Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Individuellt Stöd i Vuxenlivet Arbetslinjen 2.0

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Individuellt Stöd i Vuxenlivet Arbetslinjen 2.0"— Presentationens avskrift:

1 Individuellt Stöd i Vuxenlivet Arbetslinjen 2.0

2 Bakgrund NOVA NOVA är en nyetablerad enhet inom Vårdbolaget TioHundra AB. Enheten är organiserad inom VO Habilitering & Handikapp och har inledningsvis växt fram utifrån ett uppdrag 2010 från Förvaltningen. Därefter har verksamheten utvecklats utifrån en mer traditionell Daglig Verksamhet (arbetsanpassning) till att i ”förädlad” form arbetat vidare under arbetsnamnet Arbetslinjen. Vägen till arbete

3 NOVA Vägen till arbete

4 NOVA ISV är en grundläggande del av vår arbetsmetodik
Vägen till arbete ISV är en grundläggande del av vår arbetsmetodik ISV bygger på grundprinciperna i Supported Employment (SE) SE är enligt Socialstyrelsen ett samlingsnamn för en viss typ av arbetsrehabiliteringsinsatser för personer med funktionsnedsättningar ISV tar avstamp i SE på många sätt men fokuserar så långt det går på deltagarens hela livssituation och inte bara på arbetslivet

5 ISV med fyra interagerande moduler
Grundsysselsättning - Struktur i vardagen med arbetsliknande uppdrag - Social samvaro - Inledande kartläggning (identifiera styrkor och intressen) - Motivationsarbete - ”prova på” under trygga former Praktik - Identifiera intressanta arbetsplatser - Introducera för arbetsgivare - Utökad kartläggning (prova styrkor och intressen) - Stöd på arbetsplatsen (uppföljning, utvärdering) Validering - Påbyggnad på kartläggningen - Arbetslivets vardagsvillkor (söka jobb, sociala regler, förväntningar) - Tydliggjord och dokumenterad kompetens - Individuell ”handbok” (verifierade styrkor, strategier, metoder) Arbete - LSS-insatsen avslutad eller ”parkerad” - Fortsatt stöd till arbetstagaren (Personligt Biträde via AF) - Stöd till arbetsgivaren NOVA Vägen till arbete

6 Nätverk och Samverkan NOVA
Deltagarens motivation är en grundläggande framgångsfaktor Om tillvaron är begriplig, hanterbar och meningsfull så ökar sannolikt graden av motivation och därmed också individens drivkraft Motivational Interviewing MI Non Violent Conversation NVC Lösningsfokuserat arbetssätt NOVA Vägen till arbete Nätverk och Samverkan Varje deltagare får en ansvarig handledare från NOVA Uppdrag att identifiera och samordna det personliga nätverket Uppdrag att identifiera, samordna och följa upp den individuella samverkansplanen

7 NOVA Vägen till arbete

8 Vår största utmaning ! NOVA
Vägen till arbete Hur ska vi etablera NOVA som en efterfrågad aktör på den lokala arbetsmarknaden? Med vilka argument ska vi övertyga lokala arbetsgivare att ta emot våra deltagare?

9 Vårdbolaget Tiohundra tar ett initiativ till ett
nätverk av socialt ansvarstagande företag i Roslagen NOVA Vägen till arbete Tiohundra har en dominerande roll inom välfärdsområdet i Roslagen en unik möjlighet att ta initiativ och ansvar för hur vi och andra påverkar samhället Corporate Social Responsibility CSR ligger i tiden för det moderna företaget kan delas upp i tre delar; ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande att erbjuda praktikplatser eller anställa ur grupper som har svårt att få jobb konkreta åtgärder på varje enskild arbetsplats och engagerar ofta personalen

10 NOVA SAFIR blir ett nätverk av lokala medlemsföretag som vill utvecklas genom att också ta ett socialt ansvar. SAFIR kan bli ett positivt varumärke som lanseras och drivs av TioHundra AB genom NOVA. Kanske i samarbete med t.ex. FK, AF, Norrtälje Kommun Medlemsföretagen erbjuder NOVA-deltagare aktiviteter, praktik eller anställning. SAFIR kan delas in i olika nivåer och innehåller: Marknadspaket, logo, annonser m.m. Utbildning (ISO26000, funktionsnedsättning m.m.) Informationsmaterial till personal Nätverksträffar SAFIR-dagen (årligt evenemang) Årets SAFIR-företag - prisutdelning Varumärket SAFIR används som kommunikator i företagets initiativ till samverkan mellan, och utveckling av, socialt ansvarstagande företagare i Roslagen. Vägen till arbete

11 Vägledning för socialt ansvarstagande ISO 26000
NOVA Vägen till arbete

12 Organisation och Process 2013
NOVA UPPDRAGS- GIVARE NÄTVERK Vägen till arbete SAFIR Arbetskonsulent ISV Stödperson Nätverkssamordning KVALITET & MARKNAD Information Dokumentation Kvalitet Marknad Enhetschef Ledning Verksamhetsutveckling Strategi Omvärld

13 NOVA Arbetslinjen Vägen till arbete


Ladda ner ppt "Individuellt Stöd i Vuxenlivet Arbetslinjen 2.0"

Liknande presentationer


Google-annonser