Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Finansiell samordning – för vem ger det resultat ?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Finansiell samordning – för vem ger det resultat ?"— Presentationens avskrift:

1 Finansiell samordning – för vem ger det resultat ?

2 Medverkande parter En försäkringskassa En arbetsförmedling Ett landsting En eller flera kommuner eller kommundelar Alla fyra måste vara med

3 Målgrupp Yrkesverksam befolkning i åldrarna 18 – 64 år som är i behov av sam- ordnade rehabiliteringsinsatser för att uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. Cirka 5 procent av befolkningen i arbetsför ålder.

4 Varför finansiell samordning Individers behov av rehabilitering tillgodoses inte Samhällets resurser används inte kostnadseffektivt

5 Vad är orsaken ? Rehabiliteringsansvaret är uppdelat på flera aktörer Oklart ansvar Gemensamma metoder saknas Olika mål för myndigheterna Informationsbrister mellan myndigheter Ekonomiska incitament saknas

6 Vad behövs? Förbättrat samarbete mellan olika verksamheter och därigenom bättre tillgodose enskilda människors behov av rehabilitering Ett samlat eller sammanhållet ansvar för de insatser som behövs utifrån individens behov En struktur för samarbete, samverkan och samordning

7 Motiv och syfte Finansiell samordning mellan olika aktörer inom rehabiliteringsområdet ska underlätta en effektiv resurs- användning. De samordnade resurserna ska användas för insatser som syftar till att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvs- arbete.

8 Samordningsförbundets styrelse Skall kunna anlägga en helhetssyn på de frågor samordningsförbundet har att ta ställning till. Skall ha förmåga att höja sig över ett sektoriserat tankesätt och se till de syften och motiv som ligger bakom den finansiella samordningen.

9 Samordningsförbundets uppgifter - Besluta om hur tillgängliga medel skall användas - Besluta om mål och riktlinjer - Finansiera de rehabiliteringsinsatser som de samverkande parterna tillhandahåller - Stödja samarbetet mellan parterna - Svara för uppföljning och utvärdering - Upprätta budget och årsredovisning Ej fatta beslut som avser myndighetsutövning.

10 Insatser Finansiering av insatser inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde med syfte att återställa eller öka den enskildes funktions- och arbetsförmåga. Viktigt att även förebyggande åtgärder kan komma till stånd inom ramen för den finansiell samordning

11 Samverkansparternas uppgifter Beslutar om insatser till enskilda personer. Samverkansparterna behåller sitt rehabiliteringsansvar för den enskilde. Myndighetsutövningen ligger kvar på respektive part.

12 VÄRDEGRUND Alla rehabiliteringsinsatser skall utgå från den enskilde Norrköpingsbons behov och förmåga Den enskilde Norrköpingsbons aktiva medverkan i sin egen rehabiliteringsprocess skall alltid eftersträvas Alla insatser skall anpassas till kvinnors och mäns förmåga och förutsättningar Samtliga rehabiliteringsinsatser skall syfta till att den enskildes förmåga till förvärvsarbete direkt eller indirekt stärks

13 Förväntade effekter och vinster Individperspektiv - förbättrad hälsa och livskvalitet De samverkande parterna - finna snabbare och effektivare lösningar för individen, vilket förväntas leda till minskade kostnader Samhällsperspektiv - största vinsterna förväntas uppstå genom att individen kommer ut på arbetsmarknaden


Ladda ner ppt "Finansiell samordning – för vem ger det resultat ?"

Liknande presentationer


Google-annonser