Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Syfte Syftet med programmet är att förbereda personen för deltagande i arbetsförmedlingens insatser, program och samlade tjänsteutbud. Under programtiden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Syfte Syftet med programmet är att förbereda personen för deltagande i arbetsförmedlingens insatser, program och samlade tjänsteutbud. Under programtiden."— Presentationens avskrift:

1 Syfte Syftet med programmet är att förbereda personen för deltagande i arbetsförmedlingens insatser, program och samlade tjänsteutbud. Under programtiden står arbetsförmedlingens samlade tjänsteutbud till förfogande och insatserna ska ges efter behov och vid behov anpassas individuellt En individuell handlingsplan ska tas fram under programmets gång och ska utgöra ett underlag för att ta ställning till vilka övriga arbetsmarknadspolitiska insatser som kan öka möjligheten för personen att få arbete.

2 1 januari 2010 Ca 300 personer utförsäkrades från sjukförsäkringen i område Norrköping. Alla har erbjudits ett överlämningsmöte med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan tillsammans.

3 Prognos för 2010 Enligt beräkningar från Försäkringskassan kommer ca personer per månad att utförsäkras i område Norrköping under 2010. I dagsläget är ca 380 personer inskrivna i programmet. I december 2010 beräknas det vara ca 500.

4 Hur ser målgruppen ut? Fler kvinnor än män.
Ca 25% av målgruppen har en anställning - en del arbetar partiellt. De två vanligaste anledningarna till tidigare sjukskrivning är smärta och psykisk ohälsa. Efter genomfört överlämningssamtal såg ca 50% av målgruppen som började den 1 januari arbetslivsintroduktionen som en möjlighet Källa: medarbetare Arbetsförmedlingen Norrköping

5 Vad vi kan erbjuda! I egen regi
Arbetsförmedlare som har erfarenhet av att jobba motiverande med arbetslivsinriktad rehabilitering. Vägledningsgrupp. Stödsamtal med arbetspsykolog. Stöd för stresshantering. Seminarieserie – stress, sömnhygien och ergonomi och kroppskännedom. Grupper inriktade mot ergonomi & aktivitet. Grupper inriktade mot smärthantering. Ytterligare aktiviteter under uppbyggnad.

6 Vad vi kan erbjuda! I extern regi
Insatser från samordningsförbundet. Övriga upphandlade motivationsinsatser. Ytterligare aktiviteter under uppbyggnad.

7 Vad händer efter programmet arbetslivsintroduktion?
Målet är att individen och Arbetsförmedlingen tillsammans skall ha kommit fram till vad som är nästa steg mot arbete och därför övergår i ett annat program hos Arbetsförmedlingen. I de fall som vi under programtiden kommer fram till att de medicinska förutsättningarna är för oklara/dåliga bokas ett avstämningsmöte med Försäkringskassan som bedömer rätten till ny sjukpenning.

8 Framgångsfaktorer Så mycket information och dialog som möjligt så fort som möjligt. Befintliga arbetsgivare med på tåget från allra första början. En tro på att människor kan och vill förändra sin situation. Ödmjukhet och motivationsarbete över längre tid. Tålamod.


Ladda ner ppt "Syfte Syftet med programmet är att förbereda personen för deltagande i arbetsförmedlingens insatser, program och samlade tjänsteutbud. Under programtiden."

Liknande presentationer


Google-annonser