Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Studierektor/universitetsadjunkt

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Studierektor/universitetsadjunkt"— Presentationens avskrift:

1 Studierektor/universitetsadjunkt
Kompletterande utbildning för legitimerade sjuksköterskor utbildade utanför EU/EES Uppdragsutbildning på distans Lisbeth Carlsson Studierektor/universitetsadjunkt

2 Vägen till svensk behörighet för dem som har utom-europeisk utbildning inom ett legitimationsyrke är orimligt lång

3 Projekt Legitimation.nu
2002 fick Västra Götalandsregionen genom Samverkansdelegationen i uppdrag att leda arbetet med en förstudie att som ett samverkansprojekt mellan Göteborgs universitet, Högskolan i Trollhättan/ /Uddevalla, Högskolan i Borås, Länsarbetsnämnden i Västra Götaland

4 Projekt Legitimation.nu
Uppdraget Utveckla en dator- och distansbaserad utbildning i syfte att effektivisera språk- och kunskapsinlärning för personer med utländsk läkar- eller sjuksköterskeutbildning Vidare att undersöka förutsättningarna att med utnyttjande av ny teknik skapa bättre system för validering av reella kunskaper hos dessa personer

5 Projekt Legitimation.nu
Projektet genomfördes under i form av tre delprojekt; Läkare Sjuksköterskor Språk Valideringsarbetet har varit ett fjärde område som har berört både läkare- och sjuksköterskeprojekten

6 Projekt Legitimation.nu
Sjuksköterskan Syftet var att skapa en modell för utveckling och genomförande av stödutbildning och validering för att korta studievägen till svensk sjuksköterskeexamen och till legitimation.

7 Projekt Legitimation.nu
Att skapa en flexibel, IKT-baserad och individanpassad utbildning Att använda metoder för systematisk validering av sjuksköterskornas tidigare kunskaper Att genomförandet skall utgå från pedagogiska modeller och verktyg som bäst stimulerar sjuksköterskorna att nå den kunskapsnivå och språknivå Att målgruppen för utbildningen och valideringen är sjuksköterskor med en högskoleutbildning om minst 3 år i ett land utanför EU/EES-området

8 Projekt Legitimation.nu Övriga krav för deltagande;
Uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige Arbetssökande inom sitt yrke på Arbetsförmedlingen Godkänd på Socialstyrelsens språkprov, eller annan nivå som anses likvärdig

9 Kompletteringsutbildning för sjuksköterskor
Inom Västra Götaland har kompletteringsutbildningar genomförts vid olika tillfällen, som Campus- och distansstudier under 20/40/60veckor.

10 Kompletteringsutbildning
för sjuksköterskor Teoretisk och praktisk validering av vårdvetenskap motsvarande 6 veckor, ingår inte i ”själva” utbildningen Vårdvetenskap, 45 poäng, inklusive praktik Medicinsk vetenskap, 15 poäng

11 IT–stödd distansutbildning
Telebildsändningar 1-2 ggr/v till 6 lärcentra Campusträffar Var 3-4 vecka, 1-3 dagar/ träff

12 Campusstudier styrkor och svagheter

13 Lärarnas syn på campusstudier
Styrkor Personlig kontakt och kan då lära samtidigt. Bättre dialog än vid telebild. Frågor kan lättare diskuteras. Svagheter Boendet, man måste kanske bo på orten

14 Lärplattform styrkor och svagheter

15 Telebildsändningar styrkor och svagheter
Komut

16 Campus- och distansstudier styrkor
(lärarnas syn) Positivt att kombinera både campus och distansstudier Lär känna sina studenter väl, nästan en i taget Kan jämföras med ”klassrums- föreläsning” CD-inspelningar bra, men är envägs- kommunikation

17 Campus- och distansstudier svagheter
(lärarnas syn) Tekniken vid telebildsändningar Intresset kan dala hos kursdeltagarna Språkproblem Ensamhet

18 Varför Campus- och distansstudier
Traditionell utbildning till denna grupp är svår att genomföra med hänsyn till individuella skillnader i språkinlärning och lokala förutsättningar för stödutbildningar Besparings- och effektivitetskrav kan vara ett hinder, men kan också tvinga fram nya behov av metoder och tekniker för lärandet

19 Sjusköterskornas möjligheter att få:
Varför Campus- och distansstudier för denna målgrupp Sjusköterskornas möjligheter att få: Svensk legitimation Integration Jämställdhet Sysselsättning Genom att studera i hemmiljö

20 Sammanfattning och varför Campus- och distansstudier för denna målgrupp
Sjusköterskor med utbildning från länder utanför EU/EES – området bär på en kompetens som är efterfrågad inom vården, men utan svensk sjuksköterskelegitimation har de inte möjligheter att bidra fullt ut med sin kompetens.

21 Tack från Lisbeth Carlsson


Ladda ner ppt "Studierektor/universitetsadjunkt"

Liknande presentationer


Google-annonser