Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Behov av habilitering och rehabilitering

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Behov av habilitering och rehabilitering"— Presentationens avskrift:

1 Behov av habilitering och rehabilitering
Denna presentation visar vad som gäller när någon har behov av samordnade resurser av habilitering och rehabilitering. Ett samarbete mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne

2 Behov av habilitering och rehabilitering
Samordning ska ske av olika instansers insatser, t ex hälso- och sjukvården, socialtjänsten, skolan Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2008:20

3 Den som ser behovet ska informera brukaren om möjlighet till samordning ska erbjuda samordning ska ta initiativ till att det genomförs ska kalla dem som ska medverka

4 Samordningen är till för brukare
som har ett samtidigt, långvarigt och omfattande behov av rehabilitering och någon eller några av de insatser som anges i föreskriften som har dokumenterade behov av samordnade insatser även brukarens företrädare kan ha önskemål om samordning Brukare = patient eller klient

5 Brukarens samtycke Samordning sker på brukarens uppdrag
Brukaren/brukarens företrädare medverkar vid planeringen Om brukaren är ett barn ska barnets inställning klarläggas Hänsyn ska tas till barnets synpunkter så långt möjligt

6 Samordnarens uppgift att vara kontaktperson till brukaren/närstående och berörd personal att ansvara för att gemensam plan upprättas att initiera samråd om ändring av insatser att ta tillvara erfarenheter från tidigare samordning

7 Planen ska innehålla Brukarens behov, förutsättningar och intressen
Målet för de samordnade insatserna Planerade beslut och insatser Uppgift om vem som ska genomföra insatserna Tidsplan för insatserna Samordnarens kontaktuppgifter Utvärdering/uppföljning och vem som ska göra det Uppgifter om läkemedel och hjälpmedel ska beaktas Komplettering kan ske i befintlig plan vid behov

8 Tolkning – om rutinen inte följs
Lösas genom lokala överläggningar alternativt Gemensam grupp på regional nivå som etablerats inom ramen för ansvarsöverens-kommelsen


Ladda ner ppt "Behov av habilitering och rehabilitering"

Liknande presentationer


Google-annonser