Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till föräldramöte

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till föräldramöte"— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till föräldramöte
17 september 2013

2 Amsbergs skola Organisationen: Ny bitr.rektor
klass antal elever pedagogers namn F-klass 11 Ninni och Micke Linda och Annika Veronica, Martin Ambjörn och Petra Sussie,Micke och Karin

3 Fritids Specialundervisning Här jobbar Martin, Micke, Annika, Ninni
Tjänsten är inte tillsatt ännu.

4 Sjukanmälan och tider Ring (där kommer det att finnas en telefonsvarare) eller på Edwise. Viktigt att meddela frånvaro i tid. Meddela senast 7.45. Viktigt att lämna in schema till fritids.

5 Simundervisningen 2013/2014 Bad är ett av flera delmoment i ämnet Idrott och hälsa. I och med nya läroplanen (Lgr 11), når en elev inte betyget E (som är det lägsta) i ämnet om man inte kan simma 200 meter (varav 50 m i ryggläge) vilket senare kan försämra möjligheterna att uppnå gymnasiebehörighet eftersom kraven skärpts. Kravet är tvingande, vilket innebär att kommunen har skyldighet att ge förutsättningar för eleven att uppnå betyget E. Därför har vi reviderat villkoren för bad i skolan. Vi måste frigöra tid för de elever som inte kan simma. Elevernas kunskaper kommer därför att kontinuerligt stämmas av.

6 Nationella prov Syftet med de nationella proven är i huvudsak att:
stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå

7 De nationella proven läsåret 2013/2014 för Grundskolan
Årskurs 3: Matematik, svenska och svenska som andraspråk Årskurs 6: Engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk, ett av ämnena biologi, fysik eller kemi samt ett av ämnena geografi, historia, religionskunskap eller samhällskunskap. Skolverket fördelar ämnesproven i biologi, fysik, kemi och geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap.

8 Provperiod för ämnesprov i årskurs 3 i grundskolan Läsåret 2013/2014
Ämnesproven i matematik och svenska och svenska som andraspråk ska genomföras i skolor under perioden 10 mars - 16 maj 2014 (vecka 11-20).

9 Mobiltelefoner Angående mobiltelefoner i skolan
På förekommen anledning har vi rektorer beslutat följande angående mobiltelefoner i skolan. Det är tillåtet för elev att på eget ansvar ha med sig mobiltelefon till skolan. Skollagen 5 kap.6§. Mobiltelefonen ska vara avstängd under skoltid. Om mobiltelefonen missbrukas under skoltid har personalen rätt att beslagta telefonen. Telefonen får sedan hämtas ut av vårdnadshavare hos rektor.

10 skolråd Vårt förslag är att varje klass utser två representanter (en ordinarie och en suppleant). Skolrådet träffas två gånger på termin på eftermiddagstid och diskuterar skolutvecklingsfrågor.

11 Tack för oss! Vi ser fram emot ett gott samarbete med er föräldrar!


Ladda ner ppt "Välkomna till föräldramöte"

Liknande presentationer


Google-annonser