kommunikativ gentemot alla som har synpunkter på vår verksamhet. tillsammans med personalen skapa förutsättningar, så att vi kan nå mål och kunskapskrav för alla elever.

6 Det här är våra utvecklingsområden under innevarande läsår 13/14
Synliggörande av barns kunskaps- och sociala utveckling genom kvalitetsarbete skola/fritids  Trygghet och studiero  Elever med behov av stöd  Strukturerad och välorganiserad fritidsverksamhet  Språkutvecklande arbetssätt, läsa och skriva Entreprenöriellt lärande  Värdegrundsarbete och intensivt arbete med ”Plan mot kränkande behandling” och antimobbingarbetet.  Sträva efter att ha behöriga pedagoger på samtliga tjänster.  Utveckla och förbättra lärmiljö ute och inne.  Minska matsvinnet

7 Vi ser till att vara ute så mycket vi kan …så alla barn behöver ett par gummistövlar som får stå kvar i skolan!

8 Att vara ute och röra på sig dagligen..
främjar inlärning ger friskare barn ger barn som är medvetna om vår miljö ger barnen alternativ till stillasittande aktiviteter ger barnen vidare perspektiv på tillvaron

9 Det här tycker vi också är viktigt!
Arbetsmiljö för elever och personal Elevinflytande

10 Elevinflytande Tullingebergsskolans elevråd träffas 2-3 gånger per termin Alla elever på skolan får vara med och bestämma om bland annat skolgården och skolmaten. Samtal om utveckling och senare IUP och skriftliga omdömen

11 Arbetsmiljön för barn och vuxna på Tullingebergsskolan
…visar vi varandra respekt …använder vi ett vårdat språk …är vi aktsamma om skolans lokaler och våra läromedel …är vi rädda om varandra och varandras saker …tar vi alla ansvar för en god arbetsmiljö …reagerar vi när någon blir retad eller utsatt

12 Trygghet och studiero Alla våra elever ska ha en bra miljö för sitt lärande. Det innebär att vi måste arbeta strukturerat och målmedvetet med arbetsmiljön i klassrum och på fritids. Handlingsplan och plan mot kränkande behandling är viktiga verktyg.

13 Så här kan en dag med förskoleklassen se ut!

14 Morgon! Några kommer redan till frukost (7.30). Våra fritidsavdelningar turas om att öppna (6.30)! Vi är ute en stund och sedan har vi samling och går igenom vad som händer under dagen.

15 Förmiddag! Vi jobbar enskilt eller i grupp! Vi är ofta ute!

16 Vi lär oss en massa olika saker
Vi lär oss en massa olika saker! Det beror på vad vi är intresserade av och vad vi har lust att göra.

17 Ibland jobbar vi med tema
Ibland jobbar vi med tema. Det kan vara kroppen,vatten, natur, hur vi bor eller något vi har bestämt tillsammans med de andra grupperna i arbetslaget. Vi har också idrott och musik!

18 Vi går ut och leker!! ..och tränar på att ta hänsyn och respektera varandra!

19 Skapande, lärande och lek!
Vi har mycket tid för detta! Leken är ett av de viktigaste verktygen barnen har för att lära sig, samspela, samarbeta och därmed lära sig en massa nya spännande saker!                                                                          

20 Lunch

21 Fritidsverksamhet – en viktig del av vår pedagogiska verksamhet!

22 Vad händer nu och när? Ansökan, med e-legitimation på Internet, mellan den 20 januari och den 10 februari. Då ansöker du även om fritidsplats och modersmål. När man ansöker så ansöker man med e-leg eller användaruppgifter (som man får ansöka om via ansökningssidan). Mer info om detta finns på www.  Barn och utbildning under rubriken ”Dags att söka skola?” I april får ni besked om vilken skola ert barn blir placerad i. Barnen hälsar på med förskolepersonal och föräldrar. Vi bjuder på lunch. Öppet hus fritids (maj). Vi har även olika former av överlämnandesamtal och besök av vår personal till barnens förskolor. I maj blir grupplistorna klara. Ett första föräldramöte blir det den 26 maj Då är förhoppningsvis klar med förskollärare och hur grupperna ska se ut. Från den 1 augusti tillhör barnen formellt skolan. Från måndagen den 4 augusti kan invänjning på fritids påbörjas.

23 Fritids, skolbarnomsorg
Sök fritids i tid! Det gör ni samtidigt som ni ansöker om plats i förskoleklass! När vi fått veta att ni ska gå i förskoleklass och på fritids hos oss kommer ni att få en blankett där ni anger när ni vill börja er invänjning, eventuella allergier eller annat som vi bör veta innan ert barn kommer till oss!

24 Överlämning förskola-förskoleklass!
Vi återkommer om hur överlämningen ser ut inför ht Just nu pågår utvärdering av tidigare rutiner runt övergången förskola/förskoleklass. Vi ska sträva efter att skolorna i Tullinge gör så lika som möjligt.

25 Och sist men inte minst. Välkomna till Tullingebergsskolan
Och sist men inte minst! Välkomna till Tullingebergsskolan! En trivsam arbetsplats med mycket duktig och engagerad personal!

26 Kontaktuppgifter Rektor Jeanette Ohlsson Biträdande rektor Maud Torstensson Hemsida:


Ladda ner ppt "Välkommen till Tullingebergsskolans förskoleklass 2014"

Liknande presentationer


Google-annonser