Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

I Ledningssystem för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess i VGR anges att: Regionens verksamheter ska ha en aktiv roll i en kring individen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "I Ledningssystem för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess i VGR anges att: Regionens verksamheter ska ha en aktiv roll i en kring individen."— Presentationens avskrift:

1 I Ledningssystem för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess i VGR anges att:
Regionens verksamheter ska ha en aktiv roll i en kring individen sammanhållen rehabiliteringsprocess eller sjukskrivningsprocess samt delta i utarbetande av gemensamma planer. Dokumenterade lokala rutiner för sjukskrivnings-processen ska finnas. En förutsättning för de lokala rutinerna är att bland annat rehabilitering/sjukskrivningskoordinering finns tillgängligt för respektive verksamhet. Lena Björk - Processledare Primärvården i Fyrbodal

2 VGRs definition Rehabiliterings-/Sjukskrivningskoordinering
En funktion som i individärenden svarar för att patienterna får tillgång till snabb och relevant bedömning och rehabilitering som gör att sjukskrivningsprocessen blir effektiv. Det kan innebära att koordinera rehabiliteringsinsatser, vara kontaktperson gentemot andra aktörer och göra uppföljning. Lena Björk - Processledare Primärvården i Fyrbodal

3 Rehabiliterings-/sjukskrivningskoordinering
HUR? Genom att verksamhetschef och försäkringsmedicinskt ansvarig utvecklar/fastställer konkreta arbetsrutiner på vårdenheten enligt ledningssystem för rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen Försäkringsmedicinskt forum, processledare och rehabkoordinatorer är stödfunktioner till vårdenheten att utveckla ett strukturerat samarbete kring sjukskrivningsfrågor och tidiga rehabiliteringsinsatser på vårdenheten och vid behov i rehabteam Lena Björk - Processledare Primärvården i Fyrbodal

4 Rehabiliterings-/sjukskrivningskoordinering
HUR? Genom att rehabchef presenterar ett ”smörgåsbord” av aktiviteter som rehabkoordinatorn kan vara behjälplig med - både gentemot vårdenheten och gentemot patienterna. Vilka rutiner och aktiviteter man väljer bestäms i ök mellan verksamhetschef och rehabchef. Se exempel på konkreta rutiner i dokument ”Rehabkoordinatorernas göra - icke göra”. Lena Björk - Processledare Primärvården i Fyrbodal

5 Rehabkoordinatorns roll och funktion
Samordnande funktion Arbeta för bra flöden i patientprocesserna som rör sjukskrivning och rehabilitering. Lotsa sjukskrivna patienter i rehabiliteringskedjan så att patienten utan dröjsmål får tillgång till adekvata åtgärder för att återfå hälsa och förbättra/fastställa funktionstillstånd Lena Björk - Processledare Primärvården i Fyrbodal

6 Rehabkoordinatorns roll och funktion
Utredande funktion Vid oklar problematik kan rehabkoordinatorn göra en tidig kartläggning för att om möjligt identifiera patientens subjektiva hinder och resurser. Om kartläggning visar problematik som kräver bredare myndighetssamverkan bör rehabkoordinator i samråd med patienten och PAL initiera kontakt med FK eller andra myndigheter för vidare handläggning av berörd myndighet eller samordningsförbund. Om det finns tillgång till Försäkringskassans handläggare på vårdcentralen bör dessa involveras för att boka avstämningsmöten etc Lena Björk - Processledare Primärvården i Fyrbodal

7 Rehabkoordinatorns roll och funktion
Stödfunktion till vårdenheten i arbetet att höja kvalitén på medicinska underlag. Stödja vårdenheten i arbetet med att ta fram ”Handlingsplan för att förbättra kvalitet i läkarintyg” och genomföra aktiviteter enligt plan. Initialt är det bra om verksamhetschef avsätter tid för möte med Försäkringskassans kontaktperson på vårdenheten (där det finns)  tillsammans med rehabkoordinatorn för att etablera en god kontakt och gå igenom enhetens handlingsplan. Klargör vem som gör vad. Lena Björk - Processledare Primärvården i Fyrbodal

8 Länkar Om Försäkringsmedicinskt forum: www.vgregion.se/fmf
Om rehabteam och rehabkoordinatorer: Om ledningssystem för rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen: Lena Björk - Processledare Primärvården i Fyrbodal


Ladda ner ppt "I Ledningssystem för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess i VGR anges att: Regionens verksamheter ska ha en aktiv roll i en kring individen."

Liknande presentationer


Google-annonser