Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ARBETSGIVAREN                                        Som arbetsgivare har du ett lagstadgat ansvar för att ta tillvara dina medarbetares arbetsförmåga.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ARBETSGIVAREN                                        Som arbetsgivare har du ett lagstadgat ansvar för att ta tillvara dina medarbetares arbetsförmåga."— Presentationens avskrift:

1 ARBETSGIVAREN                                        Som arbetsgivare har du ett lagstadgat ansvar för att ta tillvara dina medarbetares arbetsförmåga. Det innebär också att du har ett ansvar att anpassa arbetsplatsen eller på annat sätt ta hänsyn till medarbetarens förutsättningar för hel- eller deltidsarbete. Du ska både uppmärksamma och utreda de rehabiliteringsbehov som dina medarbetare har.

2 ARBETSGIVAREN                                        När din medarbetare varit sjukskriven i fyra veckor ska du dokumentera de åtgärder som ni tillsammans planerar i en rehabiliteringsutredning. Självklart kan du starta utredningen tidigare om du vet att din medarbetare kommer att vara borta i fyra veckor. Utredningen skickar du till Försäkringskassan senast efter 8 veckor.

3 ARBETSGIVAREN                                        Håll kontakten Det är viktigt att du håller kontakten med en sjukskriven medarbetare. Ett eventuellt rehabiliteringsarbete blir lättare att genomföra om ni har en fungerande dialog.

4 Avstämningsmöte För att snabbare komma igång med en planering för återgång i arbete för din medarbetare kan du som arbetsgivare, din medarbetare eller Försäkringskassan ta initiativ till ett avstämningsmöte.

5 ARBETSGIVAREN                                        Avstämningsmöte På ett avstämningsmöte ska ni komma fram till vilka förutsättningar som finns för din medarbetare att arbeta heltid eller deltid och behov av och möjligheter till rehabilitering. Deltagare på mötet kan, förutom din medarbetare och dennes handläggare på Försäkringskassan, vara du som arbetsgivare, behandlande läkare, Företagshälsovården och andra berörda parter. När ni träffas tillsammans kan ni fånga upp just sådana uppgifter som är väsentliga för återgång i arbete. Inte sällan är det andra orsaker, utöver sjukdomen, som hindrar medarbetaren från att börja arbeta igen.

6 ARBETSGIVAREN                                        Avstämningsmöte Viktigt på avstämningsmötet är att diskutera anpassning av arbetsuppgifter och arbetsplats och att lyfta fram möjligheten till deltidssjukskrivning. Målet är att göra det så enkelt som möjligt för medarbetaren att komma tillbaka till sitt arbete, så snart som möjligt.

7 ARBETSGIVAREN                                        Avstämningsmöte Det finns skäl att skilja på avstämningsmötet och övriga flerpartsmöten som initieras av Försäkringskassan eller någon annan aktör. Det är försäkringskassans handläggare som tar ställning till om ett flerpartsmöte ska definieras som ett avstämningsmöte eller inte.

8 ARBETSGIVAREN                                        Följ upp resultatet Företagshälsovården kan hjälpa dig att hitta alternativa lösningar till hur ni ska hantera din medarbetares hälsoproblem. Men det är alltid du som arbetsgivare som ansvarar för att rehabiliteringsinsatserna dokumenteras och att resultaten följs upp.

9 Kom igång snabbt Statistiken visar att det är viktigt att rehabiliteringen kommer igång så tidigt som möjligt för att resultatet ska bli framgångsrikt.

10 Medarbetaren                                   Som anställd har man alltid ett ansvar att aktivt försöka få tillbaka sin arbetsförmåga. Medarbetaren ska också lämna medicinskt underlag och hjälpa till att få fram den information som behövs för att behovet av rehabilitering ska kunna fastställas.

11                                                            Din medarbetare ska vara med i planeringen av rehabiliteringsåtgärderna och därefter delta aktivt i rehabilitering. Medarbetaren                                   Aktivt engagemang

12 Försäkringskassan bevakar att rehabiliteringsutredningen görs i tid.
Försäkringskassan upprättar en rehabiliteringsplan tillsammans med dig och din medarbetare när ni kommit fram till att det behövs åtgärder för att din medarbetare ska kunna börja arbeta. Försäkringskassan ansvarar för att samordna de rehabiliteringsinsatser som behövs. Det kan handla om kontakter mellan dig som arbetsgivare, fackliga organisationer, sjukvård, socialtjänst och andra inblandade. Försäkringskassan ska ta initiativ till de försäkringsmedicinska utredningar och arbetslivsinriktade rehabiliteringsutredningar som behövs. Dessutom har alla som är sjukskrivna längre än 60 dagar rätt till en egen kontaktperson på Försäkringskassan.

13 Företagshälsovården är en expertresurs som du kan använda som hjälp när du behöver undersöka och bedöma de fysiska och psykiska riskerna i arbetet. De kan hjälpa till i samband med rehabiliteringsutredningen och vara ett stöd kring de anpassningsåtgärder som behöver genomföras på din arbetsplats.


Ladda ner ppt "ARBETSGIVAREN                                        Som arbetsgivare har du ett lagstadgat ansvar för att ta tillvara dina medarbetares arbetsförmåga."

Liknande presentationer


Google-annonser