Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Motivation Arbete Glädje Idrott Cooperation

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Motivation Arbete Glädje Idrott Cooperation"— Presentationens avskrift:

1 Motivation Arbete Glädje Idrott Cooperation
Film från Corren Affärsliv

2 Motivation Arbete Glädje Idrott Cooperation
Så öppnar vi arbetslivet! Hur ökar vi möjligheten till arbete för människor med funktionsnedsättning? 11 december 2013 World Trade Center, Stockholm

3 Motivation Arbete Glädje Idrott Cooperation
Idrotten är en stor arbetsgivare Vill vara med och bidra på vårt sätt Genomfört projekt sedan mitten av 90-talet Goda resultat, 38% - 74% vidare

4 Motivation Arbete Glädje Idrott Cooperation
Bygger pärlbandsprojekt Socialfonden Målgrupper – Långtidssjukskrivna och Långtidsarbetslösa Verksamhet i hela Östergötland

5 Motivation Arbete Glädje Idrott Cooperation
Samarbetsparter Arbetsförmedlingen Linköping, Norrköping, Motala och Mjölby Kooperativet Kooptima Handikappföreningarna i Östergötland

6 Motivation Arbete Glädje Idrott Cooperation
Projektstorlek Ca 350 deltagare 2 årigt projekt, avslutar mars 2014 Stora gruppen – ca 20 deltagare i 6 mån, JOBen Lilla gruppen pers med löpande intag, ALI 11 milj i EU-stöd

7 Motivation Arbete Glädje Idrott Cooperation
Arbetssätt Grupputveckling Självkänsla, självförtroende, individuella mål och delmål Individuella handlingsplaner 1 dag/vecka är gruppdag Friskvård Fokus på jobb/komma närmare arbetsmarknaden

8 Motivation Arbete Glädje Idrott Cooperation
Rekrytering av deltagare Informationsträffar på Af Intresseanmälan direkt på plats Personliga intervjuer Vi möter INDIVIDEN Många dolda funktionsnedsättningar, de flesta är inte ”funktionshinderskodade” Upptäcker snabbt ev problem i projektet Rekrytering

9 Våra deltagare Alla åldrar Många med lång arbetslöshet
Nästan alla har ett lönebidrag Olika sammansättning i olika städer Ofta en tung social ryggsäck Funktionsnedsättning ofta en bakomliggande anledning till arbetslöshet/sjukskrivning Individuell stöttning/handledning ofta en förutsättning

10 Motivation Arbete Glädje Idrott Cooperation
Praktik Öka anställbarheten Idrottsföreningar och företag Individuell matchning Individuellt anpassad praktik Coachning, stöttning och peppning Vissa säger tidigt att det kan leda till arbete, men på de flesta platser är det upp till deltagaren att ”göra sig oumbärlig” Trepartssamtal kontinuerligt med deltagaren, handledaren och projektledaren

11 Motivation Arbete Glädje Idrott Cooperation
När deltagaren är klar i projektet… …så lämnar vi ett skriftligt underlag till Af för varje deltagare som inte gått vidare till anställning Där beskriver vi styrkor, arbetsförmåga, utvecklingsområden etc. Underlaget skrivs i samråd med deltagaren

12 Motivation Arbete Glädje Idrott Cooperation
Transnationalitet Samarbete med Polen och Tyskland Vi har gjort studiebesök i Erfurt, Tyskland De besöker Sverige våren 2014 för att se hur vi skapar arbete för personer med funktionsnedsättning Vi åker till Warszawa, Polen, i februari 2014

13 Motivation Arbete Glädje Idrott Cooperation
Utvärdering Linköpings Universitet – Inst för sociologi Följeforskning – Lärande utvärdering Har varit oerhört givande

14 Motivation Arbete Glädje Idrott Cooperation
Våra tillgänglighetsperspektiv Individnivå Projektnivå Strukturnivå

15 Motivation Arbete Glädje Idrott Cooperation
Resultat från MAGIC hittills… Snittbetyg på 4,4 (5-gradig skala) 44% kom vidare i arbete, grupp 1 (65%) 44% kom vidare i arbete, grupp 2 55% kom vidare i arbete grupp 3 72% vidare på den ort som lyckats bäst Det individuella arbetssättet har bidragit starkt

16 Motivation Arbete Glädje Idrott Cooperation
Framgångsfaktorer Engagerade projektledare – eldsjälar Bred kompetens och erfarenhet Individuellt stöd hela vägen till praktik och under praktiken Ser individen och möjligheterna Det finns en arbetsplats för ALLA!

17 Att vara deltagare i idrottens projekt ska vara speciellt!
Motivation Arbete Glädje Idrott Cooperation Att vara deltagare i idrottens projekt ska vara speciellt!


Ladda ner ppt "Motivation Arbete Glädje Idrott Cooperation"

Liknande presentationer


Google-annonser