Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Supported Employment & Customized Employment

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Supported Employment & Customized Employment"— Presentationens avskrift:

1 Supported Employment & Customized Employment
Trondheim 2-4 maj 2011 Annika Malm Mått 40,32,24

2 Ackvirering vs. Egenaktivitet
Place-then-Train Train-then-Place Train-Place-Maintain Finna, Få och Behålla

3 Ackvirering vs. Egenaktivitet
Bidrar till att man är metodtrogen – fidelity Bidrar till att man ger deltagaren hjälp med en av de svåraste moment i metoden Bidrar till att man ger företag en fördelaktig service i ett svårt moment och som skapar mervärde Skapar ett helhetsgrepp i matchningsprocessen Ökar coachens kompetens i arbetsmarknadsfrågor Skapar ett professionellt förhållningssätt och arbetssätt med företag Tydligare och starkare säljargument Bidrar till att skapa individanpassade och hållbara anpassningar

4 Ackvirering vs. Egenaktivitet
Leder till att man gör avsteg från metoden Leder till ökad missförstånd med företag Ökar risken till att man undanhåller eller inte berättar om sin funktionsnedsättning, livssituation eller behov av anpassning Bidrar till olika förväntningar och krav Bidrar ofta till att man söker fel eller olämpligt jobb Bidrar oftast till en sämre kvalificerad av matchning Bidrar till otydliga överenskommelser med företag Bidrar ofta till kortsiktiga anställningar

5 Ackvirering – fördelar för coachen
ökar coachens effektivitet, aktivitet och fokus i coachningsprocessen ökar coachens möjlighet och kunskap om att hitta lämpliga och realistiska arbeten ökar coachens motivation till att aktivt ta företagskontakter ökar coachens kvalitet i matchningen mellan deltagare och företag ökar coachens möjlighet till att skapa en god allians med företaget ökar coachens möjlighet till dialog och förhandling om en skräddarsydd och anpassad anställning ökar coachens möjlighet att nå en bra och hållbar lösning med företaget

6 Ackvirering – fördelar för deltagaren
ökar deltagarens egna motivation och aktivitet i coachningsprocessen som är bra underlag för ackvirering ökar deltagaren att vara öppen om sin livssituation och/eller sin funktionsnedsättning ökar förutsättningar för att skapa en god allians och samarbete med coachen ökar deltagarens medvetenhet om sina resurser och förmågor och/eller sina begränsningar ökar deltagaren att söka lämpliga och realistiska arbeten ökar deltagarens vilja att hitta en bra och hållbar lösning ökar deltagarens empowerment

7 Ackvirering – fördelar för arbetsgivaren
ökar arbetsgivarens intresse för ett omfattande samarbete ökar arbetsgivarens tolerans för avvikelser minskar arbetsgivarens nervositet att anställa individer med funktionsnedsättningar ökar arbetsgivarens engagemang, intresse och förståelse för att göra individuella anpassningar ökar arbetsgivarens engagemang för mångfaldsfrågor ökar arbetsgivarens intresse att ta en oväntad möjlighet ökar arbetsgivarens intresse att hitta kreativa lösningar som bidrar till ett vinna-vinna koncept för alla parter ökar arbetsgivarens kunskap om komplexa livssituationer och funktionsnedsättningar Ökar arbetsgivarens möjlighet till att stärka sitt varumärke

8 Ackvirering Tydlig överenskommelse om samarbetet
Tydlig coachningsprocess/program Stärker deltagarens självkänsla och självförtroende med stöd av coachen Tydlig ansvarsfördelning mellan coach och deltagare Tydligt fokus för deltagaren att enbart fokusera på sig själv i denna del av processen Ett led i att säkerställa kvalitén i matchningen Skapar hållbara och långsiktiga resultat


Ladda ner ppt "Supported Employment & Customized Employment"

Liknande presentationer


Google-annonser