Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ANOVA ökad tillväxt och entreprenörskap

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ANOVA ökad tillväxt och entreprenörskap"— Presentationens avskrift:

1 ANOVA ökad tillväxt och entreprenörskap
Växtkraft Mål 3 Insatsområde 2:2

2 Projektägare Vuxenutbildningen i Bollnäs kommun Projektmedfinansiärer
Arbetsförmedlingen Bollnäs/Ovanåker Försäkringskassan

3 Bakgrund Framgångsfaktorer i tidigare projekt
Partnerskapet för jämställdhet Pugia Tekla Utländska akademiker Under ytan/Storyline Partnerskap bok Pugia kartläggning integration jämnställdhet Tekla entreprenörskap mentorskap Utländska akademiker Under ytan Storyline använda deras modeller

4 Målgrupp Personer som är eller som riskerar att bli långtidsarbetslösa
Personer som är eller som riskerar att bli långtidssjukskrivna Personer som har arbete som de inte kan gå tillbaka till

5 Övergripande syfte Ge deltagarna ökad motivation till att ta eget ansvar för sin egen utveckling och sitt framtida yrkesliv Inspirera deltagarna till vilja av, förståelse för och känsla av sammanhang, i syfte att kunna påverka sin egen utveckling Bli förberedd och motiverad att arbeta inom framtida tillväxtområden Ge kunskap om samt stimulera deltagarna till genusmässigt otraditionella yrkesval

6 Rekrytering till projektet
Deltagare rekryteras från Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Bollnäs kommun

7 ett sätt att funktionellt ta tillvara
Metod Kunskapsåtervinning ett sätt att funktionellt ta tillvara redan förvärvad kunskap och erfarenhet hos deltagarna tidigare EU-projekts slutsatser, erfarenheter och upparbetade metoder t ex Partnerskap för jämställdhet, Utländska akademiker, Tekla, Pugia och Under ytan/Story line

8 Förändrad livssituation
Flödesschema Kartläggning Introduktionssamtal och inskrivning i projektet Personlig utveckling Individuell kompetens- utvecklingsplan Praktik Validering Yrkes utbildning Teoretiska ämnen Jämställdhet & Genus Arbete Studier Förändrad livssituation Nya realistiska mål IT och hållbar utveckling Kommunikation Kost och hälsa När- och omvärld Entreprenörskap Tillväxt

9 Projektet medverkar till
att det finns fungerande modeller för livslångt lärande att länet har framgångsrika modeller för att tillvarata och kompetensutveckla dem som står utanför arbetsmarknaden grupper på arbetsmarknaden att stödja kunskapsdriven tillväxt

10 Mål Personlig utveckling Förändrad försörjning
Anpassning till bristyrken Genusmässigt otraditionella yrkesval

11 Delmål Deltagarna upplever att de har fått en ny start i livet
Deltagarna upplever att deras attraktivitet på arbetsmarknaden har ökat Deltagarna har klart för sig vilka yrkesområden de vill gå vidare till Deltagarnas självförtroende har ökat

12 Resultat På väg till nytt arbete Lust till lärande
Ökad intiviativkraft Underlättat yrkesval Ökad anställbarhet Ökat intresse för vidare studier Ökad beredskap för entreprenörskap


Ladda ner ppt "ANOVA ökad tillväxt och entreprenörskap"

Liknande presentationer


Google-annonser